Bygge og bo

Bygge og bo

I denne kategorien vil du som boligsøker, eier eller bygger av bolig finne en rekke kommunale tjenester du vil ha behov for når du skal bygge og bo i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 09.09. 2020 - 09:14

Bygge og bo

Hvis du er eier av en eiendom eller har planer om å kjøpe en, vil du ha behov for å kjenne til en rekke kommunale tjenester.

Her finner du opplysninger om hvor du kan bygge, hva du kan bygge hvor, hvordan du går fram for å lage et byggeområde, og mange andre ting.

Vi er en liten kommune, og har maksimalt en person på hvert fagfelt.  Selv om vi gjerne ønsker, så kan ikke den enkelte være tilgjengelig hele tiden. Prøv derfor å avtale tid med saksbehandler på forhånd, bruk gjerne e-post.

Flere av de aktuelle områdene er såkalte selvkostområder. Dette innebærer at kommunens kostnader skal/kan dekkes av gebyrer, men kommunen kan ikke ha overskudd innen ordningen.

Kommunale gebyrer og betalingssatser

Her finner du kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019.

Bygge og bo i Os kommune

Kontaktinformasjon

Ved prekærbehov på helg eller helligdag,
kontakt vakttelefon:  952 66 525

På dagtid:

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
Tlf. 62 47 03 00
E-post: postmottak@os.kommune.no

Virksomhetsleder
Inge Ryen
Tlf. 952 66 503
e-post: inge.ryen@os.kommune.no

Kommunale prosjekter
Arne Strypet
Tlf. 952 66 513
e-post: arne.strypet@os.kommune.no

Arealplan, Byggesaker, Eiendomsskatt
Ieva Norvaisaite-Hicks
Tlf. 969 40 335
e-post: Ieva.Hicks@os.kommune.no

Oppmåling
Per Urseth
Tlf. 952 66 524
E-post: per.urseth@os.kommune.no

Eiendomsskatt
Hege Narbuvoll
Tlf. 62 47 03 24
epost: hege.narbuvoll@os.kommune.no

Drifsleder
Terje Daffinrud
Tlf. 464 46 390
e-post: terje.daffinrud@os.kommune.no

X