Kulturarv og museum med Oddentunet, Narbuvoll gamle skole, Brofossen kraftstasjon og kverna i Røbekken

Kulturarv og museum

Her finner du informasjon om Os museum og kulturminner i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 05.10. 2023 - 15:07
[easy-social-share]

Kulturarv og museum i Os kommune

Os museum ble opprettet i 1983 og er et kulturhistorisk museum hvor objektene er bevart på sin opprinnelige plass. Museet eies og drives av Os kommune, og er en del av Anno museum.

Narbuvoll gamle skole, Brofossen kraftstasjon, Håmmåvoll stoppested og Kverna i Røbekken har åpent etter avtale og ved arrangementer.

 

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Med verdensarv menes kultur- og/eller naturarv som er av framstående universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

Det er Bergstaden og sporene etter Røros Kobberverk som definerer verdensarven. Røros bergstad har hatt verdensarvstatus siden 1980. Circumferensen er det gamle privilegieområdet til Røros Kobberverk, og er arealet innenfor en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Storwartz.

Les mer på Røros kommunes hjemmesider her.

Les mer på verdensarvenroros.no her.


Kulturminneplan
Kommunedelpan for kulturminner og kulturmiljøer i Os kommune er et omfattende dokument med samling, beskrivelse og kartlegging av utvalgte kulturminner innen forskjellige temaer. Dette er en første-generasjonsplan som skal utvikles og bearbeides videre, med rullering hvert fjerde år. Bakerst er det en handlingsplan med konkrete tiltak som skal iverksettes. Temaer og objekter som ikke ble med i denne omgang er tatt vare på, og behandles ved førstkommende rullering.

Det er Feste Nord-Øst ved Anja Ryen som har utført arbeidet i samarbeid med en arbeidsgruppe fra administrasjon og frivillige: Berit Siksjø (landbruk), Anne Kristin Rødal (kultur), Jenny Fjeldheim (Rørosmuseet), Mattis Danielsen (arkeolog) og Jon Holm Lillegjelten (Os historielag og Os museumsstyre).

Planen er inndelt i følgende kapitler:
De verdifulle kulturminnene, Bakgrunn og formål, Kulturminnevern – begreper og forvaltning, Arkeologiske kulturminner, Samiske kulturminner, Landbrukets kulturminner, Fiske og fangst, Bygninger og bygningsmiljø, Verdensarven og Circumferensen, Samferdsel og Krig og forsvar.
Bakerst er det oversiktskart, bestemmelser og retningslinger, handlingsprogram 2020-2024 og litteraturliste.

Kulturminneplanen blir et avgjørende redskap i kommunens arbeid med kulturminner og vår plass i Verdensarven Røros og Circumferensen.

Os kommune retter en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet, og ser fram til det videre arbeidet med kulturminneforvaltning i kommunen.

Kulturminneplan

Kommunedelpan for kulturminner og kulturmiljøer i Os kommune

Oddentunet i Narjordet

Oddentunet

Oddentunet er et godt bevart, freda gardsanlegg, vakkert beliggende på sin opprinnelige plass i Narjordet. Hovedbygningen er fra tidlig på 1800-tallet, og er særlig kjent for sjelden, innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst.

Sommervandringer med omvisning:
Lørdag 12. august kl 14 med Kirsten Frønøs, Anno musea i Nord-Østerdal

Voksne kr 100, medlemmer i RMH kr 50-, barn under 16 år gratis.
Billetter til 22. juni og 16. juli kan kjøpes her eller ved å ringe 72 40 61 70.
Billetter til alle omvisningene kan også kjøpes på vandringene.
Frammøte ved Solvang og vi går sammen de 300 m til gårdsanlegget. Husene er kalde, så husk å kle deg etter været.

Oddentunet ligger i grenda Narjordet, 12 km øst for Os sentrum langs fylkesveg 28.

 

Narbuvoll gamle skole

Narbuvoll skole var skole for Narbuvollgrenda fra 1868 til 1955. Før dette stod huset i Sømådalen. Fra starten var det omgangsskole. Læreren dro fra bygd til bygd. Han kunne være på samme sted 14 dager eller noe mer, og så var det like lenge til han kom tilbake neste gang.
Fram til 1896 var det undervisning 9 uker i året, deretter 11 uker i mange år. Det største antall elever var 21 fra 1. til 7. klasse. Alle i et klasserom. De største hjalp de minste og slik ble alle satt i aktivitet. Det kom elever til skolen fra Kvilvangen, Holla, Femundshytten og Tufsingdalen. Elevene som hadde lengst vei bodde rundt om på gårdene i bygda. De forskjellige lærerene bodde enten på en av gårdene eller på et 6 kvm stort rom i tilknytning til skolestua.
Skolehuset er i dag museum og det gis omvisning etter avtale. Kontakt Os kommune 62470300.

 

Les her om Brofoss kraftstasjon, Håmmålvoll stoppested og kverna i Røbekken (Narjordet).

X