Klima og miljø

Klima og miljø

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. På denne siden vil du få informasjon om alt fra miljøstatus til hva kommunene gjør for å møte klimautfordringene.

SIST OPPDATERT: 01.03. 2017 - 10:24

Et klima i endring.

Det er vitenskapelig dokumentert at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger, og at nedbørsmønstrene har endret seg. Det er også dokumentert at isbreene, havisen i Arktis og innlandsisen på Grønland smelter.

FNs klimapanels femte hovedrapport viser at oppvarmingen siden midten av det 20. århundret hovedsakelig skyldes økte klimagasskonsentrasjoner som følge av menneskeskapte utslipp.

Kilde: Miljøstatus.no

Natur og miljø

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Tlf 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Naturforvalter
Hans Iver Kojedal
Tlf: 930 87 688
E-post: hans.iver.kojedal@os.kommune.no

X