Legesenter og legevakt

Legesenter og legevakt

Legekontoret diagnostiserer og driver allmennmedisinsk behandling av befolkningen og samarbeider med spesialisthelsetjenesten om behandling iverksatt av disse.

SIST OPPDATERT: 13.10. 2022 - 10:34

Legekontor og legevakt

Det er ansatt 3 kommuneleger og turnuslege. I tillegg jobber 2,25 årsverk sykepleier på legekontoret.

De faste legene arbeider på samme liste i ”fastlegesystemet”. Turnuslegen betjener også denne listen . Kommunelegene deltar i legevakten som er organisert i samarbeid med Røros og Holtålen.

Legevakt

Tlf. 116 117
(fra kl. 15.00 – 08.00)

Akutt nødmeldetjeneste nås på telefon 113. Dette nummer skal bare brukes ved akutte livstruende situasjoner.

Det er utstrakt samarbeid med øvrig personell i kommunen, både i og utenfor egen sektor.

Legekontoret diagnostiserer og driver allmennmedisinsk behandling av befolkningen og samarbeider med spesialisthelsetjenesten om behandling iverksatt av disse.

Legekontor Os kommune

Helsenorge.no

Pasienter har mulighet til å etterspørre time i en dialogmelding til forkontoret via www.helsenorge.no .

Kontaktinformasjon

Helsesenteret
Rytrøa 17

Kommuneoverlege

Malin Elisabeth Lindgren Floor

Tlf. 62 47 03 55

Kommuneoverlege
Sofie Margrethe Holden Utne
Tlf. 62 47 03 55

Allmennlege

Tonje Haanæs-Rensberg

Tlf. 62 47 03 55

Åpningstider/ telefontider

Mandag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

tirsdag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

onsdag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

torsdag 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

fredag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

tlf. 62 47 03 55

X