Archives

Landbruksnytt fra landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen kommuner, er nå utgitt. ⇒ Klikk på denne linken for å komme til dokumentet!    

Klikk her for å lese videre

Åpningstider for Os kommunehus i sommer: I perioden 15. juli – 9. august kl 10.00-14.00 Vi ønsker deg en riktig god sommer!  

Klikk her for å lese videre

Virksomhet Oppvekst i Os kommune har for tiden ledig en fast 100% stilling som pedagogisk leder. For barnehageåret 19/20 vil arbeidsstedet være Dalsbygda barnehage. Dalsbygda barnehage stod nybygd i 2010 og ligger i nærheten av skole, samfunnshus, skiløype og har flott turterreng rett utenfor døra. Dalsbygda barnehage har en avdeling for barn i alderen 0-6 […]

Klikk her for å lese videre

Motorferdselloven regulerer motorferdsel i utmark, herunder også bruk av motorfartøyer. Motorferdselloven setter ikke begrensninger for bruk av motorfartøyer på elvestrekninger og innsjøer større enn 2 km2 . Det betyr at motorferdselen på slike innsjøer og elvestrekninger er fri – det kan benyttes vannscooter og motor uten begrensing (evt. grunneiertillatelse er påkrevd). Det er i Os […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyremøtet den 27.06. er nå publisert på kommunens nettsider. Du kan gå direkte til de enkelte sakene i opptaket ved å klikke på sakens «bokmerke». ⇒ Klikk her for å komme direkte til opptaket!  

Klikk her for å lese videre

Håmmålvoll bru  blir stengt grunnet vedlikehold den 8. og 9. juli mellom kl. 8.00 og kl. 16.00.

Klikk her for å lese videre

Hei! Vi på brann skal fyre opp et hus neste uke på Sandenget (Os). Det blir tidvis mye røyk og brannbil- trafikk. Dette vill foregå i løpet av tidsrommet mandag til torsdag neste uke (26) dersom vind og vær spiller på lag. Mvh Henning på «Brann»

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet den 23. mai er nå publisert og du kan komme til opptaket via lenken under. ⇒ Opptak av kommunestyremøtet 23.05.2019 Du kan klikke på bokmerkene for å navigere mellom sakene og finne raskt frem til sakene du er interessert i.  

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet den 25. april er nå publisert. Lyden ble dessverre borte under presentasjonen i sak 19/19 om felles strategi for digital transformasjon i Røros, Os og Holtålen. Her vises det til Os kommunes Facebookside , der er det lyd på presentasjonen. Saker som ble behandlet var en høring om inntaket av elever i […]

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet den 28. mars er nå publisert. Bruk bokmerkene for å «navigere» mellom sakene! ==> Klikk her for å komme direkte til opptaket! I møtet ble det blant annet behandlet en sak om omsorgsboliger/ sykehjemsplasser. I den forbindelse har vi tatt et lite blikk tilbake i tid for å få vite noe om […]

Klikk her for å lese videre

Opptak av kommunestyremøtet den 28. februar er nå publisert. Følg linken under for å komme til opptaket. Du kan gå rett til den enkelte saken ved å klikke på tilhørende «bokmerke». ==> Klikk her for å komme til opptaket av kommunestyremøtet 28.02.2019.  

Klikk her for å lese videre

Rørosregionen Næringshage vil i samarbeid med Proneo og Innovasjon Norge tilby etablererkurs i mars 2019. Etablererkurs i Trøndelag har som mål å gi en kort innføring i hva som er viktig å tenke på ved oppstart av bedrift. Kurset er ment som et lavterskeltilbud til deg som vurderer å starte bedrift. Vi gir en kort innføring i […]

Klikk her for å lese videre

Nå er opptaket av sendingen fra kommunestyremøtet den 24. januar publisert. Det var 61 personer som fulgte sendingen via internett. De var  i Norge og i USA. ==>Klikk her for å komme til opptaket!  

Klikk her for å lese videre

Fra venstre Kari Merete Aamo fra demensteamet i kommunen, Jon Ola Kroken (fra eldrerådet) og Elin Grue fra demensteamet i kommunen. På Spar-butikken på Os hadde eldrerådet med to representanter fra demensteamet og de informerte om demens-sjukdommen og delte ut brosjyrer. Eldrerådet i Os har vært rundt i grendene nå i førjulsstria. Formålet var å […]

Klikk her for å lese videre

Nå er opptaket av sendingen fra kommunestyremøtet den 20. september publisert. Det var 49 personer som fulgte sendingen via internett. Alle var  i Norge. Bildet i dag er fra Pixabay.com, som er en gratis tjeneste og har bilder som alle kan bruke. Kanskje ikke så lurt å kombinere rips og stikkelsbær med politikk, det kan […]

Klikk her for å lese videre

På samme måte som for kommunestyret og formannskapet blir nå også eldrerådet med i møtekalenderen for Os kommune. I skrivende stund må sakslista for eldrerådet pulbliseres utenfor via vanlig link. —>Følg denne linken for å komme til sakslista for møtet den 2. oktober.

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Røros kommune i samarbeid med Os helselag og Røros og Holtålen demensforening tilbyr «Pårørendeskole» høsten 2018. Tilbud er for personer som har et familiemedlem med en demenssykdom eller for andre som ønsker å vite mer om demenssykdommer. Pårørendeskolen går over 5 kvelder fra kl. 19.00 – 21.30 –> Følg denne linken for […]

Klikk her for å lese videre

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 30.08. er nå publisert. Sakene som ble behandlet var sluttbehandling av reguleringsplan Svensegga, kommunens 1. linjetjeneste for næringslivet, regional plan for kompetanse og arbeidskraft, regionplan for Røros Bergstad og Cirkumferensen og tegning av egenkapitalbevis i Tolga-Os sparebank. Direktesendinga ble vist 55 ganger og sett på av 41 personer. Denne […]

Klikk her for å lese videre

OM KURSET: Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Kurset gir deg som forelder kunnskap om verktøyet Psykologisk førstehjelp slik at du kan hjelpe barna med […]

Klikk her for å lese videre

Fra mandag 16. juli var flere brannvesen fra Trøndelag i Jämtland i et samlet krafttak mot skogbrannene som herjet midt i Sverige.

Klikk her for å lese videre

X