Landbruk

Landbruk

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. På disse sidene finner du informasjon om landbruket i våre kommuner.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2022 - 15:24

LANDBRUKSFORVALTNINGEN FOR RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER

Denne siden er felles for de tre kommunene. På denne siden finner du kontaktinformasjon og en oversikt over våre arbeidsfelt og – oppgaver.

INFO OKTOBER 2022
Landbrukskontoret opplever for tiden redusert bemanning, og vi har per oktober 2022 èn ubesatt stilling. Vi leier inn to pensjonerte landbruksrådgivere som bidrar med saksbehandling på timebasis. Dette er Caspar Schärer og Johan Forbord.

Vi opplever også at mange sender inn søknad i svært kort tid før tiltaket skal gjennomføres. Dette medfører utfordringer for oss, siden vi også i kommunen må ha et køsystem der vi behandler saker i den rekkefølgen de kommer inn. Mange saker krever også en høringsrunde til regionale instanser, samt befaring, noe som gjør at saksbehandlingstiden kan dra ut i tid. Vi oppfordrer dere til å sende inn søknader i god tid (gjerne 3-4 måneder) før du faktisk skal gjennomføre planene dine.

Med hilsen  Berit S., Ragnhild, Tommy, Charlotte,  Jan Arvid og Berit B.Ø.

Bondens nettverk - Trenger du noen å snakke med?

En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå en situasjon eller en enkelthendelse som gjør at det er vanskelig å håndtere alt alene. Da er det viktig å søke hjelp!

Vi er her for deg, og ta gjerne kontakt for en prat om både stort og smått. Ring når som helst!

Jan Arvid: 453 55 440

Berit Siksjø: 966 26 320

Berit Bugten Østbyhaug: 952 95 955

Forventa saksbehandlingstid

Oppgitte tider er veiledende. Vi har mange saker til behandling, og antallet varierer gjennom året. Saker behandles i hovedsak i den rekkefølgen de kommer inn. Det må tas høyde for ferieavvikling i tillegg til oppgitt tidsramme.

 

Motorferdsel, administrativt vedtak: minimum 4 uker

Motorferdsel, politisk vedtak*: minimum 3 måneder

Sykdomsavløsning: inntil 2 uker (prioritert)

PT/RMP:  iht til statlige frister (prioritert)

Avlingsskade: søknadsfrist 31 oktober, minimum 1 måned behandlingstid

Fradeling, administrativt vedtak: minimum 2-4 måneder (gebyrbelagt)

Fradeling, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder (gebyrbelagt)

Konsesjon, administrativt vedtak: minimum 1-3 måneder (gebyrbelagt)

Konsesjon, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder (gebyrbelagt)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet: minimum 1-2 måneder

SMIL: søknadsfrist 1. mai, behandles innen 2-5 måneder. Utbetalingsanmodning behandles fortløpende etter sluttbefaring er godkjent.

UKL: søknadsfrist 1. mai, behandles innen 2-5 måneder. Utbetalingsanmodning behandles fortløpende etter sluttbefaring er godkjent.

Nydyrking: minimum 3-6 måneder (alle saker må befares på barmark)

Drenering: tas fortløpende, men minimum 1 måned

Landbruksvei: minimum 3-6 måneder

Skogfond: fortløpende (prioritert)

Hundeloven: 1-2 måneder (mer dersom politisk behandling)

Kvotetildeling hjortevilt: 15 juni

Aursundfondet: søknadsfrist 1 april, vedtak i mai/juni. Utbetalingsanmodning tas fortløpende.

Dispensasjon verneforskrift, delegert vedtak: minimum 1 måned

Dispensasjon verneforskrift, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder

Skadefelling: tas fortløpende

 

*om en sak kan behandles administrativt eller politisk er bestemt av delegeringsreglementet i den enkelte kommune

Her finner du oss

Kontorsted er kommunehuset i Os kommune. Skriftlige henvendelser, søknader o.l. sender du til den kommunen eiendommen det gjelder ligger i.

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Postmottak Os kommune:postmottak@os.kommune.no

Holtålen kommune
Helsetunet 7,
7380 Ålen
Postmottak Holtålen kommune:epost@holtalen.kommune.no

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros
Postmottak Røros kommune:postmottak@roros.kommune.no

 

Leder for enheten, landbrukssjef, er Berit Bugten Østbyhaug, tlf 952 95 955.

 

Vi finnes også på sosiale medier, der man kan stille sprøsmål, vi legger ut informasjon og deler bilder fra hverdagen.

Facebook: “Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen

Instagram: “landbrukskontoretifjellet”

KONTAKTINFORMASJON

Du når oss gjennom kommunes sentralbord alle dager kl 09.00-15.00.

Sentralbord Os: 62 47 03 00

Viltpåkjørsel? Ring 02800

Veterinærvakt Røros og Holtålen: 88 02 30 75

Veterinærvakt Os: 62 49 43 20

 

ANSATTE:

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef

Tommy Vestøl, rådgiver skog og vilt

Berit Siksjø, landbruksrådgiver

Ragnhild Trønnes, naturforvalter

Jan Arvid Aamo, landbrukskonsulent

Charlotte Ryen, landbrukskonsulent

X