Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Økt bruk av velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å realisere viktige verdier for brukere og tjenestene.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:14
[easy-social-share]

En bedre hverdag

Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse.

Styrker evnen til å klare seg selv

Dette påvirker også mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Økt egenmestring og livskvalitet

Velferdsteknologien er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i rekken av mange begreper som med ulik innretning beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet.

Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon

GPS trygghetstjeneste

Her vil det komme mer informasjon etterhvert.

Vanntåkeanlegg

Her vil det komme mer informasjon etterhvert.

Nyttige lenker

Velferdsteknologi KS

Ergoterapeut Bjørn Erik Gullikstad,

tlf. lf. 477 94 832,

bjorn.gullikstad@os.kommune.no

 

Ergoterapeut Torill Stensli

tlf.  453 55 330,

torill.stensli@os.kommune.no

Velferdsteknologi i praksis

Velferdsteknologi

Se hvordan eldre kan klare seg bedre i egen bolig

Velferdsteknologi

X