Archives

Visste du at Nord-Østerdalen har en helt ny ungdomssatsning? “INNAFOR” Skaper arrangementer i hver kommune i Nord-Østerdalen, hvert år Har som mål å skape regional tilhørighet og inkluderende aktiviteter og møteplasser Er gratis! Er et tilbud for ungdommer på ungdomstrinnet Er et samarbeid mellom kommunene Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal har søkt om penger fra […]

Continue Reading

Psykisk helse og rustjeneste har flyttet til Søstergata 9. Dette i forbindelse med bygging av helsehus.

Continue Reading

Går du gjennom en lukket grind, så må du lukke grinda etter deg! ⇒ Klikk her for å se flere videoer! Videoen er laget i samarbeid med Heliks. Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen kommuner.  

Continue Reading

Husk båndtvangen – selv om hunden er snill, er dette svært viktig! Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen kommuner  

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 22.06.23 er nå publisert! ⇒ Klikk her for å se opptaket av kommunestyremøtet!

Continue Reading

Ordføreren omtaler kveldens kommunestyremøte i denne videoen. ⇒ Klikk her for å komme til denne videoen!

Continue Reading

Stolt fagansvarlig Anne Grete Gjelten informerer om to lærlinger som har bestått fagprøve som helsefagarbeider: Hussain Hussein Ahmad og Nirtatchada Fredheim. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre ! ⇒ Klikk her for å lese mer om helse og omsorg i Os kommune!  

Continue Reading

Vikariat som barnehagelærer / pedagogisk leder. Fra og med 01.08.2023 er virksomhet Oppvekst i Os kommune delt inn i tre avdelinger. Os kulturskole, Os skole og Os kommunale barnehage. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har Os kommunale barnehage tre underavdelinger, Os barnehage, Dalsbygda barnehage og Tufsingdal barnehage. Vi søker for tiden […]

Continue Reading

Os kommune søker etter helsesykepleier i 100 % fast stilling. Til stillingen er det knyttet fagansvar for Helsestasjon, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorg. Stillingen inneholder ikke personal og økonomiansvar. Helsestasjon og skolehelsetjeneste er underlagt virksomhet helse og omsorg, og er organisert i avdeling helse sammen med fysioterapitjenesten, legetjenesten og psykisk helse og rustjenesten. Jordmortjeneste ytes i samarbeid […]

Continue Reading

Os kommune har ledig 100% driftstilskudd for offentlig godkjent fysioterapeut. Vi søker en faglig engasjert fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi, og med evne til å drive fysioterapipraksis. Os kommune har 2 årsverk fysioterapi, som er delt på 100% driftstilskuddsavtale og 100% fastlønnet kommunal stilling. Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale yter fysioterapi som en […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendninga fra kommunestyremøtet den 25. mai er nå publisert. Det var 98 personer som fulgte sendinga fra kommuneTV-sida. Opptaket er automatisk tekstet. Vi har ikke kapasitet til å tekste manuelt. ⇒ Klikk her for å se opptaket!  

Continue Reading

Det blir direktesending fra komunestyremøtet i kveld, 25. mai, kl. 19.00. Det anbefales å følge direktesendinga fra nettsida og ikke Facebook. Da vil du få muligheten til å velge kamera, f.eks. presentasjopnsvisning (projektor). ⇒Klikk her for å komme til direktesendinga!

Continue Reading

Her er linker til de forskjellige 17. mai- programmene i Os kommune: ⇒ Link til program for Dalsbygda ⇒Link til program for Os sentrum ⇒ Link til program for Narjordet ⇒ Link til program for Tufsingdalen

Continue Reading

Os kommune må sikre bedre styringssystem for planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring i skolehelsetjenesten. Os kommune har hatt systemrevisjon/tilsyn fra Statsforvalter på skolehelsetjenesten for 1. til 7 klasse. Tilsyn er en mulighet til forbedringsarbeid, endring, nytenking og utvidet samarbeid, og det planlegges en god prosess med bred involvering der vi skal rette opp det som er påpekt […]

Continue Reading

Spennende stilling som lønnskonsulent i interkommunal avdeling Er du på jakt etter en variert arbeidshverdag med faglige utfordringer i et inkluderende arbeidsmiljø som lønnskonsulent? Nå har du muligheten til å bli med i teamet vårt og jobbe med lønnsfaget for kommunene Røros, Os og Holtålen. Har du erfaring eller kanskje nylig fullført relevant studie? Da […]

Continue Reading

I Os kommune er det ledig 35% fast stilling som lærer med undervisningskompetanse i tysk ved Os skole fra og med 01.08.2023. Virksomhet Oppvekst i Os kommune er fra høsten delt inn i følgende tre avdelinger: Os skole, Os kulturskole, og Os kommunale barnehage. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. ⇒ Klikk her or […]

Continue Reading

Os kommune har flere ledige stillinger og vikariat innenfor helse og omsorg: Fast nattstilling som helsefagarbeider Helsefagarbeider som har lyst å jobbe i fast nattstilling. Pr. tiden har vi ledig 1 stilling på ca 97% Stillingen har arbeid hver tredje helg og nattvaktene er ansatt under tjenesten for funksjonshemmede og ledes av en fagansvarlig for […]

Continue Reading

Vi har nå redigert og publisert opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet i går, 27.04. Videoen er tekstet for hørselshemmede. Tekstingen er generert automatisk og er langt i fra feilfri, både skrivefeil og syntaksfeil. Vi har ikke kapasitet til å renskrive tekstingen selv,men sammenholdt med saksliste og sakspapirer (som man finner i møtekalenderen)kan man få en […]

Continue Reading

Fra nå av kan du melde inn feil på gatelys Os Kommune drifter via den nye karttjenesten for innmelding av feil. Her kan du enkelt finne det aktuelle området på kartet. Legg gjerne til en kommentar der du kort beskriver feilen. ⇒ Klikk her for varsling av feil på gatelys!  

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 26.01. er nå publisert. Direktesendinga ble sett av 238 personer. ⇒ Klikk her for å komme til direktesendinga! Du kan navigere mellom sakene ved hjelp av bokmerkene. I følge reglene for universell utforming skal alle offentlig tilgjengelige videoer tekstes. Dette gjelder videoer som skal være tilgjengelige over tid. Regelen […]

Continue Reading

X