Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsesykepleiertjenesten omfatter forebyggende arbeid for foreldre og barn på helsestasjonen samt for barn på skolen- skolehelsetjenesten.

SIST OPPDATERT: 08.01. 2024 - 10:55
[easy-social-share]

Helsesykepleiertjenesten i Os kommune

 

Oppfølgingen på helsestasjonen går nå som vanlig jfr. Helsedirektoratets anbefalinger omkring korona.

Husk generelle smittevernråd;

 • Ikke oppmøte dersom barnet eller foresatte er syke.
 • God håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon).
 • 1 meter avstand

Tlf. Helsestasjonen: 404 47 129 / 952 66 520

Jordmor har konsultasjoner og er tilgjengelig på mandager i oddetallsuker.  Timebestilling skjer via helsestasjonen (evnt legekontoret) eller melding til jordmors tlf. 966 26 667.

Eventuelt behov for kontakt/hjelp knyttet til nyfødtperiode/ammespørsmål i ferier og helligdager kan rettes til Tynset fødestue, ammepoliklinikk tlf. 624 83 030 / 624 83 032

Åpningstid helsestasjonen:  kl 08.00-15.30 (døra låses kl 15.00)

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonens tjenesten

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også ta kontakt selv ved behov utover det.  Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet fra Os kommune eller du har flyttet til kommunen fra en annen kommune eller en annet land.

På helsestasjonen får du råd og veiledning om

 • foreldre-barn samspill
 • amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring
 • barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)
 • søvnbehov og gode søvnvaner
 • vaksinering – barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet
 • tannhelse
 • prevensjon etter graviditet

Vi undersøker hvordan det står til med foreldre og barn, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp.

 

 

Skolehelsetjenesten

Er du skoleelev og under 20 år, får du gratis tilbud om helsetjenester hos skolens helsesykepleier. Du vil bli innkalt til undersøkelser og vaksinasjon. I tillegg vil helsykepleier hjelpe deg om du har skadet deg på skolen eller om du trenger noen å prate med om vanskelige ting.

Du kan snakke med helsesykepleier om krangling, forelskelse og kjærlighetssorg, mobbing, pubertet, selvskading, problemer hjemme, vold, seksuelle overgrep, trening, slanking og vekt, tristhet, røyking og rus, sex og prevensjon og mye annet.

Læreren din trenger ikke å få vite hva du har snakket med helsesykepleier om. Er du under 16 år, har helsesykepleier plikt til å informere foreldrene dine om hun synes det er nødvendig.

Formålet med skolehelsetjenesten er å:

 • gi råd og veiledning om helse, oppvekst og utvikling
 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • bidra til gode sosiale forhold
 • forebygge sykdommer og skader

Når det er behov for det kan skolehelsetjenesten henvise videre til f.eks. lege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Målgruppe

 • Skoleelever under 20 år
 • Foreldre til skoleelever under 16 år

Vilkår

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Foreldre, helsestasjonslege, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern

Beslektede tjenester

Skolehelsetjenesten er gratis.

Lover

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)
 • Opplæringslova kap. 9a (Elevenes skolemiljø )
 • Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)
 • Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv

Veiledning

Du kan når som helst kontakte helsykepleier. I tillegg har skolehelsetjenesten noen faste oppgaver.

Du vil bl.a. få tilbud om disse vaksinene fra barnevaksinasjonsprogrammet:

 • Oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (2. trinn)
 • Oppfriskningsdose av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder – MMR-vaksinen (6. trinn)
 • HPV-vaksine, forebygging av ulike krefttyper i underlivet  (7. trinn)
 • Oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (10. trinn)

Du vil også bli kalt inn til måling og veiing og helse/trivselssamtaler  (3. trinn, 5.tr og 8. trinn). Målingen vil skje uten andre enn helsesykepleier til stede og resultatet deles ikke med andre.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til skolehelsetjenesten. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Jordmor

Jordmor er tilgjengelig på helsestasjonen mandager i oddetallsuker.  Du kan bestille time til jordmor ved å ringe til helsestasjonen.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

 • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
 • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12.  Du kan lese mer om hva som skjer på svangerskapskontrollene på helsenorge: https//helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller
 • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene. Èn konsultasjon er forbeholdt kun mor.
 • Jordmor undersøker mor og baenet i magen.
 • Jordmor kan søke om fødeplass.
 • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
 • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
 • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen.

Etter fødsel

 • Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år.
Helsestasjon for ungdom

Informasjon kommer. 

Vaksiner og smittevern

Informasjon kommer. 

Helseinformasjon for gravide

Helsedirektoratet har laget et nettsted med helseinformasjon til gravide. Mange gravide opplever informasjon på nett som ofte er tvetydig. Her finner du viktig informasjon om hva som er bra før, under og etter graviditeten.

Her finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på. Det er lagt ut god informasjon om svangerskapsforløp, fødsel og amming.

Kontaktinformasjon

Adresse: Rytrøa 14, 2550 Os

Ledende helsesykepleier – Os kommune
Torhild Mørch Christoffersen
Tlf. 404 47 129
E-post: torhild.christoffersen@os.kommune.no

Sykepleier – Os kommune
Ingvild Nyjordet Bækken
Tlf. 952 66 520
E-post: ingvild.bekken@os.kommune.no

Jordmor – Os kommune
Tone Eggestad
Tlf. 966 26 667
E-post: tone.eggestad@os.kommune.no

X