Vei

Vei

Kommunale veier

Kommunale veier er i utgangspunktet alle veier som blir vedlikeholdt av kommunen og som er åpen for alminnelig ferdsel (Vegloven § 5).

SIST OPPDATERT: 26.04. 2017 - 14:53

Drift av kommunale veier i Os

Os kommunes har 25,5 km kommunale veier.  Av dette er 4,3 km gang/sykkelveier og 21,2 km bilveier.  7,4 km av bilveiene har fast dekke.

Os kommune har ikke eget driftsapparat til drift og vedlikehold av veiene.  Det meste av ordinære drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført av entreprenører.  Vi har faste kontrakter for brøyting og strøing, og det meste av det øvrige vedlikeholdet.

Brøyting og strøing

Snøbrøytingen skal utføres slik at vegene er åpne for all vanlig trafikk til enhver tid. Brøyting av veger skal starte når det har kommet 5 cm bløt snø eller 8 cm tørr snø. Ved snøfall på kvelds- eller nattid, skal vegnettet være gjennombrøytet til kl 0600 om morgenen. Etterrydding av kryss etc. skal være utført innen 24 timer etter at det har sluttet å snø.

Kommunen skal til vanlig avgjøre når strøing skal utføres, men ansvarlig brøyter også ansvarlig for å vurdere strøing.  Strøing skjer etter behov, og skal skje etter «føre var»-prinsippet.

Gatelys

Gatelys langs kommunale veier er på i perioden 15. august – 15. april.  Tennes kl. 06:00, slukker kl. 24:00, og er slukket når det er dagslys.

I Os har vi en avtale om at kommunen dekker strøm til gatelysene, mens velforeningene dekker kostnader til vedlikehold.  Vedlikeholdet utføres av elektrofirma.

Os kommune dekker også strøm til gatelys langs gangveier ved fylkesvei 531, 751, 752 og 753.  De skal tennes og slukkes til samme tid som for kommunale veier.

Fylkesveier

Fylkesveiene, inkludert gata gjennom Os sentrum, er det Hedmark Fylkeskommune og Statens Vegvesen som har ansvaret for.

Vegloven

Her finner du Vegloven

Bygge og bo i Os kommune

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Sverre Krogh
Tlf. 952 66 507

Inge Ryen
Tlf. 952 66 503

X