Bygge og bo

Bygge og bo

I denne kategorien vil du som boligsøker, eier eller bygger av bolig finne en rekke kommunale tjenester du vil ha behov for når du skal bygge og bo i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 28.01. 2019 - 11:39

Bygge og bo

Hvis du er eier av en eiendom eller har planer om å kjøpe en, vil du ha behov for å kjenne til en rekke kommunale tjenester.

Her finner du opplysninger om hvor du kan bygge, hva du kan bygge hvor, hvordan du går fram for å lage et byggeområde, og mange andre ting.

Vi er en liten kommune, og har maksimalt en person på hvert fagfelt.  Selv om vi gjerne ønsker, så kan ikke den enkelte være tilgjengelig hele tiden. Prøv derfor å avtale tid med saksbehandler på forhånd, bruk gjerne e-post.

Flere av de aktuelle områdene er såkalte selvkostområder. Dette innebærer at kommunens kostnader skal/kan dekkes av gebyrer, men kommunen kan ikke ha overskudd innen ordningen.

Gebyrregulativet finner du inne i de aktuelle boksene.

Bygge og bo i Os kommune

Kontaktinformasjon

Ved prekærbehov på helg eller helligdag,
kontakt vakttelefon:  952 66 525

På dagtid:

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Virksomhetsleder
Inge Ryen
Tlf. 952 66 503
e-post: inge.ryen@os.kommune.no

Avd. ing/byggesak/prosjekt
Arne Strypet
Tlf. 952 66 513
e-post: arne.strypet@os.kommune.no

Oppmåling
Terje Volden, landmåler
Andreas Øiseth, landmåler

Kontakt Servicetorget
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Fradeling
Kontakt Servicetorget
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Eiendomsskatt
Hege Narbuvoll
Tlf. 624 70 324
epost: hege.narbuvoll@os.kommune.no

Ledende vaktmester
Sverre Krogh
Tlf. 952 66 507
e-post: sverre.krogh@os.kommune.no

X