Blog

Landbruk i Os kommune
  • Stabilisere antall arbeidsplasser
  • Særlig satsing på utvikling innen landbruk og reiseliv

Kommunestyret har vedtatt strategisk næringsplan for 2021-2025.    Os kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune, som legger til rette for et nyskapende og innovativt næringsliv og der kommunen er en aktiv pådriver for å påvirke rammebetingelsene.  Planen leser du her: Vedtatt næringsplan 18.11.21

 

X