Post til og fra kommunen

Postliste

På denne siden får du informasjon om innsynsretten og hvordan Os kommune behandler inngående og utgående post til og fra kommunen.

Post til og fra kommunen

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.

⇒ Les mer om innsynsretten i offentleglova ved å klikke her!

⇒ Klikk her for å komme til “Rettleiar til offentleglova”!

Kommunens inngående og utgående post registreres daglig i henhold til arkivforskriften. Inngående post i kommunens generelle sak- og arkivsystem fordeles til sakbehandlere som har ansvar for den videre oppfølgingen og behandling av saken.

Postlister (offentlig journal) gir en oversikt over inn- og utgående post på en gitt dato.  Dokumentene er nedlastbare så sant de ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven. Postlister og dokumenter offentliggjøres normalt to dager etter at de er journalført i kommunen.

Om du ikke finner dokumentet du ønsker å se, eller ved forespørsel om innsyn, ta kontakt med servicetorget.

Postkasse
X