Klima og miljø

Klima og miljø

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. På denne siden vil du få informasjon om alt fra miljøstatus til hva kommunene gjør for å møte klimautfordringene.

SIST OPPDATERT: 19.10. 2022 - 10:08

Et klima i endring.

Det er vitenskapelig dokumentert at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger, og at nedbørsmønstrene har endret seg. Det er også dokumentert at isbreene, havisen i Arktis og innlandsisen på Grønland smelter.

FNs klimapanels femte hovedrapport viser at oppvarmingen siden midten av det 20. århundret hovedsakelig skyldes økte klimagasskonsentrasjoner som følge av menneskeskapte utslipp.

Du kan lese mer om dette på  Miljøstatus.no

Regional plan for klima og energi

Kommunene i Nord-Østerdal har gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi.  Planen skal legge grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden.  Du kan engasjere deg i arbeidet ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. I Os kommune er det Arne Strypet som er kontaktperson for dette arbeidet, mens Berit Siksjø og Tommy Vestøl fra landbruk bidrar inn i faggrupper.

Følg med på denne nettsida for mer informasjon:

 ⇒ Hovedside for regional klima- og energiplan

Natur og miljø

Kontaktinformasjon

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Tlf 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

X