Blog

Kommunebilde 2021

Statsforvalterens kommunebilde for 0s 2021 er nå utarbeidet. Dette bildet bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. 

ROS-analyser gjelder kun fagområder der Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller forskrift

Marit Gilleberg
Kommunedirektør 

⇒ Klikk her for kommunebildet for  2021!

X