Archives

Femundløpet varsler om at det vil foregå droneflyging ved start/målgang og på sjekkpunkt under årets Femundløp.  Formålet med flyginga er mediedekning for å dokumentere årets løp på vegne av Femundløpet AS.    Dronepilotene i teamet er sertifiserte piloter og vil forholde seg til reglement satt fra myndighetene. Ved filming rundt sjekkpunkt vil dronepilotene gjøre seg synlige ved […]

Continue Reading

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet opp for en ny søknadsrunde om strømstøtte.  Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. Mer om ordningen og hvem som kan søke, kan du lese på lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. 

Continue Reading

Savner du klær eller sko?  Kan du ha glemt dem?   Gjenglemte klær i Oshallen/svømmehallen blir nå liggende i hallen i 14 dager. Det som ikke er henta i løpet av den tida blir levert på Byttesentralen Hagenjordet.  På byttesentralen kan du hente tøyet gratis.

Continue Reading

Vi har endret  åpningstider på sentralbordet og servicetorget.  Sentralbord og servicetorg er nå åpent hver dag mellom klokka 10.00 og 14.00.  Hoveddøra til kommunehuset vil stort sett være åpen i normal arbeidstid. Utenfor sentralbordets åpningstid kan du ta direkte kontakt med ansatte.  E-post og telefonnummer finner du under ansatte i Os kommune  

Continue Reading

Os kommune legger ut forslag til ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2023-2031 på høring med høringsfrist 15. februar 2023. Høringsutkast trafikksikkerhetsplan  Hva syns du er  viktig for å øke trafikksikkerheten i kommunen? Send skriftlig tilbakemelding til Os kommune, postmottak@os.kommune.no ,  om du har synspunkter på foreslått plan innen 15.02.2023.

Continue Reading

Vi er på vei inn i julehøytiden. Det gir grunn for refleksjon. Endringer i verden slår for fullt inn i kommunal sektor og Os kommune er en del av disse endringene. Nå handler det om å lede stødig i usikkert farvann framover. Vi nevner Internasjonale endringer FNs bærekraftmål Krigen i Ukraina og bosetting flyktninger CV19 […]

Continue Reading

(foto: Eirik Bækken) Formannskapet vedtok i oktober å opprette en frivilligpris, og årets pris ble tildelt Finn Hval under adventskonserten i Os Samfunnshus.   Ordfører Runa Finborud viste til at 2022 er frivillighetens år, og hun takket alle som legger ned stor frivillig innsats i Os kommune. I begrunnelsen for årets tildeling peker ordføreren på både […]

Continue Reading

Os kommune har fått tildelt nærmere 6 millioner  kroner fra Enova til energisparetiltak i kommunale boliger.  Det betyr at 40 kommunale leiligheter blir oppgradert med ulike tiltak som varmepumper, jordvarme, solfangere og etterisolering.  Planene ble presentert for formannskapet torsdag. En fornøyd kommunedirektør takket gutta på teknisk for godt utførte søknader  med bra uttelling og  sier […]

Continue Reading

Seks osinger fikk lørdag overrakt beviset på at de er norske statsborgere. Sammen med familiene og ordfører Runa Finborud deltok de på statsforvalterens høytidelige statsborgerseremoni i Elverum.  Ordfører Runa Finborud er både stolt og rørt. – Jeg ser at både barn og voksne trives i Os, og mange har blitt godt integrert i lokalsamfunnet både […]

Continue Reading

Dalsbygda friskole AS har søkt om å få etablere privatskole i Dalsbygda. Os kommune er bedt om  å uttale seg i saken innen 28.mai. Administrasjonen har  skrevet høringsuttalelsen med bakgrunn  i kommunestyrets  behandling og vedtak i saken, samt  de eksisterende dokumenter som kan leses under Framtidas skole. Høringsuttalelsens konklusjon: En mulig etablering av en privatskole […]

Continue Reading

Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre og har litt tid hver uke, kan oppdrag som støttekontakt være noe for deg. Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe barn eller voksne til fritidsaktivitet og sosialt liv. Normalt omfang er 2-4 timer per uke. Sjansen er stor for at du vil oppleve […]

Continue Reading

Hvis det skjer en alvorlig atomulykke på et av Ukrainas operative kjernekraftverk og vinden blåer mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder. Det kan da bli nødvendig å iverksette andre tiltak for å beskytte helse- miljø og samfunnsinteresser. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og […]

Continue Reading

Nå i mars blir det aktivitetsvennkurs på Frivilligsentralen.  På kurset får du høre mer om Aktivitetsvenntilbudet, hva det vil si å være en frivillig aktivitetsvenn, og du får en innføring i ulike demenssykdommer. I tillegg får du råd i kommunikasjon og samhandling med personer med demens. På kurset vil du treffe andre som også ønsker å […]

Continue Reading

Statsforvalteren har bedt kommunene kartlegge muligheten for å ta imot fordrevne personer fra Ukraina på kort og lang sikt.  I den forbindelse trenger kommunen også å få en oversikt over private boliger som kan huse flyktninger.  Har du ledig husrom, og kan hjelpe folk i nød,  gi beskjed til Os kommune på e-post: Postmottak@os.kommune.no eller […]

Continue Reading

Solid bedrift i Os  presenterte seg på næringskaffen 1. mars. Norconsult har 31 årsverk og omsatte for 45 millioner i 2021. De har allsidige oppgaver og gjør alt fra merking i nasjonalparker til avanserte byggkonstruksjoner.  Norconsult  er et nasjonalt konsern med kontorer mange steder i Norge. Os kontoret ble beste bedrift i konsernet i 2019. […]

Continue Reading

Årets folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet er publisert, og her kan vi lese hvordan det står til med folkehelsa i Os sammenlignet med resten av fylket og landet.  At vi skårer høyt på frisk og ren luft, bør ikke overraske noen. I tillegg har vi svært godt drikkevann.  Vi lever omtrent like lenge som resten av befolkningen, […]

Continue Reading

Landbruk og industri er de næringene i Os som har hatt størst økning i antall arbeidsplasser de siste fem årene. Det går fram av statistikkdokumentet som Rørosregionen Næringshage har laget for Os kommune. Her er det mye nyttig informasjon og statistikk på områdene befolkningsutvikling og næringsutvikling.   Les rapporten her: Statistikkhefte Os kommune – 2021 – befolkning […]

Continue Reading

Hvordan står det egentlig til med folkehelsa i Os kommune? Det kan vi lese mye om i årets folkehelseprofil for Os kommune. Gledelig er at osingene har færre psykiske plager, og også lavere forekomst av noen andre sykdommer enn resten av landet.  Leser du rapporten, finner du også ut hvor lenge vi kan forvente å […]

Continue Reading

Hvordan er det å være ung i Os kommune sammenlignet med andre kommuner?  Det er det ingen fasitsvar på, men Ungdataundersøkelsen for 2021 gir noen indikasjoner. Les undersøkelsen her : Ungdata Os kommune 2021 Oppvekstprofilen inneholder blant annet et “oppvekstbarometer” som gir noen indikasjoner på hvordan Os ligger an i forhold til fylket og landet.  Les […]

Continue Reading

Hvordan er det å vokse opp i Os sammenlignet med andre kommuner? Hvordan er utviklingen i befolkning og næringsliv i Os kommune? Hvordan står det til med folkehelsa i Os? Statistikk for 2021 på disse områdene finner du her: Statistikkhefte Os kommune – 2021 – befolkning og næringsliv Folkehelseprofil Os kommune 2021 Ungdata Os kommune […]

Continue Reading

X