Archives

Vi har nå kontroll på vannforsyningen langs Øvre Dalsbygdvei, men vi henstiller til fortsatt moderasjon i vannforbruket.

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet den 24. mai er nå publisert. Det var 17 personer som så direktesendinga. Av dem var det en person fra Finland, en fra Oman og en fra Peru. Det er fint vær for tiden, men likevel håper vi at det er mange som vil se opptaket. Du kan se hele møtet eller […]

Klikk her for å lese videre

SØYLEDIAGRAM SOM VISER INNKOMMET BELØP PÅ GAVEKONTO FOR NY BUSS TIL OMSORGSTJENESTEN I OS Os helselag og eldrerådet har hatt en innsamlingsaksjon for å samle inn penger til en minibuss med rullestolrampe. Målet er nådd! kr. 500 000 kr. 475 000 kr. 400 000 kr. 390 000 kr. 300 000 kr. 250 000 kr. 200 000 […]

Klikk her for å lese videre

Opptak av kommunestyremøtet den 19.04. er nå publisert på kommunens hjemmeside. →Følg denne linken for å komme til opptaket! Bildet er av Os kommunestyre og det har vi lånt av Musea i Nord-Østerdalen. Er det noen som vet når bildet er tatt og hvem som er med på bildet?    

Klikk her for å lese videre

Opptaket av kommunestyremøtet den 22. april er nå publisert. 57 personer var innom direktesendinga mens den pågikk, 1 av dem var på Filippinene. Vi beklager at vi ikke fikk med hele innlegget til oppvekstsjef Martin Løvø, men dette kan man se på kommunens Facebookside. Bildet som er brukt i dette innlegget er av Os herredstyre […]

Klikk her for å lese videre

Opptak av kommunestyremøtet den 1. mars er nå publisert. Følg denne linken for å gå til møtet!  

Klikk her for å lese videre

Det var direktesending fra kommunestyremøtet i Os den 25.01. og opptaket er nå publisert. Direktesendinga ble sett av 71 personer og av de var det en i USA og en i Frankrike. Følg linken her for å komme til opptaket av møtet. I mangel av egne bilder av kommunestyret har vi lånt et bilde av […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av at dette kommunestyremøte (budsjettmøtet) ble holdt i Tufsingdalen samfunnshus ble det ingen direktesending på web-TV fra møtet. Det ble i stedet gjort videoopptak. Innimellom kan det være dårlig lyd, men med litt godvilje og konsentrasjon er det mulig å få med seg det som blir sagt. Videofilene er publisert på YouTube. Klikk […]

Klikk her for å lese videre

I kommunestyremøtet den 23.11.2017 ble det vedtatt nye avgifts- og betalingssatser for 2018. Nedenfor finner du linker til de forskjellige områdene: Hovedoversikt gebyrer Kommunale eiendomsgebyrer og gebyrer for andre tekniske tjenester Gebyrer plan- og byggesaksbehandling Matrikkelgebyr Gebyr konsesjons- og delingssaker Os kommunes administrativt vedtatte avgifts- og betalingssatser for 2018: Admin.vedtak avgifts- og betalingssatser for 2018  

Klikk her for å lese videre

Se opptak av web-TV sendingen av kommunestyremøtet den 28. september. På grunn av en teknisk feil ble det ingen direkteoverføring. Du kan velge hvilken sak du vil se på i videoavspilleren. Klikk her for å komme til opptaket! Det ble også gjort et opptak av Spørretimen, men kvaliteten er dårlig. Det arbeides med opptaket for […]

Klikk her for å lese videre

Det er nå opprettet egen side for Kultur for læring på nettsiden vår. Det er gått ett år siden vi startet med kartleggingen i skolene i Os kommune og det har vært stor interesse blant foreldre og politikere om prosjektet. På den nye siden har vi samlet det meste av det som kan være interessant å […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med skolestart minner vi om forsiktighet i forbindelse med bringing og henting av skoleelever.

Klikk her for å lese videre

Informasjon og veiledning for husdyr- og tamreineiere som mister dyr til rovvilt, og en oversikt over økonomiske ordninger. Veiledningen er utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Klikk her for å lese mer…

Klikk her for å lese videre

Nytt regelverk Mobbing Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Se lovdata om lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). Les også mer om dette på regjeringens hjemmeside.

Klikk her for å lese videre

Kartleggingsundersøkelsen vi gjennomførte på alle skoler i oktober/november 2016, viste stor deltakelse fra alle informantgruppene.

Klikk her for å lese videre

Barnehage og skole er sammen med i et FOU (forsknings- og utviklings)- prosjekt, der alle sider ved opvekst- og læringsmiljøet blir analysert.

Klikk her for å lese videre

X