Landbruk

Landbruk

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. På disse sidene finner du informasjon om landbruket i våre kommuner.

SIST OPPDATERT: 08.06. 2023 - 12:19

LANDBRUKSFORVALTNINGEN FOR RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER

Denne siden er felles for de tre kommunene. På denne siden finner du kontaktinformasjon og en oversikt over våre arbeidsfelt og – oppgaver.

Bondens nettverk - Trenger du noen å snakke med?

En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå en situasjon eller en enkelthendelse som gjør at det er vanskelig å håndtere alt alene. Da er det viktig å søke hjelp!

Vi er her for deg, og ta gjerne kontakt for en prat om både stort og smått. Ring når som helst!

Jan Arvid: 453 55 440

Berit Siksjø: 966 26 320

Berit Bugten Østbyhaug: 952 95 955

Forventa saksbehandlingstid

Oppgitte tider er veiledende. Vi har mange saker til behandling, og antallet varierer gjennom året. Saker behandles i hovedsak i den rekkefølgen de kommer inn. Det må tas høyde for ferieavvikling i tillegg til oppgitt tidsramme.

 

Motorferdsel, administrativt vedtak: minimum 4 uker

Motorferdsel, politisk vedtak*: minimum 3 måneder

Sykdomsavløsning: inntil 2 uker (prioritert)

PT/RMP:  iht til statlige frister (prioritert)

Avlingsskade: søknadsfrist 31 oktober, minimum 1 måned behandlingstid

Fradeling, administrativt vedtak: minimum 2-4 måneder (gebyrbelagt)

Fradeling, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder (gebyrbelagt)

Konsesjon, administrativt vedtak: minimum 1-3 måneder (gebyrbelagt)

Konsesjon, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder (gebyrbelagt)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet: minimum 1-2 måneder

SMIL: søknadsfrist 1. mai, behandles innen 2-5 måneder. Utbetalingsanmodning behandles fortløpende etter sluttbefaring er godkjent.

UKL: søknadsfrist 1. mai, behandles innen 2-5 måneder. Utbetalingsanmodning behandles fortløpende etter sluttbefaring er godkjent.

Nydyrking: minimum 3-6 måneder (alle saker må befares på barmark)

Drenering: tas fortløpende, men minimum 1 måned

Landbruksvei: minimum 3-6 måneder

Skogfond: fortløpende (prioritert)

Hundeloven: 1-2 måneder (mer dersom politisk behandling)

Kvotetildeling hjortevilt: 15 juni

Aursundfondet: søknadsfrist 1 april, vedtak i mai/juni. Utbetalingsanmodning tas fortløpende.

Dispensasjon verneforskrift, delegert vedtak: minimum 1 måned

Dispensasjon verneforskrift, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder

Skadefelling: tas fortløpende

 

*om en sak kan behandles administrativt eller politisk er bestemt av delegeringsreglementet i den enkelte kommune

Her finner du oss

Kontorsted er kommunehuset i Os kommune. Skriftlige henvendelser, søknader o.l. sender du til den kommunen eiendommen det gjelder ligger i.

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Postmottak Os kommune:postmottak@os.kommune.no

Holtålen kommune
Helsetunet 7,
7380 Ålen
Postmottak Holtålen kommune:epost@holtalen.kommune.no

Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros
Postmottak Røros kommune:postmottak@roros.kommune.no

 

Leder for enheten, landbrukssjef, er Berit Bugten Østbyhaug, tlf 952 95 955.

 

Vi finnes også på sosiale medier, der vi legger ut informasjon og deler bilder fra hverdagen.

Facebook: “Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen

Instagram: “landbrukskontoretifjellet”

KONTAKTINFORMASJON

Du når oss gjennom kommunes sentralbord alle dager kl 10.00-14.00.

Sentralbord Os: 62 47 03 00

Viltpåkjørsel? Ring 02800

Veterinærvakt Røros og Holtålen: 88 02 30 75

Veterinærvakt Os: 62 49 43 20

 

ANSATTE:

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef, tlf: 952 95 955

Tommy Vestøl, rådgiver skog og vilt, tlf: 974 93 266

Berit Siksjø, landbruksrådgiver, tlf: 966 26 320

Ragnhild Trønnes, naturforvalter, tlf: 911 98 870

Per Ove N. Volden, landbrukskonsulent, tlf: 907 34 221

Jan Arvid Aamo, landbrukskonsulent, tlf: 453 55 440

Charlotte Ryen, landbrukskonsulent, tlf: 411 42 332

X