Archives

Os kommune søker engasjerte og positive sykepleiere/vernepleiere, vi har for tiden 4 ledige stillinger, med snarlig tiltredelse: 3 stk – 100 % faste stillinger 3-delt turnus, med arbeid hver 3. helg. 80 % vikariat 3-delt turnus, med arbeid hver 3. helg t.o.m mars 2023 ⇒ Klikk her for å lese mer om stillingene og for […]

Continue Reading

Os kommune søker etter en fagarbeider til vikariat i 100% stilling innen IKT for perioden 01.08.2022 til og med 31.07.2025. Stillingen ligger til kommunedirektørens stab, avd. IKT og sikkerhet. Daglig IKT- support til ansatte i Os kommune Være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare kommunen benytter seg av Bidra til å […]

Continue Reading

Det vil i løpet av 2022 og 2023 blir gjennomført jordsmonnkartlegging i Os kommune. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtyper i landbruksområdene.

Continue Reading

Opptaket fra direktesendinga fra kommunestyremøtet den 31.03. er nå publisert. Det var 76 personer som så på direkteseninga. I skrivende stund kan man ikke bytte til presentasjoner, men vi arbeider med saken. Du kan navigere mellom de ulike sakene ved å klikke på tilsvarende “bokmerke” i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til avspillingsside […]

Continue Reading

Meldinger som er av høy viktighet, som varsling av livsnødvendige tiltak, kriser og katastrofer, legges her!  

Continue Reading

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.  5-11 år Det tilbys nå koronavaksine til alle barn i alderen 5-11 år, dersom foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde […]

Continue Reading

Visste du at du kan unngå telefonkø ved å kommunisere direkte med Os legekontor elektronisk? Logg deg inn på din side på Helsenorge.no og velg mellom timebestilling, reseptfornyelse, e-konsultasjon med din fastlege og kontakt om øvrige spørsmål. Noe svartid må beregnes, ring 62470355 dersom helsespørsmålet ditt haster. ⇒ Les mer om digital dialog med legekontoret […]

Continue Reading

Statsforvalterens kommunebilde for 0s 2021 er nå utarbeidet. Dette bildet bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROSanalyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. 

Continue Reading

Valgresultatet er nå publisert. ⇒ Klikk her for å komme til resultatet fra Os kommune!

Continue Reading

Skolerute for Os kommune for skoleåret 2022-2023 følger felles forslag fra arbeidsgruppa for skoleruter i Innlandet og er identisk med TATO-kommunenes endelige skolerute. Os kommune fatter derved vedtak i tråd med felles forslag, som er med på å bygge opp under en felles skole- og arbeidslivsregion, legger til rette for felles ferieavvikling og samordning av […]

Continue Reading

Den 22. april 2021 vedtok Os kommunestyre ny område- og tiltaksplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen, som utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, UKL, er ei samling av svært verdifulle kulturlandskap i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Området har hatt […]

Continue Reading

Rapport etter kartlegging av brukerbehov når det gjelder bygging av nye omsorgsboliger i Os kommune i 2021, er nå lagt ut på kommunens hjemmeside. Rapporten er lagt på nettsiden til helse og omsorg. ⇒ Klikk her for å komme til siden med rapporten!  

Continue Reading

Alle barn har rett til et godt liv. Vi har alle plikt til å si fra om vi ser at barn ikke har det greit. Her er tilstandsanalyse for barnevernet i Røros; Os og Holtålen. ⇒ Klikk her for å lese tilstandsrapporten! Barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner

Continue Reading

Gjennom portalen “Min Eiendom”  logger innbyggeren seg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Kommunens ansatte sparer mye tid da de slipper å besvare telefon og e-post med spørsmål knyttet til innbyggerens eiendom. MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. ⇒ Klikk her for å komme til side […]

Continue Reading

Vedtekter for kommunalt næringsfond Os kommune Vedtekter for kommunalt næringsfond Os kommune- ble vedtatt av Os kommunestyre i sak 25.mars 2021. Vedtektene er gjeldende fra vedtaksdato. Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er: “Å fremme etablering av nye arbeidsplasser i kommunen.” Tilskudd fra fondet skal bidra til økt sysselsetting,  nyetableringer,  økt kompetanse spesielt innenfor vedtatte satsningsområder,   […]

Continue Reading

Os kommune har vedtatt folkehelseplan for 2020 til 2024. God folkehelse handler om fysiske og psykiske forhold. Det handler om trivsel. Det handler også om at offentlig sektor; næringslivet og frivillig sektor samarbeider og arbeidsdeler. Planen består av 3 dokumenter; grunnlagsdokument, utfordringsdokument og målsetting og strategier. ⇒ Grunnlagsdokument ⇒ Utfordringsdokument ⇒ Folkehelseplan – målsettinger og […]

Continue Reading

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet. Hvordan fungerer løsningen? Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte. Brukerne logger seg inn på portalen, fyller […]

Continue Reading

Smarttelefon og nettbrett egner seg ikke for alle Nedstengning, isolasjon og besøksrestriksjoner har gjort at mange har mindre bevegelsesfrihet enn før, og det har vært vanskeligere å besøke hverandre. Her kommer informasjon om en datamaskin med kun én knapp å skru på, og som er koblet opp til en app på telefonen til eierens venner […]

Continue Reading

Eiendomsrett.no er en portal om eiendomsrett laget av jusstudenter ved Universitetet i Oslo og Tromsø, som har en spesiell interesse for feltet. Nettsidene er rikholdige med mange artikler og gratis maler og standardkontrakter. ⇒ Klikk her for å komme til eiendomsrett.no !    

Continue Reading

Forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer og elvestrekninger i Os kommune ligger nå tilgjengelig på Lovdata. ⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften! ⇒ Klikk her for å komme til kommunens nettside om motorferdsel i utmark og på vassdrag!    

Continue Reading

X