Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Opptak av kommunestyremøtet er publisert

Legdsbok fra 1847

Opptaket av kommunestyremøtet den 28. mars er nå publisert. Bruk bokmerkene for å «navigere» mellom sakene!

==> Klikk her for å komme direkte til opptaket!

I møtet ble det blant annet behandlet en sak om omsorgsboliger/ sykehjemsplasser. I den forbindelse har vi tatt et lite blikk tilbake i tid for å få vite noe om hvordan omsorgen for eldre var. Sitatet er hentet fra nettsiden til Musea i Nord-Østerdalen, under kapitlet «Legdsbok fra 1847». Ved å følge linken under vil du kunne lese mer om dette.

«Gamle dagers måte å sørge for eldre og andre som ikke kunne livberge seg sjøl, var legd. Legdslemmene gikk da fra gard til gard og bodde noen få dager på hvert sted. Slik delte lokalsamfunnet på omsorgen for vedkommende…»

==> Les mer på museets egne sider

X