Ordfører

Ordfører

Ordføreren i Os er kommunens fremste folkevalgte. Her finner du ordføreren sin side med informasjon og kalender.

SIST OPPDATERT: 13.06. 2023 - 11:34

Ordfører Runa Finborud

Runa Finborud ble valgt til ordfører etter valget i 2015. Hun har tidligere vært medlem av kommunestyret i perioden 2003-2009 og formannskapet 2007-2009.

Finborud er utdannet lærer og har i tillegg studert kunnskapsledelse og karriereveiledning. Runa Finborud er 44 år, har to barn og er bosatt på Os.

Hilsen fra Ordføreren!

Os kommune har et variert næringsliv med industri og landbruk som de to største næringene. Os har levende lokalsamfunn med et rikt kulturliv, og der dugnadsånden er sterk. Vi kan vise til gode skoleresultater over tid, og når ny barnehage står klar i høst, har vi to moderne barnehagebygg med god plass til flere unger. Eldreomsorgen er god i kommunen.  

Vi har flott natur og fint turterreng, med Forollhogna nasjonalpark og Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsverneområde nordvest i kommunen. I Os har hele familien muligheter til aktive opplevelser hele året.

Velkommen til Os – både innbyggere, hytteboere og turister!

 

Ordførerens oppgaver

Ordføreren i Os er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad.

Fremste folkevalgte
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Os kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Os, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Os kommune
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg,og er konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.

Ordfører Runa Finborud - Os kommune

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Os kommunehus
Rytrøa 14

Mobil: 915 99 478
E-post: runa.finborud@os.kommune.no


Varaordfører Per Ousten

 

 

 

 

 

 

 


Per er utdannet agrotekniker og er gårdbruker av yrke innen mjølk- og kjøttproduksjon. Han er gift og har fire barn, og har vært fast medlem i kommunestyret og formannskap siden 1999.

X