Gründer og næringsbistand

Næringsbistand_os_kommune

Næringsbistand i Os kommune

Os kommune jobber for at grundere og etablert næringsliv skal få best mulige forutsetninger for å lykkes i Os. Les mer om hvilke muligheter som finnes for å starte og videreutvikle næringsvirksomhet. Rørosregionen næringshage leverer førstelinjetjeneste for næring i Os kommune.

Rørosregionen næringshage bistår deg

Rørosregionen Næringshage tilbyr førstelinjetjeneste for næringsutvikling innebærer faglig rådgivning av alle med en eller annen forretningsidé i Os kommune. Tjenesten innebærer inntil 4 timers gratis veiledning fordelt på inntil 2 møter. Her tilbyr vi hele spekteret av veiledning fra hjelp til å stifte selskapet, til diskusjoner om forretningsidé, økonomiske kalkyler eller budsjetter.

Tjenesten gjelder både til gründere/etablerere og til knoppskyting/nye ideer med utgangspunkt i eksisterende virksomhet.

Næringslokaler i Os kommune

Nye Samvirke er en nyoppusset næringshage på Os, med ca. 630 m2 kontorlokaler over 3 etg.

Bygget har i tillegg fellesareal på ca. 300 m2 inkludert egen kantine.

Finn ut mer om hvilke muligheter som finnes hos Nye Samvirke.

Vil du starte bedrift i Os kommune?

Kommunens saksbehandler på næring, ordfører eller servicekontor kan fritt henvise til fagmiljøet i næringshagen for konkret og faglig oppfølging av etablerere. Førstelinjetjenesten leveres fortrinnsvis lokalt på Os, alternativt i næringshagens lokaler i Røros.

Rørosregionen næringshage garanterer kort ventetid fra en etablerer tar kontakt til første time er satt opp. Vi tar også et ansvar for at aktuelle etableringer får tilbud om oppfølging ut over de 4 første timene som inngår i førstelinjetjenesten, og tilbyr et langvarig nettverk og oppfølging for de som ønsker det.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2021-2025

Os kommunes næringsplan for 2021 – 2025 ble vedtatt 18.11.2021. Næringsplanen er et virkemiddel for å styrke arbeidet med næringsutvikling i kommunen innenfor all type næring, inkludert landbruk.

Nyttige linker

X