Os skole

Os skole

Os skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med SFO. Skolen ligger i tilknytning til Os samfunnshus og Oshallen, og i nærheten av Os barnehage og Sundmoen fotballstadion. Vi har ca. 150 elever og 32 ansatte. De ansatte jobber i team,  og skolen ledes av rektor, avdelingsleder barnetrinn og teamledere.
Os kulturskole ligger i de samme lokalene, og har egen kulturskolerektor.

Os skole er MOT-skole med egen MOT-coach. I tillegg til MOTs program, som er mest for 8.-10. trinn, legger vi stor vekt på trivsel, trygghet og gode relasjoner på alle nivå og et godt skole-hjem-samarbeid. Vi bruker Schoollink – digital meldebok – som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Vi ønsker å framstå som en framtidsrettet skole med faglig fokus, samt sikre oss at elevene får en god start på skoleløpet gjennom tidlig innsats.  Skolen har et godt og tett samarbeid med både kulturskolen og biblioteket.

Alle elever har 5 dagers skoleuke.
Generell organisering av skoledagen ser slik ut:

07:00 – 09:00 Eventuell SFO for 1. til 4. trinn
09:00 – 14:35 Skolestart – skoleslutt (se variasjoner under)
14:35 – 16:30 Eventuell SFO for 1. – 4. trinn


Detaljert oversikt:

1. og 2. trinn:
Tirsdager slutter skoledagen 13.30, deretter kulturskole fra 13.45 til 14.35.
Torsdager slutter skoledagen 13.30, deretter idrettsskole frem til 14.35.
De andre dagene er det skole fra 09.00 til 14.35.

3. til 10. trinn: Skoledagen varer fra 09.00 til 14.35.

For elever som ikke er på kulturskole og/eller idrettsskole, er det utelek med tilsyn. Påmelding til kulturskole og idrettsskole kommer på egne skriv.

Eksempler på ukeplaner

Ukeplanene vil variere noe gjennom året, men her kan du se eksempler på hvordan en ukeplan kan se ut på 1.-7:

⇒ Ukeplan for 1. trinn

⇒ Ukeplan for 2. trinn

⇒ Ukeplan for 3. og 4. trinn

⇒ Ukeplan for 5. til 7. trinn

Schoollink

SchoolLink er en webbasert tjeneste og erstatter tradisjonell kommunikasjon slik som ranselpost, meldebok, e-post og SMS. Beskjeder til lærerne sendes via SchoolLink. Skolen vil blant annet bruke SchoolLink til å sende ut ukeplaner og andre infoskriv.
Vi understreker at SchoolLink skal erstatte skriftlige beskjeder, og at vi fortsatt vil at dere ringer og/eller kommer innom for å prate med oss når det er behov for det.

Bilde av mobiltelefoner, nettbrett og datamskiner rundt et bord

Godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Skolen har plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter knyttet til skolemiljø.

Tilsyn

Det er hele tiden flere voksne ute på tilsyn med elever i friminuttene.

Innesko

Vi bruker innesko, og det er viktig at elevene har med seg og bruker disse. Merk godt med elevens navn! Vi har også regel om at ingen får delta på skolekjøkkenet dersom de ikke har innesko.

Chromebook og mobiltelefon

Chromebook er et godt verktøy som brukes i de fleste fag. I noen fag vil den være både elevenes lærebok og skrivebok.  Chromebook må være med på skolen hver dag, og den må være oppladet og klar til bruk. Laderen må også være med i sekken, da vi har et begrenset antall ladere til utlån på skolen. Ved oppstart må foreldre/foresatte underskrive en egen IKT-kontrakt.

Mobiltelefoner blir samlet inn ved skolestart og ligger innelåst til skoledagens slutt om ikke annet avtales.

Leksehjelp

Ved Os skole er det leksehjelp for 3. – 7. trinn med oppstart ca. uke 35/ 36. For elever som skal delta på denne er det skriftlig påmelding. Elever som skal reise med buss og som ikke er påmeldt leksehjelp vil være ute med tilsyn. Påmeldingsskjema med regler for leksehjelp sendes ut ved skolestart. Du kan også få skjemaet ved å henvende deg til skolen.

FYSAK og trivselsleder (TL)

Ved Os skole får elevene på mellomtrinnet FYSAK. FYSAK handler om å gi elevene en mer fysisk aktiv hverdag. Det varierer hvilke aktiviteter som gjennomføres, så som ballspill av ulike slag, turn eller andre mer lekpregede aktiviteter. På Os skole har elevene FYSAK på mandag og fredag.

Os skole er en trivseslederskole – vi ønsker at barn og ungdom skal være aktive og inkluderende. Trivselslederne har ansvaret for aktiviteter i matpausen to dager i uka et halvår om gangen før det igjen velges nye.

Den kulturelle skolesekken

Os kommunes midler fra den kulturelle skolesekken brukes til:

  • Mulighet til selv å delta i aktivitet og opplæring innenfor forskjellige kulturområder.
  • Møte profesjonelle kunstnere/ kulturarbeidere.
  • Ulike arenaer og kulturelle møtesteder for unge utøvere.
  • Møter med kulturarven.
  • Interkommunalt/ tverrfaglig samarbeid

MOT

Os kommune er en MOT-kommune. MOT er et program som kjøres i ungdomsskolen for å gjøre ungdommen robuste og trygge på seg selv. En del av programmet går ut på at ungdommene skal ta vare på hverandre. I tillegg til opplegg på ungdomstrinnet avlegger Unge MOTivatører fra 9. trinn i løpet av våren to besøk i 7. trinn. MOT-coach i Os kommune er Hanne Ø. Ryen.

» Mer informasjon om MOT kan du finne her

Kontaktinformasjon

Telefon:
484 80 628

Adresse:
Håkonsbakken 3
2550 Os i Østerdalen

X