Blog

valgurne

Senterpartiet:           46,3% av stemmene
Arbeiderpartiet:       38,4% av stemmene
SV:                                    8% av stemmene
Kr.f:                                 7,2% av stemmene

Her er navnene på de som er valgt inn i kommunestyret i neste periode:

Senterpartiet (7 representanter)

Arnfinn Nergård
Ivar Torvidsson Midtdal
Toini Berg Brynhildsvoll
Erik Lillebakken
Rene Fromreide Lisund
Magnus Kvaal
Kristian Horten

Arbeiderpartiet (6 representanter)
Arne Horten
Katrine Ness
Torstein Mestvedthagen
Inger Merete Kvilvang
Ola Borgar Bakos
Lill Anita Jensvold Larsen

SV (1 representant):
Alfhild Myre

Kristelig Folkeparti (1 representant):
Thomas Lervik Engåvoll

Valgstyrets protokoll med alle resultatene

X