dalsbygda skole

Os skole

Os skole er en 1 – 10 skole med for tiden 145 elever. Skolens ungdomstrinn omfatter alle ungdomstrinnselever i kommunen. For tiden har skolen ca 45 ansatte (inkl kulturskole, SFO, renholdere og kontorpersonell) i hel- og deltidsstillinger.

SIST OPPDATERT: 13.05. 2020 - 13:21

Om Os skole

Os skole ligger rett nordøst for Os sentrum. Skolen er den del av samme bygningsmasse som Os samfunnshus, Oshallen og Os kommunale svømmebasseng.

Som nærmeste nabo til skolen er det også bygget en helt ny barnehage. På skolens uteområde finnes også en ballbinge og en kunstgrasbane, samt store arealer der elevene kan utfolde seg.

Ansatte

Os skole har ca 35 ansatte fordelt på barne- og ungdomstrinn. Alle ansatte er organisert i team: 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn, mellomtrinnet, 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn.

Fullstendig liste over ansatte finnes her: Ansatte ved Os skole skoleåret 2019- 2020

Leksehjelp

Ved Os skole er det leksehjelp for 3., 4., 5. og 6. trinn siste time på tirsdager. For elever som skal delta på denne er det skriftlig påmelding. Elever som skal reise med buss og som ikke er påmeldt leksehjelp vil være ute med tilsyn. 7. trinn har leksehjelp/ arbeidstime 2. time onsdager. Påmeldingsskjema med regler for leksehjelpa får du ved å henvende deg til skolen.

FYSAK/ Trivselsleder
 • FYSAK
  Ved Os skole får elevene på 5.-7. trinn FYSAK. FYSAK handler om å gi elevene en mer fysisk aktiv hverdag. Det varierer hvilke aktiviteter som gjennomføres, så som ballspill av ulike slag, turn eller andre mer lekpregede aktiviteter. På Os skole har elevene FYSAK på mandag og onsdag.

 

 • Trivselsleder
  Trivselsprogrammet er et av våre satsingsområder, der målet er å skape mer fysisk aktive friminutt på skolen. Barnetrinnet har Trivselsledere fra 5., 6. og 7. trinn som selv organiserer ulike aktiviteter for de andre elevene. TL-programmets informasjonsark til foreldre finner du her: Informasjon til foreldre TL
MOT

Os kommune er en MOT-kommune. MOT er et program som kjøres i ungdomsskolen for å gjøre ungdommen robuste og trygge på seg selv. En del av programmet går ut på at ungdommene skal ta vare på hverandre. I tillegg til opplegg på ungdomstrinnet avlegger Unge MOTivatører fra 9. trinn i løpet av våren to besøk i 7. trinn. MOT-coach i Os kommune er Hane Ø. Ryen. Mer informasjon om MOT kan du finne her: http://www.mot.no

Den Kulturelle Skolesekken

Os kommunes midler fra den kulturelle skolesekken brukes til:

 • Mulighet til selv å delta i aktivitet og opplæring innenfor forskjellige kulturområder.
 • møte profesjonelle kunstnere/ kulturarbeidere.
 • Ulike arenaer og kulturelle møtesteder for unge utøvere.
 • Møter med kulturarven.
 • Interkommunalt/ tverrfaglig samarbeid
Turneorganisasjonen

I løpet av skoleåret besøker Turneorganisasjonen skolen ca 10-12 ganger. Variasjonsbredden i innholdet er stor, med konserter, teater og workshops av forskjellige slag.

En detaljert oversikt over tilbudet for inneværende skoleår finner du her:

Program turneorganisasjon:

SchoolLink

SchoolLink eller meldeboka er en webbasert tjeneste og skal erstatte tradisjonell kommunikasjon slik som ranselpost, meldebok, e-post, fraværslapper og SMS. Beskjeder til lærerne skal heretter sendes via Meldeboka. Skolen vil blant annet bruke meldeboka til å sende ut ukeplaner og andre infoskriv. Vi vil gjerne understreke at Meldeboka skal erstatte skriftlige beskjeder, og at vi fortsatt vil at dere ringer og/eller kommer innom for å prate med oss når det passer.

Elever ved Os skole

Kontaktinformasjon

Telefon:
624 70 400

Adresse:
Håkonsbakken 3
2550 Os i Østerdalen

X