Kulturarv og museum

Kulturarv og museum

Her finner du informasjon om Os museum og kulturminner i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 13.11. 2020 - 10:08

Kulturarv og museum i Os kommune

Os museum ble opprettet i 1983 og er et kulturhistorisk museum hvor objektene er bevart på sin opprinnelige plass. Museet eies og drives av Os kommune, og er en del av Anno museum.

Narbuvoll gamle skole, Brofossen kraftstasjon, Håmmåvoll stoppested og Kverna i Røbekken har åpent etter avtale og ved arrangementer.

Oddentunet har guiding og arrangementer i sommerhalvåret.

Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
Med verdensarv menes kultur- og/eller naturarv som er av framstående universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

Det er Bergstaden og sporene etter Røros Kobberverk som definerer verdensarven. Røros bergstad har hatt verdensarvstatus siden 1980. Circumferensen er det gamle privilegieområdet til Røros Kobberverk, og er arealet innenfor en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Storwartz.

Les mer på Røros kommunes hjemmesider her.

Oddentunet i Narjordet

Verneverdige bygg i Narjordet

Søknadsskjemaet er ikke aktivt

OBS! Skjemaet blir åpnet våren 2021

Tilskudd til verneverdige bygg i Narjordet. Søknad sendes: Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os – eller: postmottak@os.kommune.no.

Ferdig utfylt skjema kan skrives ut og sendes per post eller lagres på din datamaskin og legges som vedlegg til e-post. Det oppfordres til bruk av e-post. Søknadsfrist 2020 er 24. april.

X