Klima og miljø

Klima og miljø

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. På denne siden vil du få informasjon om alt fra miljøstatus til hva kommunene gjør for å møte klimautfordringene.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:50
[easy-social-share]

Et klima i endring.

Det er vitenskapelig dokumentert at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger, og at nedbørsmønstrene har endret seg. Det er også dokumentert at isbreene, havisen i Arktis og innlandsisen på Grønland smelter.

FNs klimapanels femte hovedrapport viser at oppvarmingen siden midten av det 20. århundret hovedsakelig skyldes økte klimagasskonsentrasjoner som følge av menneskeskapte utslipp.

Du kan lese mer om dette på  Miljøstatus.no

Regional plan for klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 ble vedtatt i kommunestyret 21.september 2023.

Planen er lik for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Til planen er det laget et handlingsprogram med konkrete tiltak, fordelt på ulike tiltaksområder i kommunen.

 

Planprosessen startet i 2021, med et felles planprogram. Planen ble behandlet første gang i mars 2023, og lagt ut på høring med høringsfrist 19.mai.

Høringsinnspill ble innarbeidet, og endelig plan ble lagt frem for politisk behandling i august/september 2023.

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Tlf 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

X