Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Det tilbys skolefritidsordning (SFO) ved Os skole. Her finner du mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 30.04. 2024 - 12:55

Kvalitetsutvikling

Innhold og arbeidsmåter for SFO planlegges på personalmøter og på deler av planleggingsdager. Personalet jobber kontinuerlig med rammeplanens verdier og innhold med blant annet fokus på barnets stemme, voksenrollen og lekens betydning.

SFO skal være et fellesskap og en lærende organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. Det settes av tid til planlegging, refleksjon og evaluering. Rammeplan for SFO er ledende for dette arbeidet.

Barn er ulike og fokus er barnets beste.

Kvalitetsutvikling er avhengig av et godt foreldresamarbeid  – vi ønsker tilbakemeldinger på det som er bra og der det er ønskelig med endringer.

Årsplan for SFO ved Os skole 2023-24

Uke 34: Skoleåret starter og SFO åpner
Uke 41: Høstferie -påmelding
Uke 49: Juleverksted/julepynt
Uke 50: Julekaffe
Uke 9: Vinterferie -påmelding
Uke 11-12: Påskefrokost
Uke 17: SFO-dagen
Uke 20: Pynting/tema 17. mai
Uke 26-27. Sommerklubb/egen påmelding

SKOLEFRITIDSORDNINGEN I OS KOMMUNE

Lek, samarbeid, utforsking og læring

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning.

  • På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

Vi jobber etter Rammeplan for SFO vedtatt 01.08.2021 som har status som forskrift til Opplæringsloven § 13-7, og som presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Hjemmel SFO

Opplæringslova § 13-7. Skolefritidsordninga, punkt 1 og 2

“Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”

Rammpelan for SFO har status som forskrift til Opplæringsloven § 13-7. Denne presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO.

Barnevernloven §6-4. Personalet ved SFO er omfattet av meldeplikten til barnevernet.

Opplæringslovens § 9-A Trygt og godt skolemiljø gjelder også for SFO og omhandler barns rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø.

Betalingssatser

 

Betalingssatsene for skolefritidsordningen vedtas av kommunestyret i den årlige behandlingen av gebyr og avgifter, i november.

 

SFO-Os skole

Kontaktinformasjon

Daglig leder for SFO Os skole
Inga Marie Tømmerhol

Telefon i åpningstidene:
Tlf 41336056

X