Archives

Oppsummering etter første samling 6. februar er klar. ⇒ Klikk her for å komme til oppsummeringen!

Klikk her for å lese videre

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 15. februar 2020. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Vedtaket avgrenses til å gjelde nedenfor tregrensa.   Vedtaket gjelder alle hunder […]

Klikk her for å lese videre

Verjåtunet sykehjem:  – pleie, turnus – kjøkken – renhold   Hjemmetjenesten; – hjemmesykepleie, turnus – hjemmehjelp.   Rytrøa – tjenesten for funksjonshemmede, – avlastningsbolig for familier med funksjonshemmede barn   Os legekontor: –vikar for legesekretær/helsesekretær   Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lovverk og avtaleverk. Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat. Alle […]

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet den 30. januar er nå publisert. Det var 30 personer som så direktesendingen, hvorav 3 var i USA og 1 i Russland. På siden med opptaket kan du navigere mellom de ulike sakene ved å klikke på bokmerkene ved siden av eller under videobildet. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket! […]

Klikk her for å lese videre

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset. Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. […]

Klikk her for å lese videre

Invitasjon til deltagelse i prosessarbeid med utarbeidelse av strategisk næringsplan for Os kommune. Os kommune inviterer deg til å delta i prosessen med å utarbeide ny strategisk næringsplan for kommunen. Dagens strategiske næringsplan for Os kommune gjelder for perioden 2016 – 2020. Den nye planen skal utarbeides i løpet av første halvår i år, og skal […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel på temaene fritidsbebyggelse, seterområder og næring arrangeres det åpne informasjonsmøter i Tufsingdalen, Dalsbygda og Os. Tufsingdal samfunnshus den 14. januar kl.19.00 Dalsbygda samfunnshus den 15. januar kl.19.00 Fensal, Os samfunnshus den 21. januar kl.19.00 Hensikten med planarbeidet er å revidere areal avsatt til fritidsbebyggelse […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt nr. 4 – desember 2019, er nå tilgjengelig. ⇒ Klikk her for å lese landbruksnytt!    

Klikk her for å lese videre

På grunn av sammenslåingen av fylkene Oppland og Hedmark til nye Innlandet fylke får alle kommunene i Innlandet nytt kommunenummer. Nytt kommunenummer for Os kommune blir 3430. Nåværende kommunenummer 0441 blir da tatt ut av bruk.  

Klikk her for å lese videre

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2019 og gjøres gjeldende ifra 1.1.2020. En utskrift fra sakspapirene kan fås etter henvendelse til kommunes servicetorg. På kommunens nettside vil alle priser bli oppdatert fra 1. januar 2020. Runa Finborud, ordfører

Klikk her for å lese videre

Formannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommunelovens § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn på servicetorget og kommunens nettside os.kommune.no f.o.m. 6.12 t.o.m. 18.12.2019. Kommunestyret behandler Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 i møte torsdag 19.12.2019. Eventuelle merknader må være levert til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i […]

Klikk her for å lese videre

Opptaket av sendinga fra kommunestyremøtet den 21.11.2019 er nå publisert. Denne kvelden fikk kommunestyret en orientering om ny renovasjonsordning. ⇒Klikk her for å komme til sida der du kan se opptaket med bokmerker. Denne gangen var det 15 personer som fulgte direktesendinga og 3 av dem var i USA. De siste 90 dager har opptakene […]

Klikk her for å lese videre

Videoopptaket av konstituerende kommunestyremøte den 24. oktober er nå publisert. Dessverre ble lyden elegant slått av i slutten av sak 48/19 , slik at både vedtaket i saken om byggekomite og sak 49/19 om representant til Kommunenes Sentralforbund ble uten lyd. Det henvises her til opptaket på Facebook for å få med seg lyden der. […]

Klikk her for å lese videre

Opptak av kommunestyremøtet den 19.09.2019 er nå publisert. Du kan navigere fra sak til sak ved å klikke på bokmerkene under eller på siden av videoen, avhengig av om du bruker smarttelefon, nettbrett eller datamaskin med stor skjerm. Møtet var det siste for denne kommunestyreperioden. Det var 27 personer som så på direktesendingen via hjemmesiden […]

Klikk her for å lese videre

Slik blir det nye kommunestyret i Os kommune sammensatt: Senterpartiet: Runa Finborud,  1972 Inger Merete Kvilvang, 1962 Per Ousten, 1960 Erik Lillebakken, 2000 Live Mestvedthagen Ryen, 1976 Torstein Mestvedthagen, 1962 Anne Mari Stenseth, 1969 Per Erik Husøy, 1982 Arbeiderpartiet: Arne Horten, 1960 Katrine Ness, 1995 Ragnhild Dåsnes, 1962 Johan Mylius Kroken, 1999 Sosialistisk Venstreparti: Jon […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt fra landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen kommuner, er nå utgitt. ⇒ Klikk på denne linken for å komme til dokumentet!    

Klikk her for å lese videre

Åpningstider for Os kommunehus i sommer: I perioden 15. juli – 9. august kl 10.00-14.00 Vi ønsker deg en riktig god sommer!  

Klikk her for å lese videre

Motorferdselloven regulerer motorferdsel i utmark, herunder også bruk av motorfartøyer. Motorferdselloven setter ikke begrensninger for bruk av motorfartøyer på elvestrekninger og innsjøer større enn 2 km2 . Det betyr at motorferdselen på slike innsjøer og elvestrekninger er fri – det kan benyttes vannscooter og motor uten begrensing (evt. grunneiertillatelse er påkrevd). Det er i Os […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyremøtet den 27.06. er nå publisert på kommunens nettsider. Du kan gå direkte til de enkelte sakene i opptaket ved å klikke på sakens «bokmerke». ⇒ Klikk her for å komme direkte til opptaket!  

Klikk her for å lese videre

Hei! Vi på brann skal fyre opp et hus neste uke på Sandenget (Os). Det blir tidvis mye røyk og brannbil- trafikk. Dette vill foregå i løpet av tidsrommet mandag til torsdag neste uke (26) dersom vind og vær spiller på lag. Mvh Henning på «Brann»

Klikk her for å lese videre

X