Vei

Vei

Kommunale veier

Kommunale veier er i utgangspunktet alle veier som blir vedlikeholdt av kommunen og som er åpen for alminnelig ferdsel (Vegloven § 5).

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:07
[easy-social-share]

Drift av kommunale veier i Os

Os kommunes har 25,5 km kommunale veier.  Av dette er 4,3 km gang/sykkelveier og 21,2 km bilveier.  7,4 km av bilveiene har fast dekke.

Os kommune har ikke eget driftsapparat til drift og vedlikehold av veiene.  Det meste av ordinære drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført av entreprenører.  Vi har faste kontrakter for brøyting og strøing, og det meste av det øvrige vedlikeholdet.

Brøyting og strøing

Gangveier skal brøytes slik at de gående ikke velger å benytte kjørebanen og/eller når det har kommet 6 cm snø. Ved fotgjengeroverganger og i kryss skal ikke snøfall eller snøopplegg hindre sikten, slik at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner.

Bilveier skal være farbare for biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette medfører at det kan være nødvendig å ta hensyn til veiens geometriske utforming. En vei i bakke blir raskere ufremkommelig enn der det er flatt. Brøyting av bilveier skal settes i gang når det har kommet 8 cm snø.

I tiden mellom 21.00- 07.00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Ved snøvær om natta skal veier og plasser være gjennombrøytet innen kl. 07.00. På lørdag, søndag og helligdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl. 08.30. Under snøvær skal brøytefrekvensen være så høy at maksimal snømengde på 15 cm overholdes. Etterrydding av kryss etc. skal være utført innen 24 timer etter at det har sluttet å snø.

Over en veistrekning kan forholdene variere en god del med hensyn til snømengde og vind (snøfonner). Snømengden i standarden er derfor en målsetning, og det forutsettes at den som har ansvaret for brøytingen, bruker sitt skjønn i tillegg.

Brøyting av p-plasser mm. på kommunale eiendommer, skal starte når det har kommet 8 cm snø. Brøytingen skal være ferdig før ansatte, elever etc. ankommer vedkommende eiendom, dvs. før kl. 07.00 for alle bygningene. Ved snøfall etter endt skoletid mot høytid, kan fullstendig brøyting ved skoler og barnehager utsettes til natt før skolestart etter høytid.

Gatelys

Gatelys langs kommunale veier er på i perioden 15. august – 15. april.  Tennes kl. 06:00, slukker kl. 24:00, og er slukket når det er dagslys.

I Os har vi en avtale om at kommunen dekker strøm til gatelysene, mens velforeningene dekker kostnader til vedlikehold.  Vedlikeholdet utføres av elektrofirma.

Os kommune dekker også strøm til gatelys langs gangveier ved fylkesvei 6524, 2264, 2266 og 2268.  De skal tennes og slukkes til samme tid som for kommunale veier.

Fylkesveier

Fylkesveiene, inkludert gata gjennom Os sentrum, er det Innlandet Fylkeskommune som har ansvaret for

Her finner du Vegloven

Varsle feil på gatelys!

Klikk på knappen under for å varsle feil på gatelys!

Veistrekning gjennom vinterlandskap

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Terje Daffinrud
Tlf. 952 66 507

Inge Ryen
Tlf. 952 66 503

X