Archives

En eldre person har testet positivt for covid-19 i Os kommune. Vedkommende er innlagt ved Sykehuset Innlandet HF Tynset og er i god form pr. nå. Det gjennomføres smittesporing, smitteverntiltak i kommunen er iverksatt, og som en følge er tre stk. helsepersonell satt i karantene. Vedkommende som har testet positivt har hatt liten kontakt med […]

Klikk her for å lese videre

Folkehelsearbeid i Os kommune, «prosjekt for folkehelseplan.» Kommunene er gjennom lov forpliktet til å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i sin befolkning. Det stilles krav til at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i kommunen. Denne oversikten skal ligge til grunn i planlegging og videre I utforming av tiltak på alle områder. […]

Klikk her for å lese videre

Psykisk helse og Rustjeneste er stengt på ubestemt tid på grunn av Coronaviruset. Vi ønsker å være til stede for innbyggerne i kommunen, men vi kan ikke ta imot for samtaler på kontoret eller ta hjemmebesøk inntil videre. Vi kan tilby telefonsamtaler eller gå turer.

Klikk her for å lese videre

Ekstraordinært statsråd har i dag vedtatt forskrift nr. 293. Når det gjelder §5 om forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen, så trer den i kraft når dep. bestemmer. ⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften!

Klikk her for å lese videre

Det er mange hytter i vår kommune. Vi vil få et problem om mange personer skulle bli syke på hyttene sine. Derfor oppfordrer vi folk til å holde seg hjemme

Klikk her for å lese videre

Vi er vant til å stille opp for hverandre, nå gjør vi det best ved å følge nasjonale og lokale råd og holde fysisk avstand. Vi kan også gjøre det ved å gjøre innkjøp for dem som sitter i karantene/isolasjon eller tilhører risikogrupper. I tillegg stiller dagligvarebutikkene våre opp. Både Joker Dalsbygda (tlf 624 70 […]

Klikk her for å lese videre

Kommuneoverlegene i Fjellregionen har kommet med et tydelig budskap til befolkningen: De som er i karantene bør bli hjemme, og ikke dra på hyttene sine. Skulle man bli syk mens man er på hytta, kan man ikke forvente å få legehjelp der, sett i lys av situasjonen med koronautbruddet. Kommuneoverlegen påpeker også viktigheten av at […]

Klikk her for å lese videre

Os kommune er kjent med at mange hytteinnbyggere i kommunen er på hytta. Her kan du lese viktig informasjon fra Os kommune i forbindelse med koronaviruset. Det er viktig at innbyggere og hyttebeboere tar nødvendige forholdsregler for å forhindre virussmitte, spesielt på steder der mye folk ferdes. Os sentrum er et utsatt område med tanke på mulig […]

Klikk her for å lese videre

Helsedirektoratet har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget Unntak !! Barn i barnehage og skole på 1-7. trinn av […]

Klikk her for å lese videre

Helse og omsorgstjenesten i Os øker lokale smitteverntiltak. I den anledning oppfordrer vi pårørende og besøkende til pasienter med hjemmetjenester om å unngå besøk til sine hvis: Du har forkjølelse, feber og/eller luftveisproblemer. Du har vært ute og reist i utlandet, eller deler av Norge med mange smittetilfeller Du har møtt noen med smitte eller […]

Klikk her for å lese videre

Oppdatert informasjon og råd fra Os kommune: ⇒ Klikk her for å komme til Os kommunes side om Koronaviruset! Fra 12.mars 2020 inntil ny beskjed er gitt gjelder følgende: Verjåtunet sykehjem, Rytrøa og Nørnes er stengt for besøk. Dette betyr at besøk begrenses til det strengt nødvendige (nærmeste pårørende, hvis friske). Ta kontakt på tlf: 62 […]

Klikk her for å lese videre

Felles politivedtekter for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset. Kommunestyret har vedtatt at vedlagte politivedtekter skal legges ut på høring i 6 uker. ⇒ Klikk her for å komme til høringsdokumentet for politivedtektene !  

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet er nå publisert. Mikrofonproblemer gjorde at lyden ble borte et par steder. Det var 44 personer som fulgte direktesendinga og 2 av dem var fra Irland. Blant sakene som ble behandlet var det en sak om motorferdsel i utmark, derav bildet som er brukt som illustrasjonsfoto til denne meldingen. Bruk «bokmerkene» for […]

Klikk her for å lese videre

Det blir direktesending av kommunestyremøtet i kveld, den 27.02., kl. 19.00. ⇒ Klikk her for å komme til direktesendingen!

Klikk her for å lese videre

Oppsummering etter første samling 6. februar er klar. ⇒ Klikk her for å komme til oppsummeringen!

Klikk her for å lese videre

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 15. februar 2020. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Vedtaket avgrenses til å gjelde nedenfor tregrensa.   Vedtaket gjelder alle hunder […]

Klikk her for å lese videre

Verjåtunet sykehjem:  – pleie, turnus – kjøkken – renhold   Hjemmetjenesten; – hjemmesykepleie, turnus – hjemmehjelp.   Rytrøa – tjenesten for funksjonshemmede, – avlastningsbolig for familier med funksjonshemmede barn   Os legekontor: –vikar for legesekretær/helsesekretær   Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lovverk og avtaleverk. Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat. Alle […]

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet den 30. januar er nå publisert. Det var 30 personer som så direktesendingen, hvorav 3 var i USA og 1 i Russland. På siden med opptaket kan du navigere mellom de ulike sakene ved å klikke på bokmerkene ved siden av eller under videobildet. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket! […]

Klikk her for å lese videre

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset. Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. […]

Klikk her for å lese videre

Invitasjon til deltagelse i prosessarbeid med utarbeidelse av strategisk næringsplan for Os kommune. Os kommune inviterer deg til å delta i prosessen med å utarbeide ny strategisk næringsplan for kommunen. Dagens strategiske næringsplan for Os kommune gjelder for perioden 2016 – 2020. Den nye planen skal utarbeides i løpet av første halvår i år, og skal […]

Klikk her for å lese videre

X