Næringsliv og jobbmuligheter

Næringsliv og jobbmuligheter

Her finner du oversikt over næringslivet i kommunen og lenker til aktuelle jobbmuligheter i Os og Fjellregionen.

SIST OPPDATERT: 31.08. 2022 - 14:44

Næringsliv og jobbmuligheter i Os kommune

Os har et variert og framoverlent næringsliv som satser. Ikke minst har industrien et vidt spenn, fra bedrifter spesialisert innen tradisjonsrikt håndverk til høyteknologiske bedrifter som produserer for et internasjonalt marked.

Mange sterke fagmiljøer
I Os har vi også flere større bedrifter innen bygg og anlegg, i tillegg til sterke fagmiljø innen samfunnsplanlegging og prosjektering, arkitektur og regnskap.

Se ledige stillinger i Os kommune

Her finner du oversikt over stillinger i kommunen, privat næringsliv, samt stillinger ellers i regionen via NAV.no.

STILLINGER I OS KOMMUNE

Her finner du ledige stillinger i Os kommune.

FERIEVIKARER HELSE OG OMSORG

Ferievikarer i helse- og omsorgstjenesten.
Søknadsfrist: 06.03.2022.

SOMMERJOBB for unge I OS KOMMUNE

Et tilbud til deg som er mellom 16 og 18 år og bor i Os kommune.

Ny søknadsfrist blir lagt ut i løpet av våren 2023.

STILLINGER I OS

Her finner du øvrige stillinger i andre bedrifter i Os kommune!

STILLINGER I REGIONEN

Bedrifter i Os kommune

På Vekst i Os sine sider finner du oversikt over bedrifter i Os.

Nøkkeltall for næringslivet i Os

Det totalt ca 750 arbeidsplasser i kommunen. De fleste arbeidsplassene finner vi i offentlig sektor tilknyttet helse- og sosialtjenester (28,1 %). Videre er det høy sysselsetting innen landbruk (18,5 %).

Det er også høy sysselsetting innen kategoriene industri og bergverksdrift (11,2 %) og bygge- og anleggsvirksomhet (9,6 %).

De registrerte bedriftene er i hovedsak enkeltmannsforetak og små og mindre bedrifter.

Vi har til sammen 7 bedrifter med mer enn 20 ansatte. 164 pendler inn til kommunen for arbeid, mens 488 pendler ut av kommunen. I hovedsak til nabokommunene Røros, Tolga og Tynset.

Tallene er hentet fra Rørosregionen Næringshage, nøkkeltall for Os 2015.

Hvordan starte bedrift i Os?

Har du en god forretningside eller lyst til å starte egen virksomhet i Os? Rørosregionen Næringshage er førstelinje for næring i kommunen, og hjelper deg i gang med din bedrift.

Gå til Rørosregionen Næringshage for å komme i gang.

Næringslokaler i Os kommune

Nye Samvirke er en nyoppusset næringshage på Os, med ca. 630 m2 kontorlokaler over 3 etg. Bygget har i tillegg fellesareal på ca. 300 m2 inkludert egen kantine.

Finn ut mer om hvilke muligheter som finnes hos Nye Samvirke.

Støtte til næringsvirksomhet i Os

Kommunens næringsfond

Det meste av saldoen på næringsfondet er bundet opp i henhold til tiltak vedtatt i Strategisk næringsplan. Resten er bundet opp mot allerede godkjente vedtak på tilskudd, ikke utbetalt. I tillegg vil kommunen i år kun motta 53 % av tilskudd fra Hedmark Fylkeskommune i forhold til 2016. I 2016 mottok vi kr. 469.960, i 2017 vil vi kun motta kr. 249.000.

Konsekvensen av dette gjør at næringsfondet foreløpig er fryst for nye tilskudd. Det vil ikke bli bevilget nye tilskudd fra det kommunale næringsfondet i 2017.

X