Næring

Næring

Os er en kommune med lange tradisjoner og særlig høy sysselsetting innen landbruk. I Os har vi et næringsliv med vilje til å sikte høyt, og evne til å nå langt!

SIST OPPDATERT: 24.04. 2024 - 12:34

Variert næringsliv med sterke fagmiljøer

Innen næringslivet i Os finner du høyteknologiske industribedrifter, et etablert ingeniørmiljø og et godt utvalg av mindre tjenesteleverandører innen tradisjonshåndverk, bygg, anlegg, handel og reiseliv. Landbruket står sterkt med høy sysselsetting og et godt fagmiljø.

Kommunen har omkring 1000 hytter og fritidseiendommer, som gir grunnlag for arbeidsplasser for håndverkere og i andre tjenesteytende næringer.

MÅL OM FLERE INNBYGGERE I OS

Os kommune har som mål å øke antall innbyggere og legge til rette for flere arbeidsplasser. Dette gjøres blant annet i samarbeid med Rørosregionen Næringshage som er førstelinje for næring i kommunen.

Strategisk næringsplan 2021-2025

Strategisk næringsplan for Os kommune ble vedtatt av kommunestyret 18.11.2021. Denne planen har et tidsperspektiv på 2021 – 2025 og er en rullering av «Strategisk næringsplan for Os 2016 – 2020»

Bilde av noen som planter

Kontaktinformasjon

Kommunedirektør i Os
Marit Gilleberg
Tlf: 951 62 946
E-post: marit.gilleberg@os.kommune.no

Førstelinjetjeneste landbruk

Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen

Telefon:
62 47 03 00

Landbrukskontoret er en interkommunal tjeneste for Os, Røros og Holtålen kommuner. Kontorsted er Os kommune.

Førstelinjetjeneste øvrig næring

Rørosregionen næringshage

Telefon:
724 11 100
E-post: post@roroshagen.no

X