Archives

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det: “Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.” Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2023 til 2026 er nå klar. Du kan lese innstillingen ved å følge linken […]

Continue Reading

Os kommune har ledig fast 100 % stilling som byggdrifter/vaktmester tilknyttet kommunens bygg, anlegg og eiendommer. Stillingen inngår i kommunens driftsavdeling i virksomhet for kommunalteknikk. Vi søker etter service-, og resultatorientert byggdrifter/vaktmester for å ivareta drifts og vedlikeholdsoppgaver i kommunens eiendom. Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: Drift av varme og ventilasjonsanlegg, automasjon. Drift- […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 24.11. er nå publisert. Sendinga ble fulgt av 90 personer, hvorav 33 var her i regionen og 47 i Oslo-området. Du kan navigere mellom sakene ved hjelp av bokmerkene i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket!    

Continue Reading

Superbrukerne var en av suksessoppskriftene da Os kommune innførte Helseplattformen i omsorgstjenesten. Lurer du på hva en superbruker er, og hva de gjør, se denne filmen der du  møter superbruker Øyvind på jobb.

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 27.10. er nå publisert. Sendinga på hjemmesida ble sett av 30 personer fordelt på Os, Røros, Oslo, Tynset, Lillestrøm og Kongsberg. På Facebook var det 180 personer innom sendinga. Klikk på linken under for å komme til opptaket! Du kan “navigere” mellom saken ve å bruke bokmerkene i menyen. […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 22.09. er nå publisert. Det var 92 personer som fulgte sendinga på hjemmesida til kommunen og 399 var innom sendinga som gikk på Facebook. Opptaket er uten opphold og pauser. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket! Du kan navigere mellom sakene ved å klikke på aktuelt menypunkt. […]

Continue Reading

Se kommunestyremøtet direkte i kveld, 22.09., kl. 19.00 ved å klikke her!  

Continue Reading

NY TILDELINGSRUNDE LEIEKJØRINGSLØYVER Os kommune vil med dette informere om at det blir en ny tildelingsrunde for leiekjøringsløyver med snøscooter i Os kommune for sesongene 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Søknadsfristen er satt til den 12. september 2022. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet. Søknader kan sendes på tre måter: 1: epost: […]

Continue Reading

Det vil i løpet av 2022 og 2023 blir gjennomført jordsmonnkartlegging i Os kommune. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtyper i landbruksområdene.

Continue Reading

Opptaket fra direktesendinga fra kommunestyremøtet den 31.03. er nå publisert. Det var 76 personer som så på direkteseninga. I skrivende stund kan man ikke bytte til presentasjoner, men vi arbeider med saken. Du kan navigere mellom de ulike sakene ved å klikke på tilsvarende “bokmerke” i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til avspillingsside […]

Continue Reading

Meldinger som er av høy viktighet, som varsling av livsnødvendige tiltak, kriser og katastrofer, legges her!  

Continue Reading

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.  5-11 år Det tilbys nå koronavaksine til alle barn i alderen 5-11 år, dersom foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde […]

Continue Reading

Visste du at du kan unngå telefonkø ved å kommunisere direkte med Os legekontor elektronisk? Logg deg inn på din side på Helsenorge.no og velg mellom timebestilling, reseptfornyelse, e-konsultasjon med din fastlege og kontakt om øvrige spørsmål. Noe svartid må beregnes, ring 62470355 dersom helsespørsmålet ditt haster. ⇒ Les mer om digital dialog med legekontoret […]

Continue Reading

Statsforvalterens kommunebilde for 0s 2021 er nå utarbeidet. Dette bildet bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. 

Continue Reading

Valgresultatet er nå publisert. ⇒ Klikk her for å komme til resultatet fra Os kommune!

Continue Reading

Skolerute for Os kommune for skoleåret 2022-2023 følger felles forslag fra arbeidsgruppa for skoleruter i Innlandet og er identisk med TATO-kommunenes endelige skolerute. Os kommune fatter derved vedtak i tråd med felles forslag, som er med på å bygge opp under en felles skole- og arbeidslivsregion, legger til rette for felles ferieavvikling og samordning av […]

Continue Reading

Den 22. april 2021 vedtok Os kommunestyre ny område- og tiltaksplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen, som utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, UKL, er ei samling av svært verdifulle kulturlandskap i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Området har hatt […]

Continue Reading

Rapport etter kartlegging av brukerbehov når det gjelder bygging av nye omsorgsboliger i Os kommune i 2021, er nå lagt ut på kommunens hjemmeside. Rapporten er lagt på nettsiden til helse og omsorg. ⇒ Klikk her for å komme til siden med rapporten!  

Continue Reading

Alle barn har rett til et godt liv. Vi har alle plikt til å si fra om vi ser at barn ikke har det greit. Her er tilstandsanalyse for barnevernet i Røros; Os og Holtålen. ⇒ Klikk her for å lese tilstandsrapporten! Barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner

Continue Reading

Gjennom portalen “Min Eiendom”  logger innbyggeren seg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Kommunens ansatte sparer mye tid da de slipper å besvare telefon og e-post med spørsmål knyttet til innbyggerens eiendom. MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. ⇒ Klikk her for å komme til side […]

Continue Reading

X