Personvern

Personvern

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Os kommune samler inn og bruker informasjon om brukere av kommunens nettsted og digitale publikumstjenester.

SIST OPPDATERT: 10.05. 2022 - 11:00
[easy-social-share]

Personvern

Behandlingsansvarlig: Os kommune
Databehandler: Os kommune og systemleverandører

Os kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.os.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Os kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Innsamling av webstatistikk

Os kommune benytter analyseverktøyene Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på os.kommune.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes er IP-anonymisering i Google Analytics (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen).

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.os.kommune.no. Les mer om hvordan Os kommune bruker cookies til å generere statistikk her.

Sikkert nettsted

Os kommune benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Elektroniske skjema og digitale tjenester

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonummer) bli registrert av Os kommune. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Os kommune, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

E-post til Os kommune

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger Os kommune har samlet om deg

Du kan på anmodning få se alle opplysningene Os kommune har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes.

GDPR

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakt med oss på e-post.

Spørsmål om webstatistikk:
postmottak@os.kommune.no

Spørsmål om elektroniske skjema og sikkerhet:
postmottak@os.kommune.no

Generelle spørsmål om personvern og informasjonssikkerhet:
postmottak@os.kommune.no

X