Legesenter og legevakt

Legesenter og legevakt

Legekontoret diagnostiserer og driver allmennmedisinsk behandling av befolkningen og samarbeider med spesialisthelsetjenesten om behandling iverksatt av disse.

SIST OPPDATERT: 18.06. 2020 - 10:32

Legekontor og legevakt

Det er ansatt 2 kommuneleger og turnuslege. I tillegg jobber 1,6 årsverk sykepleier og 0,8 årsverk helsesekretær på legekontoret.

De faste legene arbeider på samme liste i ”fastlegesystemet”. Turnuslegen betjener også denne listen . Kommunelegene deltar i legevakten som er organisert i samarbeid med Røros og Holtålen.

Os legekontors egen nettside
Her kan du bestille legetime på nett.

Legevakt

Tlf. 116 117
(fra kl. 15.00 – 08.00)

Akutt nødmeldetjeneste nås på telefon 113. Dette nummer skal bare brukes ved akutte livstruende situasjoner.

Det er utstrakt samarbeid med øvrig personell i kommunen, både i og utenfor egen sektor.

Legekontoret diagnostiserer og driver allmennmedisinsk behandling av befolkningen og samarbeider med spesialisthelsetjenesten om behandling iverksatt av disse.

Legekontor Os kommune

Kontaktinformasjon

Helsesenteret
Rytrøa 17

Kommuneoverlege
Sofie Margrethe Holden Utne
Tlf. 62 47 03 55

Åpningstider:
Mandag – fredag kl.08.00 – 15.00
tlf. 62 47 03 55

X