Archives

Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljø 2020-2034 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er seks uker. ⇒ Følg denne linken for å komme til høringssiden!

Continue Reading

Det er ikke vedtaksmøte i kommunestyret den 11.september, men et budsjett- og økonomimøte. Organ: Kommunestyret Møtedato: 11.09.2020 Klokka: 08:00 – 15.30 Sted: Klubblokalet i TOS Arena   Budsjett- og økonomimøte med KOSTRA-presentasjon v/Håvard Moe fra KS Kl. 08.00-10.00: Dialogmøte med oppvekstområdet (årlig med kommunestyret) Kl. 10.00-10.15: Pause Kl. 10.15-12.00: Gjennomgang av Håvard Moe Kl. 12.00-12.30: […]

Continue Reading

Invitasjon til andre samling i arbeidet med strategisk næringsplan skal være tirsdag 22. september. Nå også med tid og sted! ⇒ Følg denne linken for å komme til invitasjonen for 2. samling! ⇒ Følg denne linken for å komme til oppsummeringen av første samling! ⇒ Følg denne linken for å komme til invitasjonen som var […]

Continue Reading

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har mandag 7. sept. befaring i Endalen og Budalen landskapsvernområder for å bli kjent i verneområdene i Forollhogna i Midtre Gauldal kommune. Befaringen avsluttes med styremøte ca. kl. 16.30 på garden Nyrønningen i Storbudalen. ⇒ Her er link til møteinnkalling med saksdokumenter!  

Continue Reading

Jaktinstruks for storviltjakta 2020 i Røros, Os og Holtålen kommuner er nå lagt ut. ⇒ Følg denne linken for å komme til dokumentet!    

Continue Reading

Her vil viktige meldinger om kriser, mangler og store ulykker bli varslet. Det er ingen varslinger for tiden.

Continue Reading

Oppdatering etter sommerferien: 0 smittetilfeller i Os kommune, oppdaterte testkriterier finner dere på Folkehelseinstituttets nettsider. Det er gratis å teste seg for de som omfattes av testkriteriene, og vi har god testkapasitet. Gå gjerne inn og ta koronasjekken på helsenorge.no. Velkommen til nytt barnehage- og skoleår  Vi fortsetter på samme nivå som der vi var […]

Continue Reading

Forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer og elvestrekninger i Os kommune ligger nå tilgjengelig på Lovdata. ⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften! ⇒ Klikk her for å komme til kommunens nettside om motorferdsel i utmark og på vassdrag!    

Continue Reading

Regjeringen innfører nasjonalt forbud mot servering av alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder fra kl. 24.00 natt til søndag 09.08. Dette for å forhindre smitteoppblomstring.

Continue Reading

Det er redusert åpningstid på landbrukskontoret i sommerukene 28 – 33: kl. 10 – 14  

Continue Reading

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være […]

Continue Reading

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført et år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte. Fram til 30. juli er det mulighet til å søke stipend for skoleåret 2019/20. Send søknad på epost til tynsetfolkehogskole (at) gmail.com med navn, adresse, kontonummer, […]

Continue Reading

Formannskapet vedtok i sak 37/20 den 11.juni å legge ut planstrategi for Os kommune ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 01. september 2020. Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta ny kommunal planstrategi. Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens behov for planlegging. Dette vil bidra […]

Continue Reading

Koronaviruset: Siste nytt fra Os kommune tirsdag 16. juni, 2020. Ingen smittede i Os kommune Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune. Vi har nå stoppet opp med ukentlige møter i kriseledelsen. Kriseledelsen vil tre sammen igjen om situasjonen lokalt eller nasjonalt krever det. Smittestatus i […]

Continue Reading

Kommunen er pliktig til å følge lov om offentlig anskaffelser. Det var Rørosbanken som vant anbudskonkurransen og som blir kommunens nye bankforbindelse. Torsdag ble avtalen underskrevet av ordfører Runa Finborud og administrerende banksjef Even Kokkvoll.

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 10. juni. Ingen smittede i Os kommune Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune. Fysioterapien har åpnet igjen.  

Continue Reading

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid:  kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11.00 Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern. Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du […]

Continue Reading

Bildet eies av © Kartverket Det er med den største glede at vi kan meddele at Fysioterapien i Os Kommune har fått flotte, nye lokaler og at vi endelig kan begynne å ta imot befolkningen igjen fra i morgen 5. juni. Vi befinner oss nå i Nørnesjordet 6. Det foregår også konstruksjonsarbeid på Sykehjemmet og tilgangen mellom […]

Continue Reading

Siste nytt fra Os kommune onsdag 3. juni.  Ingen smittede i Os kommune Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune. Barnehagene med normale åpningstider. Barnehagene går over til normale åpningstider fra i morgen 4. juni, fra kl. 07.00 til kl. 16.30 «Smitte-App», påminnelse Vi vil minne […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 28. mai er nå justert og publisert. Bruk “bokmerkene” for å navigere mellom sakene og vedtakene. Det var 48 som så direktesendingen, 42 i Norge, 4 i USA og 2 i Irland. Vi beklager at det er forstyrrelse på lyden. ⇒Klikk her for å komme til opptaket!  

Continue Reading

X