Finansiering

Finansiering

Økonomiske virkemidler til nyetablering og utvikling av bedrifter forvaltes i hovedsak av Innovasjon Norge. I tillegg har kommunene egne næringsfond.

SIST OPPDATERT: 12.11. 2019 - 15:08

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Innovasjon Norge tilbyr bl.a. rådgiving og finansiering til nyetablerere og bedrifter som skal utvikle seg.

Søknader til Innovasjon Norge skal sendes elektronisk.

Ta kontakt med Rørosregionen Næringshage (kommunens førstelinjetjeneste) for bistand med søknad. Innovasjon Norge har også egne ordninger rettet mot landbruk og bygdeutvikling (BU-midler). Du finner mer om dette under landbruk .

Her finner du mer informasjon hos Innovasjon Norge om:

På Innovasjon Norge sine sider finner du oversikt over andre finansieringstjenester, bl.annet:

Kommunalt næringsfond

Det meste av saldoen på næringsfondet er bundet opp i henhold til tiltak vedtatt i Strategisk næringsplan. Resten er bundet opp mot allerede godkjente vedtak på tilskudd, ikke utbetalt. I tillegg vil kommunen i år kun motta 53 % av tilskudd fra Hedmark Fylkeskommune i forhold til 2016. I 2016 mottok vi kr. 469.960, i 2017 vil vi kun motta kr. 249.000.

Konsekvensen av dette gjør at næringsfondet foreløpig er fryst for nye tilskudd. Det vil ikke bli bevilget nye tilskudd fra det kommunale næringsfondet i 2017. NB: Dette gjelder ikke søknader i forbindelse med nydyrkingstilskudd.

Næring i Os kommune - Hedmark

Kontaktinformasjon

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader til næringsfondet:

Grete G. Nesset
Tlf. 97 64 63 42

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader på tilskudd til nydyrking:

Berit Siksjø
Tlf. 62 47 03 20

X