Finansiering

Finansiering

Økonomiske virkemidler til nyetablering og utvikling av bedrifter forvaltes i hovedsak av Innovasjon Norge. I tillegg har kommunene egne næringsfond.

SIST OPPDATERT: 04.09. 2017 - 11:47

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Innovasjon Norge tilbyr bl.a. rådgiving og finansiering til nyetablerere og bedrifter som skal utvikle seg.

Søknader til Innovasjon Norge skal sendes elektronisk.

Ta kontakt med Vekst i Os (kommunens førstelinjetjeneste) for bistand med søknad. Innovasjon Norge har også egne ordninger rettet mot landbruk og bygdeutvikling (BU-midler). Du finner mer om dette under landbruk .

Her finner du mer informasjon hos Innovasjon Norge om:

På Innovasjon Norge sine sider finner du oversikt over andre finansieringstjenester, bl.annet:

Kommunalt næringsfond

Det meste av saldoen på næringsfondet er bundet opp i henhold til tiltak vedtatt i Strategisk næringsplan. Resten er bundet opp mot allerede godkjente vedtak på tilskudd, ikke utbetalt. I tillegg vil kommunen i år kun motta 53 % av tilskudd fra Hedmark Fylkeskommune i forhold til 2016. I 2016 mottok vi kr. 469.960, i 2017 vil vi kun motta kr. 249.000.

Konsekvensen av dette gjør at næringsfondet foreløpig er fryst for nye tilskudd. Det vil ikke bli bevilget nye tilskudd fra det kommunale næringsfondet i 2017. NB: Dette gjelder ikke søknader i forbindelse med nydyrkingstilskudd.

Næring i Os kommune - Hedmark

Kontaktinformasjon

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader til næringsfondet:

Grete G. Nesset
Tlf. 97 64 63 42

Saksbehandler/kontaktperson angående søknader på tilskudd til nydyrking:

Berit Siksjø
Tlf. 62 47 03 20

X