Turområder, løyper og buer

Turområder, løyper og buer

Her får du oversikt over noen av våre turområder i flott og variert natur. Vår region kan presentere det ypperste av kvaliteter som skal til for å kunne utøve friluftsliv som dekker de aller flestes behov.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:54
[easy-social-share]

Turområder, løyper og buer

Det er forskjellig grad av tilrettelegging blant annet i form av oppmerkede stier og oppkjørte skiløyper.

I enkelte områder vil man også finne buer som kan benyttes til overnatting eller rasting. Noen av disse buene står åpne. Dalsbygda Jaktlag har flere slike buer av god kvalitet, der den enkelte betaler for bruk.

Om man er ute for jakte, fiske, plukke bær eller sopp, gå fot-/skiturer eller er bare ute og koker seg kaffe på en rasteplass så er alt dette former for friluftsliv.

Å utøve friluftsliv bidrar sterkt som ballast til å mestre de mange utfordringene vi står overfor i en travel og krevende hverdag. På den måten bidrar også naturen til at vi opparbeider bedre fysisk og psykisk helse og dermed økt livsglede i hverdagen.

Turområder

Fine turområder og turmål finner en over hele kommune. Mange kan benyttes i sommerhalvåret både til fots og på sykkel, og i vinterhalvåret med ski på bena.

Løyper og stier

Oppkjørte skiløyper – Os turforening

Ut.no – med forslag til turer både sommer og vinter

Pilegrimsleden – merket turløype (sommer)

Nørdalen natur- og kultursti
Natur- og kulturstien er 10 km lang og inneholder 31 poster. Stien følger gamle idylliske ferdselsveger i området og kan deles opp i flere rundturer. Tydelige spor etter tjurrubrenning, jernblester, seter- og slåttebruk. Rekonstruert kølbrenneranlegg med koie og en del av ei mile som ligger på sin opprinnelige plass. Store deler av traséen kan ferdes med sykkel, rullestol, barnevogn osv.

Tylldals fiskevei

Skihytter

Høsenfjellhytta

Gåstjønnåshytta

Nansenhytta – åpen søndager i skisesongen – parkering

Åpne buer og utleiehytter

Private hytter og buer i høyfjellet:

Dalsbygda jaktlag har fire buer i høyfjellet.
For mer informasjon – se Dalsbygda Jaktlags egen nettside
Unnigard -Kjurrudalen

I Tufsingdalen finner en Larsgården  og  Tufsingdalen Næring og utvikling si utleiehytte – se Tufsingdal.no

I Narjordet finner en ei DNT-hytte

Appelsinvarden Foto S.ryen

X