Post til og fra kommunen

Post til og fra kommunen

På denne siden får du informasjon om hvordan Os kommune behandler inngående og utgående post til og fra kommunen.

SIST OPPDATERT: 08.02. 2021 - 11:44

Post til og fra kommunen

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til regler i (arkivforskriften). Inngående post i kommunens generelle sak- og arkivsystem fordeles til sakbehandlere som har ansvar for den videre oppfølgingen og behandling av saken.

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inn- og utgående korrespondanse på en gitt dato. I postlistene finner du en oversikt over arkivverdig post som har kommet inn eller gått ut fra Os kommune. Postlistene er offentlig, og publiseres som hovedregel 2 virkedager etter at de er journalført. Postlistene er tilgjengelig for publikum i tre måneder og blir deretter fjernet.

Om du ikke finner dokumentet du ønsker å se, eller ved forespørsel om innsyn, ta kontakt med servicetorget. Forespørsel om kopi av brev fra postlista kan sendes på e-post.

Postkasse
X