Landbruk

Landbruk

Fra 1. januar 2017 ble landbrukskontorene i Os, Holtålen og Røros slått sammen til en enhet med Os kommune som vertskommune. På disse sidene finner du informasjon om landbruket i våre kommuner.

SIST OPPDATERT: 09.04. 2024 - 08:34

LANDBRUKSFORVALTNINGEN FOR RØROS, OS OG HOLTÅLEN KOMMUNER

Du finner oss på rådhuset i Os kommune. Fra januar 2024 skal alle henvendelser til kommunen som gjelder jordbruk, skog og natur/miljø sendes til postmottak i Os kommune uavhengig av hvilken kommune du bor i eller hvilken kommune eiendommen det gjelder ligger i. Dette gjelder søknader og henvendelser som skal avgjøres i kommunen. Søknader som skal til Landbruksdirektoratet og dets søknadssenter er ikke berørt av dette.

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Postmottak Os kommune:postmottak@os.kommune.no

Klikk her for e-post
Send sikker melding til kommunen!

 

Leder for enheten, landbrukssjef, er Berit Bugten Østbyhaug, tlf 952 95 955.

 

Vi finnes også på sosiale medier, der vi legger ut informasjon og deler bilder fra hverdagen.

Facebook: Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen

Instagram: “landbrukskontoretifjellet”

Forventa saksbehandlingstid

Oppgitte tider er veiledende. Vi har mange saker til behandling, og antallet varierer gjennom året. Saker behandles i hovedsak i den rekkefølgen de kommer inn. Det må tas høyde for ferieavvikling i tillegg til oppgitt tidsramme.

 

Motorferdsel, administrativt vedtak: minimum 4 uker

Motorferdsel, politisk vedtak*: minimum 3 måneder

Sykdomsavløsning: inntil 2 uker (prioritert)

PT/RMP:  iht til statlige frister (prioritert)

Avlingsskade: søknadsfrist 31 oktober, minimum 1 måned behandlingstid

Fradeling, administrativt vedtak: minimum 2-4 måneder (gebyrbelagt)

Fradeling, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder (gebyrbelagt)

Konsesjon, administrativt vedtak: minimum 1-3 måneder (gebyrbelagt)

Konsesjon, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder (gebyrbelagt)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet: minimum 1-2 måneder

SMIL: søknadsfrist 1. mai, behandles innen 2-5 måneder. Utbetalingsanmodning behandles fortløpende etter sluttbefaring er godkjent.

UKL: søknadsfrist 1. mai, behandles innen 2-5 måneder. Utbetalingsanmodning behandles fortløpende etter sluttbefaring er godkjent.

Nydyrking: minimum 3-6 måneder (alle saker må befares på barmark)

Drenering: tas fortløpende, men minimum 1 måned

Landbruksvei: minimum 3-6 måneder

Skogfond: fortløpende (prioritert)

Hundeloven: 1-2 måneder (mer dersom politisk behandling)

Kvotetildeling hjortevilt: 15 juni

Aursundfondet: søknadsfrist 1 april, vedtak i mai/juni. Utbetalingsanmodning tas fortløpende.

Dispensasjon verneforskrift, delegert vedtak: minimum 1 måned

Dispensasjon verneforskrift, politisk vedtak*: minimum 3-6 måneder

Skadefelling: tas fortløpende

 

*om en sak kan behandles administrativt eller politisk er bestemt av delegeringsreglementet i den enkelte kommune

KONTAKTINFORMASJON

Du når oss gjennom kommunes sentralbord alle dager kl 10.00-14.00.

Sentralbord Os: 62 47 03 00

Varsling dyr på jernbane: 481 78 861 ( se kart)

Viltpåkjørsel? Ring 02800

Veterinærvakt Røros og Holtålen: 88 02 30 75

Veterinærvakt Os: 62 49 43 20

 

ANSATTE:

Berit Bugten Østbyhaug, landbrukssjef, tlf: 952 95 955

Tommy Vestøl, rådgiver skog og vilt, tlf: 974 93 266

Berit Siksjø, landbruksrådgiver, tlf: 995 03 976

Ragnhild Trønnes, naturforvalter, tlf: 911 98 870

Per Ove N. Volden, landbrukskonsulent, tlf: 907 34 221

Jan Arvid Aamo, landbrukskonsulent, tlf: 453 55 440

Charlotte Ryen, landbrukskonsulent, tlf: 411 42 332

X