Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsesøstertjenesten omfatter forebyggende arbeid for foreldre og barn på helsestasjonen samt for barn på skolen- skolehelsetjenesten.

SIST OPPDATERT: 02.07. 2018 - 15:03

Helsesøstertjenesten i Os kommune

Vi tar tidlig sommerferie på helsestasjonen og stenger i uke 26, 27. 28. (22.juni-16.juli).

Spørsmål angående amming/spedbarn denne perioden rettes til Fødestua på Tynset sykehus. Ved andre helsestasjonsspørsmål av høy viktighet ring helsesøster Torhild M. Christoffersen, Tolga helsestasjon.

På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester som barnehage, skole, barnevern, PPT.

Helsestasjons- og skolehelsetjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade, og å fremme barn og unges helse og trivsel.

Skolehelsetjenesten

Er du skoleelev og under 20 år, får du gratis tilbud om helsetjenester hos skolens helsesøster. Du vil bli innkalt til undersøkelser og vaksinasjon. I tillegg vil helsesøster hjelpe deg om du har skadet deg på skolen eller om du trenger noen å prate med om vanskelige ting.

Du kan snakke med helsesøster om krangling, forelskelse og kjærlighetssorg, mobbing, pubertet, selvskading, problemer hjemme, trening, slanking og vekt, tristhet, røyking og rus, sex og prevensjon og mye annet.

Læreren din trenger ikke å få vite hva du har snakket med helsesøster om. Er du under 16 år, har helsesøster plikt til å informere foreldrene dine om hun synes det er nødvendig.

Formålet med skolehelsetjenesten er å:

 • gi råd og veiledning om helse, oppvekst og utvikling
 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • bidra til gode sosiale forhold
 • forebygge sykdommer og skader

Når det er behov for det kan skolehelsetjenesten henvise videre til f.eks. lege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.

Målgruppe

 • Skoleelever under 20 år
 • Foreldre til skoleelever under 16 år

Vilkår

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Foreldre, helsestasjonslege, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern

Beslektede tjenester

Skolehelsetjenesten er gratis.

Lover

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)
 • Opplæringslova kap. 9a (Elevenes skolemiljø )
 • Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)
 • Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv

Veiledning

Du kan når som helst kontakte helsesøster. I tillegg har skolehelsetjenesten noen faste oppgaver.

Du vil bl.a. få tilbud om disse vaksinene fra barnevaksinasjonsprogrammet:

 • Oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (2. trinn)
 • Oppfriskningsdose av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder – MMR-vaksinen (6. trinn)
 • HPV-vaksine, forebygging av livmorhalskreft (7. trinn, kun jenter)
 • Oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (10. trinn)

Du vil også bli kalt inn til måling og veiing mens du går på 3. trinn og 8. trinn. Målingen vil skje uten andre enn helsesøster til stede og resultatet deles ikke med andre.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til skolehelsetjenesten. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Jordmor

Informasjon kommer.

Helsestasjon for ungdom

Informasjon kommer. 

Vaksiner og smittevern

Les mere om vaksiner som tilbys til barn mellom 0-18 år på Folkehelseinstituttet.

HPV- VAKSINE

Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV vaksine for å beskytte deg mot livmorhalskreft. HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig.

Vaksinen anbefales om du har hatt ingen, en eller flere seksuellpartnere

Vaksinen er gratis for kvinner født 1991 og senere.

Dette gjelder innen utgangen av 2018.

Vaksinasjon mot HPV hver onsdag kl. 14-16.

Helseinformasjon for gravide

Helsedirektoratet har laget et nettsted med helseinformasjon til gravide. Mange gravide opplever informasjon på nett som ofte er tvetydig. Her finner du viktig informasjon om hva som er bra før, under og etter graviditeten.

Her finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på. Det er lagt ut god informasjon om svangerskapsforløp, fødsel og amming.

Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Helsesøster – Os kommune 
Sigrun Aa Engzelius
Tlf. 952 66 520
E-post: sigrun.aa@os.kommune.no

Skolehelsetjenesten
Åste Busch Ryen
Tlf. 404 47 129
E-post: aste.busch.ryen@os.kommune.no

X