Os barnehage

Os barnehage

Os barnehage ble åpnet høsten 2017 med 4 avdelinger. 2 avdelinger med barn 0-3 år og 2 avdelinger med barn 2-6 år. Barnehagen er bygd for å kunne ta imot 72 barn/ 96 plasser. Barnehagen ligger midt i «smørøyet» på Os, da vi har skole, hall, basseng, bibliotek, fotballbane, skogen og skiløyper rett utenfor døra.

Våre satsingsområder er «kropp, bevegelse, mat og helse og sosial kompetanse. Hovedmålet vårt er at vi ønsker at alle barn skal føle seg ivaretatt, trives, få venner og være inkluderende. Vi ønsker at alle barn, uansett utviklingsnivå skal oppleve mestring og utvikling. Gjennom lek, læring og tilrettelegging skal barna utvikle seg til trygge, selvstendige mennesker med toleranse og respekt for hverandre.

Søk barnehageplass i Os barnehage

Barna skal utvikle seg gjennom varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Sosial kompetanse er et satsingsområde. Vi skal hjelpe barna til å kunne handle positivt med andre i ulike situasjoner. De voksne skal være oppmerksomme mot den enkelte, være tilstede for å veilede, støtte og oppmuntre til positivt samspill.

Gjennom lek tilegner barn seg kunnskap om verden, de undersøker, eksperimenterer og oppdager sammenhenger. I leken kan barn ytre seg, bearbeide erfaringer og inntrykk og skape mening. Leken krever også de egenskapene næringslivet i økende grad etterspør, som nysgjerrighet kreativitet og evne til problemløsning. At leken ikke har en riktig og gal tilnærming gjør at deltakerene kan prøve og feile. (utdanningsforbundet.no Barns lek er veien til innovasjon). Vi jobber også med prosjektet «kultur for læring» der målet med prosjektet er at alle barn og unge skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Det er viktig med et godt grunnlag i barnehagealder. Hvordan barn klarer seg i barnehage/skole har stor betydning for deres fremtid.

barnehageplass_os_kommune_2020

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglig og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller

Å skape noe sammen:

  • Kunnskap er ikke noe som er, kunnskap er noe som blir gjennom en dialog mellom likeverdige deltakere. I en dialog er det like viktig å lytte som å snakke.
  • Diskusjon og refleksjon – kollektiv enighet – ny praksis.
  • Implementering: forberede og forankre – gjennomføre – vedlikeholde og videreutvikle.
    Dette gjøres nå gjennom prosjektet KFL.

Barna viser deg rundt

Ansatte og kontakt

Lene Westvold Eggen
Styrer
lene.westvold.eggen@os.kommune.no
Tlf. 976 74 700

Birte Djernæs
Assisterende styrer
Tlf. 906 37 640

Os avdeling Veslefrikk
Therese Røsten
Tlf. 952515

Os avdeling Knerten
Marianne Røsten
Tlf. 404 34 919

Os avdeling Askeladden
Marit Westmo
Tlf. 952 66 519

Os avdeling Rødhette
Bente Solhaug Sæter
Tlf. 404 28 764

Åpningstider:
07.00 – 16.30

X