Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Det tilbys skolefritidsordning (SFO) ved begge skolene i Os kommune. Her finner du mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 13.10. 2021 - 14:14

SKOLEFRITIDSORDNINGEN I OS OG DALSBYGDA

Trenger barnet ditt et sted å være før og etter skoletid, kan du melde det på SFO som er skolens fritidsordning. På SFO får barnet en trygg oppholdsplass med omsorgsfulle voksne rundt seg. Her kan barnet leke både ute og inne, og delta i kultur- og fritidsaktiviteter tilpasset sitt behov.

SFO er et frivillig tilbud til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Mange skoler tilbyr SFO også i skolens ferier og på planleggingsdager.

Hjemmel SFO

Opplæringslova § 13-7. Skolefritidsordninga, punkt 1 og 2

“Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”

Det er vedtatt felles vedtekter for skolefritidsrdingen i Os kommune.

Betalingssatser

 

Betalingssatsene for skolefritidsordningen vedtas av kommunestyret i den årlige behandlingen av gebyr og avgifter, i november.

 

SFO-Os skole

Kontaktinformasjon

Leder for SFO Os skole
Toini B. Brynhildsvoll

Telefon i åpningstidene:
Tlf 62 47 04 00

Telefon SFO:

62 47 04 14

 

Leder for SFO Dalsbygda skole
Kari Kvernbekkeng

Telefon i åpningstidene:
Tlf 952 66 527

 

Søk plass i SFO med elektronisk søknadsskjema

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å bruke våre elektroniske søknadsskjema som du finner nedenfor. Når du har akseptert personvernverklæringen er det bare å klikke på Til skjemaet. Du vil bli veiledet under utfyllingen.

Det er en hjelpefunksjon øverst til høyre i skjemaet.

X