Ordfører

Ordfører

Ordføreren i Os er kommunens fremste folkevalgte. Her finner du ordføreren sin side med informasjon og kalender.

SIST OPPDATERT: 07.11. 2023 - 09:42
[easy-social-share]

Ordfører Ivar Torvidsson Midtdal

Ivar Torvidsson Midtdal ble valgt til ordfører etter valget i 2023. Midtdal representerer Senterpartiet. Han er gardbruker i Tufsingdalen. Er gift og har to barn.

Hilsen fra ordføreren

Her finner du aktive lokalsamfunn, med stor dugnadsånd. Et aktivt næringsliv, fra landbruk til industri og høgkompetansebedrifter. Flotte friluftsområder, fra tilrettelagte turmål med gapahuk og bålplass, til store uberørte fjellområder. Her er det fint å leve og bo gjennom hele livet. Vi har moderne barnehager, en god skole, og en trygg og god eldreomsorg. Med kompetente og flinke ansatte. Her kan du bo sentrumsnært eller mer perifert, uansett er det kort reisetid til sentrum i kommunen, eller regionen. Med tog fra Os eller fly fra Røros er verden aldri langt unna. I Os og resten av regionen finner du gode tilbud innen idrett og et rikt og variert kulturliv.

Vælkømmen til Os, både du som bor her, har hytte her eller kjem på besøk!

Ordførerens oppgaver

Ordføreren i Os er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad.

Fremste folkevalgte
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Os kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Os, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Os kommune
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg,og er konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.

portrettfoto Ivar Midtdal

Besøksadresse: 
Os kommunehus
Rytrøa 14

Kontaktinformasjon:
Mobil: 99594179
E-post: ivar.midtdal@os.kommune.no


Varaordfører Thomas Lervik Engåvoll

Portrettfoto Thomas Lervik Engåvoll

Kontaktinformasjon:
Mobil: 971 59 751
E-post: thomas.engavoll@os.kommune.no

Thomas bor på Narbuvoll og representerer Kristelig Folkeparti.  Han jobber ellers på Røros vgs og underviser i realfag.  Gift med Cathrine og engasjert morfar.

 

 

 

 

X