Archives

Bachelor i sykepleie – deltid på Tynset! I et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Tynset studie– og høgskolesenter tas 30 studenter opp – inntil 15 kvoteplasser for lokale søkere. Les mer på www.tynsetsh.no Søknadsfrist: 1. mars og 15. april Velkommen som student høsten 2021!

Continue Reading

Kommunestyret i Os har bestemt at det skal igangsettes bygging av nye omsorgsboliger i løpet av 2021. I forbindelse med planleggingen av boligene skal det gjøres en behovskartlegging for boliger på lengre sikt og preferanser knyttet til boligene hvor oppstart av bygging skal skje i år. Eldrerådet i Os har påtatt seg å gjennomføre kartleggingen. […]

Continue Reading

Vi har nå opprettet en egen temaside om utredningen av fremtidas skole i Os kommune. Utredningsgrunnlaget til fremtidas skole i Os betsår av tre deler.  Rammevilkår Konsekvensutredning  Vurdering av alternativer.  Vi legger ut foreløpige utgaver av del 1 og 2.  Vi jobber nå med del 3.  Kom  gjerne med innspill og forbedringer om du ser […]

Continue Reading

Holtålen-, Os- og Røros kommune starter opp med selvhjelpsgrupper for alle over 18 år etter påske. Selvhjelpsgrupper skal virke både helsefremmende og forebyggende. Dette er en gylden mulighet til å jobbe med egne ting. Gruppene vil være selvstyrt, men får starthjelp av to kursede igangsettere, som også ordner lokaler. Gruppene vil bli i hver enkelt […]

Continue Reading

“Vælkømmen te bords!” Da er vi godt i gang med tilbudet om et varmt måltid for eldre som bor for seg sjøl. Tiltaket skal bidra til sosialt fellesskap, matglede og meningsfulle dager. Dette er et samarbeid mellom helse og omsorgstjenesten, de frivillige gjennom frivilligsentralen. Frivillige henter og bringer med sykehjems bussen. På Frivilligsentralen står de […]

Continue Reading

Opptak av kommunestyremotet den 25.02. , med synkroniserte bokmerker, er nå publisert. I tillegg til sakene fikk vi også en presentasjon av oppvekstsjef om utredningsgrunnlaget for framtidas skole i Os kommune, en presentasjon av Norconsult og medarbeider i Røros kommune, om kommuneplanens arealdel og en presentasjon av eldrerådets leder om eldrerådets årsmelding. Vi beklager lydkvaliteten […]

Continue Reading

Kommunedirektørens utredningsgrunnlag Kommunedirektør og oppvekstsjef, som er sekretær i arbeidet, jobber for tiden med å utarbeide et utredningsgrunnlag der konsekvenser vurderes for ulike områder ved å: ·   Utrede en samlokalisering av 1-4 trinn og 5- 7 trinn ved enten Os eller Dalsbygda skole ·   Utrede en samling av 1.-7. trinn ved enten Os eller Dalsbygda skole ·   Utrede et […]

Continue Reading

Det blir direktesending fra kommunestyremøtet i kveld, 25.02. kl. 19.00 både på hjemmeside og Facebook. ⇒ Klikk her for å se sendingen på Facebook! ⇒ Klikk her for å se sendingen med “bokmerker” via kommunens hjemmeside!    

Continue Reading

Beitebrukere i Os oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Søknadsfristen er 15. mars! ⇒ Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder- Os kommune 2021 ⇒ SKJEMA INVESTERINGSPLAN Berit Siksjø landbrukskonsulent Os, Røros og Holtålen

Continue Reading

Formannskapet drøfta  utkast til ny næringsplan 11. februar.  Se utkast til ny næringsplan og ståstedsanalysen via linkene nedenfor! Dette dokumentet  skal følges opp med konkrete tiltaksplaner   for de tre satsingsområdene. Os kommune ønsker bidrag fra næringslivet sjøl om hvilke tiltak næringslivet vil gjøre for å utvikle et nyskapende næringsliv. Os kommune vil oppsummere tiltak kommunen […]

Continue Reading

Vaksinasjonen går smått fremover. Os kommune får tilsendt ukentlige doser fra folkehelseinstituttet, så langt har vi fått kun Pfeizer/ BioNTech sin vaksine. Vi har nå satt 123 førstegangsdoser og 42 revaksinasjonsdoser. Vi vaksinerer nå i prioriteringsgruppe 3, dvs. vi er kommet til alderen 83 år. Vi får beskjed fra uke til uke om hvor mange […]

Continue Reading

Kommunelegen i Os har utarbeidet følgende råd  som vi ber om at du følger I vinterferien i perioden 19.02 -07.03 anbefales det å bruke munnbind på offentlige steder, hvis det ikke er mulighet til å holde avstand. Besøkende: Til private adresser: Vi anbefaler å ha få nærkontakter i perioden før ferien, samt å ta test […]

Continue Reading

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap – områdeplan og tiltaksplan legges ut på høring. Den 11. februar 2021 vedtok Os formannskap å sende områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap på høring. Høringsfrist 15. mars.2021. På grunn av koronasituasjonen har det under arbeidet med planen(e) kun blitt gjennomført ett åpent møte. Det legges imidlertid opp til […]

Continue Reading

Os kommune har vedtatt folkehelseplan for 2020 til 2024. God folkehelse handler om fysiske og psykiske forhold. Det handler om trivsel. Det handler også om at offentlig sektor; næringslivet og frivillig sektor samarbeider og arbeidsdeler. Planen består av 3 dokumenter; grunnlagsdokument, utfordringsdokument og målsetting og strategier. ⇒ Klikk her for å lese dokumentene!

Continue Reading

11.02.2021 STATUS: 1 SMITTET Os kommune er på risikonivå 1. ⇒ Klikk her for nærmere forklaring av risikonivå! Smittesituasjonen i Os og Røros kommuner er fortsatt uavklart i og med at smittekilden ikke er kjent. Arbeid med smittesporing pågår nå og det testes bredt. Os kommune følger til enhver tid nasjonale regler og anbefalinger. Grunnet […]

Continue Reading

11.02.2021 STATUS: 1 SMITTET Os kommune er på risikonivå 1. ⇒ Klikk her for nærmere forklaring av risikonivå! Smittesituasjonen i Os og Røros kommuner er fortsatt uavklart i og med at smittekilden ikke er kjent. Arbeid med smittesporing pågår nå og det testes bredt. Os kommune følger til enhver tid nasjonale regler og anbefalinger. Grunnet […]

Continue Reading

Ha lav terskel for å teste deg – tiltak knyttet til smittesituasjonen i Os  og Røros kommuner  Smittesituasjonen i Os og Røros kommuner er fortsatt uavklart. Smittekilden til en smittet person, bosatt i Os kommune med arbeidsplass i Røros kommune er ikke kjent. Arbeid med smittesporing pågår nå og det testes bredt. Vi ber alle om […]

Continue Reading

Os kommune mottok i ettermiddag bekreftelse på at en person i kommunen har testet positivt for Covid-19. Alle nærkontakter har testet negativt, og er nå i karantene. Smittekilden er ikke kjent, og derfor er smittesituasjonen i vårt område uavklart. Arbeidet med smittesporing pågår. Med bakgrunn i smittevernloven og faren for eskalerende utbrudd, har Os kommune […]

Continue Reading

Det er smitte av covid-19 i kommunen og 1 person er så langt påvist smittet. Det er bekreftet at 1 person er smittet av covid-19, men smittekilden er fortsatt ukjent. Nærkontakter er testet og bekreftet at de ikke er smittet. Os kommune ved kriseledelsen jobber nå med å  få kontroll på situasjonen. Smittevernoverlegen har ansvar […]

Continue Reading

09.02.2021 Status: 1 smittet Os kommune er på risikonivå 1. ⇒ Klikk her for nærmere forklaring av risikonivå! Os kommune følger til enhver tid nasjonale regler og anbefalinger. I Os kommune betyr dette følgende: Kommunehuset Vi oppfordrer til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt. Oshallen Følger nasjonale retningslinjer. Os svømmehall På grunn […]

Continue Reading

X