Kulturarv og museum

Kulturarv og museum

Her finner du informasjon om Os museum og kulturminner i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 06.06. 2019 - 13:59

Kulturarv og museum i Os kommune

Os museum ble opprettet i 1983 og er et kulturhistorisk museum hvor objektene er bevart på sin opprinnelige plass. Museet eies og drives av Os kommune, og er en del av Anno museum.

Sommer på Oddentunet:
Rørosmuseet inviterer til vandringer på Oddentunet i Narjordet. Det blir også guiding tirsdager og lørdager i juli.
Oddentunet er et godt bevart, freda gardsanlegg, vakkert beliggende på sin opprinnelige plass i Narjordet. Hovedbygningen er fra tidlig på 1800-tallet, og er særlig kjent for sjelden, innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst.
Kom og opplev det unike bygget med guide Kirsti Sæter.
Vi går sammen fra Solvang de 300 m til gårdsanlegget. Husene er kalde, så husk å kle deg godt og etter været. I krysset før Os sentrum, ta andre avkjøring i retning Trysil og Mora. Etter ca 12 km kommer du til grenda Narjordet. Landskapet vil etter hvert åpne seg opp, du kommer til flere jorder og gårder, og du kan svinge av til høyre ved forsamlingshuset Solvang.

Torsdag 20. juni kl 18.00
Tirsdag 20. august kl. 18.00
Oppmøte ved forsamlingshuset Solvang kl 18.00

Guiding på Oddentunet tirsdager og lørdager i juli:
Tirsdager 9., 16, og 23. juli kl 14.00
Lørdager 13., 20., og 27.juli kl 14.00

Narbuvoll gamle skole, Brofossen kraftstasjon, Håmmåvoll stoppested og Kverna i Røbekken har åpent etter avtale og ved arrangementer.

 

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Med verdensarv menes kultur- og/eller naturarv som er av framstående universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

Det er Bergstaden og sporene etter Røros Kobberverk som definerer verdensarven. Røros bergstad har hatt verdensarvstatus siden 1980. Circumferensen er det gamle privilegieområdet til Røros Kobberverk, og er arealet innenfor en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Storwartz.

Les mer på Røros kommunes hjemmesider her.

Oddentunet i Narjordet
X