Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Denne siden gir en oversikt over ansatte i Os kommune fordelt på stab, virksomheter og avdelinger.

SIST OPPDATERT: 11.04. 2024 - 15:12

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

952 66 525

Oversikt over ansatte i Os kommune med kontaktinformasjon

Nedenfor ligger oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) . For å gjøre det enklere å finne fram til den enkelte ansatte er de fordelt på stab/avdelinger i stab og virksomheter/avdelinger.

E-postadressen finner en ved å klikke på den ansattes navn.

Bildecollage fra TFF

Kommunedirektør og kommunedirektørens stab

Kommunedirektør

95162946

Økonomisjef

91707967

Personalsjef

95061698

Personalkonsulent

40413475

Leder IKT og sikkerhet

92856409

Prosjektleder ROH samarbeid

97009807

IKT Fagarbeider

45316500

Leder – felles lønnsavdeling

99544264

Konsulent felles lønnsavdeling

92017420

Konsulent – felles lønnsavdeling

47794790

Servicetorget

Fagleder

95059272

Konsulent

62470322

Konsulent

62470324

Oppvekst

Oppvekstsjef

48251402

Flyktningekonsulent

45343047

Os kommunale barnehage

Styrer

97674700

Assisterende styrer

95220275

Assisterende styrer

45316560

Pedagogisk leder – avdeling Rødhette

40428764

Pedagogisk leder avdeling Veslefrikk

95266515

Pedagogisk leder – avdeling Knerten

40434919

Pedagogisk leder – avdeling Askeladden

95266519

Pedagogisk leder – Dalsbygda barnehage

48893260

Os skole

Rektor

91765056

Avdelingsleder barnetrinn

91342867

Rektor Os kulturskole

47383111

Helse og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsleder

91722808

Malin Floor

Kommuneoverlege

62470355

Sofie Margrethe Holden Utne

Kommuneoverlege

62470355

Kim Ingulv Rossebø Eggen

Allmennlege

62470355

Ledende helsesykepleier

40447129

sykepleier, helsestasjonen

95266520

Psykiatrisk sjukepleier

95266514

Sykepleier, legekontoret

47473150

Helsesekretær

96634466

Fysioterapeut

99086940

Atferdsviter/ruskonsulent

45874938

Avdelingsleder Tjeneste for funksjonshemmede

48892692

Kari Merete Aamo (konstituert)

Avdelingsleder – Verjåtunet

458 74 717

Avdelingsleder – hjemmetjenesten

48955255

Halbjørg Jordet

Saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten

45330320

Terese Bye Lillevik

Lokal innføringsleder helseplattformen

48497200

Ergoterapeut

47794832

IT – konsulent Helseplattformen

48896717

Kultur

Virksomhetsleder (kultur- og biblioteksjef)

97653219

Bibliotekar

62470420

Klubbleder – fritidsklubben

91564372

Daglig leder i Os frivilligsentral

99536454

Landbruk (felles avdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner) kontortelefon 62470300

Landbrukssjef

95295955

Skogbruksrådgiver

97493266

Landbruksrådgiver

99503976

Naturforvalter

91198870

Landbrukskonsulent

45355440

Landbrukskonsulent

41142332

Landbrukskonsulent

90734221

Teknisk og plan

Virksomhetsleder

952 66 503

Kommunale prosjekter

952 66 513

Araelplan, byggesaker, eiendomskatt

969 40 335

Driftsleder

952 66 507

Renholdsleder

957 30 228

Arbeidsleder vaktmestre, prosjektleder Os skole

952 66 509

Vaktmester

474 58 970

Vaktmester

453 30 070

Vaktmester

484 80 844

Vaktmester

484 80 720

Vaktmester VVS

453 74 889

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

952 66 525

Ansatte i tjenester der Holtålen kommune er vertskommune

⇒ Følg denne linken for å se ansatte i Interkommunalt regnskapskontor!

X