Archives

Det åpnes nå for forebyggende vaksinering mot apekopper for flere personer (prioriteringsgruppe 3). Denne gruppen tilbys vaksine i kommunen. Følgende får nå tilbud om vaksine: Menn som har sex med menn og transpersoner med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)  Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte gjennom sitt arbeid, som for eksempel […]

Continue Reading

Bli med på Fosterhjemsuka 2023 og møt fosterforeldre! Nysgjerrig på hva det vil si å være fosterhjem? Møt fosterforeldre som deler sine erfaringer, og få svar på alle spørsmål rundt det å være fosterhjem. Møt fosterforeldre på Facebook live 31. mai Dato: onsdag 31. mai 2023 Tid: kl 18-19 Sted: Facebook live  Møt Espen og […]

Continue Reading

Sverre Hovind har takket ja til stilling utenfor kommunen, og har sagt opp sin stilling som rektor ved Os skole.  Ny rektor fra 1. august blir Geir Moseng (57), som i dag er rektor ved Dalsbygda skole. Geir forteller at han er spent, og gleder seg til å være med på laget som skal utvikle […]

Continue Reading

Os kommune har et vedtak om å bosette inntil 25 nye flyktninger i 2023 og vi er i gang med dette, men vi har behov for flere boliger. Har du ledig bolig du kan leie ut som er sentrumsnær ønsker vi at du melder dette til kommunen ved å benytte dette  skjemaet: https://forms.office.com/e/P1xHNBc88Z Med sentrumsnær bolig […]

Continue Reading

I forbindelse med årets jordbruksoppgjør har Os kommunestyre sendt brev til landbruks- og matminister Sandra Borch med følgende hovedkrav: • Inntektsnivået i landbruket må økes betydelig. Både gjennom produktpriser og budsjettmidler. • Investeringsvirkemidlene må økes kraftig (særlig for mindre- og mellomstore bruk). Dette gjelder spesielt for driftsbygninger med båsbasert mjølkeproduksjon, slik at de tilfredsstiller framtidige […]

Continue Reading

Fristen for å sende inn listeforslag til årets kommunevalg er nå gått ut.  Til kommunevalget i Os har det kommet inn fire listeforslag: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV har levert inn listeforslag.  Disse ligger nå til gjennomsyn på kommunens valgside.  På denne sida vil vi legge ut mer valginformasjon etter hvert.

Continue Reading

Vangrøftdalen og Kjurrudalen er ett av 51 utvalgte områder i Norge, og omfatter seterområdene innenfor Dalsbygda (Vangrøfdalen og Kjurrudalen, samt Setersjøen og Nordervollia. I området er det fortsatt aktiv seterdrift og mye dyr på utmarksbeite. Seterområdet strekker seg over et areal på 165 000 dekar. Kommunen har fått tildelt en ramme på kr 1. 250.000 kroner […]

Continue Reading

Det nærmer seg vår og lamming.  Landbrukskontoret har sendt ut nyhetsbrev med nyttig informasjon om støtteordninger og andre nyheter :   Landbruksnytt mars 2023

Continue Reading

I Os kommune er det nå 110 aktive jordbruksbedrifter, og trenden er færre og større bruk. Dette bidrar til betydelig matproduksjon og aktivt landskap, men også utfordringer for fagmiljøet. Os har hatt en økning i antall kubikk avvirket skog de siste årene, noe som gir et økt behov for skogskjøtsel i årene som kommer. Det […]

Continue Reading

Arbeidets Rett har oppslag om Helseplattformen 2. mars.  I forkant av oppslaget, sendte kommunedirektøren denne informasjonen til redaksjonen.  Informasjonen er utarbeidet etter innspill fra ansatte på de ulike avdelingene som har tatt i bruk Helseplattformen. Fortsatt trening, opplæring og utvikling av plattformen Det overordna målet med Helseplattformen er å få til en og samme pasientjournal […]

Continue Reading

Os kommune har fått melding om løs hund som har jaget rådyr. Vi oppfordrer alle hundeeiere til å vise hensyn. Vi ønsker å unngå å påføre dyrene den ekstra påkjenningen en jakt medfører. Alle hunder vil potensielt jage hjortevilt, selv om mange tror at ikke deres hund gjør dette. Hjortevilt trekker til lavereliggende og næringsrike […]

Continue Reading

Om ulykken er ute er det smart å ha et viltbånd i bilen. Viltbåndet reduserer ikke ulykkesrisikoen, men hjelper deg med å opptre korrekt om uhellet skulle være ute. Du bidrar til å redusere dyrelidelser ved å øke effektiviteten til fallviltmannskapet. Viltbåndet kan henges opp i nærmeste tre der påkjørselen har skjedd og fallviltmannskapet kan […]

Continue Reading

Savner du klær eller sko?  Kan du ha glemt dem?   Gjenglemte klær i Oshallen/svømmehallen blir nå liggende i hallen i 14 dager. Det som ikke er henta i løpet av den tida blir levert på Byttesentralen Hagenjordet.  På byttesentralen kan du hente tøyet gratis.

Continue Reading

Vi har endret  åpningstider på sentralbordet og servicetorget.  Sentralbord og servicetorg er nå åpent hver dag mellom klokka 10.00 og 14.00.  Hoveddøra til kommunehuset vil stort sett være åpen i normal arbeidstid. Utenfor sentralbordets åpningstid kan du ta direkte kontakt med ansatte.  E-post og telefonnummer finner du under ansatte i Os kommune  

Continue Reading

Vi er på vei inn i julehøytiden. Det gir grunn for refleksjon. Endringer i verden slår for fullt inn i kommunal sektor og Os kommune er en del av disse endringene. Nå handler det om å lede stødig i usikkert farvann framover. Vi nevner Internasjonale endringer FNs bærekraftmål Krigen i Ukraina og bosetting flyktninger CV19 […]

Continue Reading

(foto: Eirik Bækken) Formannskapet vedtok i oktober å opprette en frivilligpris, og årets pris ble tildelt Finn Hval under adventskonserten i Os Samfunnshus.   Ordfører Runa Finborud viste til at 2022 er frivillighetens år, og hun takket alle som legger ned stor frivillig innsats i Os kommune. I begrunnelsen for årets tildeling peker ordføreren på både […]

Continue Reading

Os kommune har fått tildelt nærmere 6 millioner  kroner fra Enova til energisparetiltak i kommunale boliger.  Det betyr at 40 kommunale leiligheter blir oppgradert med ulike tiltak som varmepumper, jordvarme, solfangere og etterisolering.  Planene ble presentert for formannskapet torsdag. En fornøyd kommunedirektør takket gutta på teknisk for godt utførte søknader  med bra uttelling og  sier […]

Continue Reading

Seks osinger fikk lørdag overrakt beviset på at de er norske statsborgere. Sammen med familiene og ordfører Runa Finborud deltok de på statsforvalterens høytidelige statsborgerseremoni i Elverum.  Ordfører Runa Finborud er både stolt og rørt. – Jeg ser at både barn og voksne trives i Os, og mange har blitt godt integrert i lokalsamfunnet både […]

Continue Reading

Dalsbygda friskole AS har søkt om å få etablere privatskole i Dalsbygda. Os kommune er bedt om  å uttale seg i saken innen 28.mai. Administrasjonen har  skrevet høringsuttalelsen med bakgrunn  i kommunestyrets  behandling og vedtak i saken, samt  de eksisterende dokumenter som kan leses under Framtidas skole. Høringsuttalelsens konklusjon: En mulig etablering av en privatskole […]

Continue Reading

Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre og har litt tid hver uke, kan oppdrag som støttekontakt være noe for deg. Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe barn eller voksne til fritidsaktivitet og sosialt liv. Normalt omfang er 2-4 timer per uke. Sjansen er stor for at du vil oppleve […]

Continue Reading

X