Archives

Ledig fast 100% stilling som landbruksrådgiver / konsulent i Røros, Os og Holtålen kommuner. I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbruksrådgiver / konsulent. Avdelingen har kontorsted i Os kommune, som er vertskommunen for denne fellestjenesten. Landbruksavdelingen for disse tre kommunene består av 6,7 årsverk der landbruksrådgiveren inngår. […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 26.01. er nå publisert. Direktesendinga ble sett av 238 personer. ⇒ Klikk her for å komme til direktesendinga! Du kan navigere mellom sakene ved hjelp av bokmerkene. I følge reglene for universell utforming skal alle offentlig tilgjengelige videoer tekstes. Dette gjelder videoer som skal være tilgjengelige over tid. Regelen […]

Continue Reading

⇒ Klikk her for direktesending fra kommunestyremøtet!

Continue Reading

Klikk her for direktesending fra kommunestyremøtet

Continue Reading

Os kommune søker inntil 3 nye lærlinger innen følgende fagområder: Helsearbeiderfaget – inntil 2 stillinger Kokk – inntil 1 stilling Alle tre lærlingeplassene er innen virksomhet Helse og omsorg i Os kommune. Helse og omsorgstjenesten i kommunen er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenesten. Avdelingene har egne avdelingsledere […]

Continue Reading

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i helse- og omsorgstjenesten? Vi vil gjerne ha deg med på laget vårt😊 ⇒ Klikk her for å lese mer!  

Continue Reading

Vi søker to allmennleger med tiltredelse f.o.m. ca. 01.05.23 – 07.04.24 og f.o.m. 01.06.23 -30.04.24 Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.13 delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres. Det gis […]

Continue Reading

Opptaket av kommunestyremøtet den 15.12.22 på Rønningslemmen i Dalsbygda er nå publisert. Du kan “navigere” mellom de forskjellige sakene ved hjelp av bokmerkene i menyen. ⇒ Klikk her for å se opptaket!  

Continue Reading

Røros, Os og Holtålen kommuner søker etter en erfaren prosjektleder. Røros, Os og Holtålen har et omfattende interkommunalt samarbeid på mange fagområder. Vi søker etter en prosjektleder i 100% engasjement over to år, med mulighet til forlengelse. Prosjektlederen skal koordinere og utvikle det interkommunale samarbeidet med mål om å rigge en fremtidsrettet samarbeidsmodell, som er […]

Continue Reading

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det: “Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.” Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2023 til 2026 er nå klar. Du kan lese innstillingen ved å følge linken […]

Continue Reading

Os kommune har ledig fast 100 % stilling som byggdrifter/vaktmester tilknyttet kommunens bygg, anlegg og eiendommer. Stillingen inngår i kommunens driftsavdeling i virksomhet for kommunalteknikk. Vi søker etter service-, og resultatorientert byggdrifter/vaktmester for å ivareta drifts og vedlikeholdsoppgaver i kommunens eiendom. Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: Drift av varme og ventilasjonsanlegg, automasjon. Drift- […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 24.11. er nå publisert. Sendinga ble fulgt av 90 personer, hvorav 33 var her i regionen og 47 i Oslo-området. Du kan navigere mellom sakene ved hjelp av bokmerkene i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket!    

Continue Reading

Superbrukerne var en av suksessoppskriftene da Os kommune innførte Helseplattformen i omsorgstjenesten. Lurer du på hva en superbruker er, og hva de gjør, se denne filmen der du  møter superbruker Øyvind på jobb.

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 27.10. er nå publisert. Sendinga på hjemmesida ble sett av 30 personer fordelt på Os, Røros, Oslo, Tynset, Lillestrøm og Kongsberg. På Facebook var det 180 personer innom sendinga. Klikk på linken under for å komme til opptaket! Du kan “navigere” mellom saken ve å bruke bokmerkene i menyen. […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 22.09. er nå publisert. Det var 92 personer som fulgte sendinga på hjemmesida til kommunen og 399 var innom sendinga som gikk på Facebook. Opptaket er uten opphold og pauser. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket! Du kan navigere mellom sakene ved å klikke på aktuelt menypunkt. […]

Continue Reading

Se kommunestyremøtet direkte i kveld, 22.09., kl. 19.00 ved å klikke her!  

Continue Reading

NY TILDELINGSRUNDE LEIEKJØRINGSLØYVER Os kommune vil med dette informere om at det blir en ny tildelingsrunde for leiekjøringsløyver med snøscooter i Os kommune for sesongene 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Søknadsfristen er satt til den 12. september 2022. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet. Søknader kan sendes på tre måter: 1: epost: […]

Continue Reading

Det vil i løpet av 2022 og 2023 blir gjennomført jordsmonnkartlegging i Os kommune. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtyper i landbruksområdene.

Continue Reading

Opptaket fra direktesendinga fra kommunestyremøtet den 31.03. er nå publisert. Det var 76 personer som så på direkteseninga. I skrivende stund kan man ikke bytte til presentasjoner, men vi arbeider med saken. Du kan navigere mellom de ulike sakene ved å klikke på tilsvarende “bokmerke” i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til avspillingsside […]

Continue Reading

Meldinger som er av høy viktighet, som varsling av livsnødvendige tiltak, kriser og katastrofer, legges her!  

Continue Reading

X