Gründer og næringsbistand

Næringsbistand_os_kommune

Næringsbistand i Os kommune

Os kommune jobber for at grundere og etablert næringsliv skal få best mulige forutsetninger for å lykkes i Os. Les mer om hvilke muligheter som finnes for å starte og videreutvikle næringsvirksomhet. Rørosregionen næringshage leverer førstelinjetjeneste for næring i Os kommune.

Rørosregionen næringshage bistår deg

Rørosregionen Næringshage tilbyr førstelinjetjeneste for næringsutvikling innebærer faglig rådgivning av alle med en eller annen forretningsidé i Os kommune. Tjenesten innebærer inntil 4 timers gratis veiledning fordelt på inntil 2 møter. Her tilbyr vi hele spekteret av veiledning fra hjelp til å stifte selskapet, til diskusjoner om forretningsidé, økonomiske kalkyler eller budsjetter.

Tjenesten gjelder både til gründere/etablerere og til knoppskyting/nye ideer med utgangspunkt i eksisterende virksomhet.

Næringsbistand i Os kommune - Rørosregionen næringshage

Høstens etablererkurs i Hedmark

Etablererkurs i Hedmark Høsten 2019

• Ønsker du å starte bedrift?
• Har du drevet ei stund og trenger påfyll?
• Har du en idé du gjerne skulle testet ut?
• Skal du overta gård?
• Trenger du et nettverk og noen å diskutere med?

Vil du starte bedrift i Os kommune?

Kommunens saksbehandler på næring, ordfører eller servicekontor kan fritt henvise til fagmiljøet i næringshagen for konkret og faglig oppfølging av etablerere. Førstelinjetjenesten leveres fortrinnsvis lokalt på Os, alternativt i næringshagens lokaler i Røros.

Rørosregionen næringshage garanterer kort ventetid fra en etablerer tar kontakt til første time er satt opp. Vi tar også et ansvar for at aktuelle etableringer får tilbud om oppfølging ut over de 4 første timene som inngår i førstelinjetjenesten, og tilbyr et langvarig nettverk og oppfølging for de som ønsker det.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2016-2020

Os kommunes næringsplan for 2011 – 2020 ble vedtatt 26. mai 2011. Næringsplanen er et virkemiddel for å styrke arbeidet med næringsutvikling i kommunen innenfor all type næring, inkludert landbruk.

Næringslokaler i Os kommune

Nye Samvirke er en nyoppusset næringshage på Os, med ca. 630 m2 kontorlokaler over 3 etg.

Bygget har i tillegg fellesareal på ca. 300 m2 inkludert egen kantine.

Finn ut mer om hvilke muligheter som finnes hos Nye Samvirke.

Nyttige linker

X