Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)  forvaltes av Innovasjon Norge. Ordningen gjelder for prosjekter tilknyttet en konsesjonspliktig landbrukseiendom med aktiv drift, eller foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

SIST OPPDATERT: 10.01. 2018 - 14:43

Bygdeutviklingsmider

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) er økonomiske virkemidler i landbruket som avtales gjennom jordbruksavtalen. BU-midlene deles inn i bedriftsrettede BU-midler som forvaltes av Innovasjon Norge, samt utrednings- og tilretteleggingsmidler som forvaltes av Fylkesmannen.

BU-midler til tradisjonelt landbruk

Skal du investere i driftsbygningen på gården kan du søke om såkalte tradisjonelle BU-midler. Som det framgår av Innovasjon Norge sine hjemmesider må alle fylle ut en elektronisk søknad, som sendes direkte til den kommunen hvor du bor.
For kommuner i Hedmark er det to søknadsomganger med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Lokale prioriteringer for Hedmark finner du her.

For kommuner i Sør-Trøndelag er det ingen søknadsfrist, fortløpende behandling. Lokale prioriteringer for Sør-Trøndelag finner du her.

NB! Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfrist. Kommunens landbruksforvaltning skal som hovedregel uttale seg til prosjektet før søknaden sendes Innovasjon Norge, og vi ønsker å ha saken til forhåndsvurdering minimum 2 måneder før søknadsfrist.

Bygdenæringer (tilleggsnæringer)

Dersom du har planer om å starte opp med en bygdenæring, dvs. annen forretningsvirksomhet på eller i tilknytning til landbrukseiendommen din, har du også mulighet til å søke om økonomisk støtte til dette. Her er det ingen søknadsfrist og fortløpende behandling både i Hedmark og Sør-Trøndelag.

Utrednings- og tilretteleggingsmidler

Fylkesmannen forvalter BU-midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Midlene skal nyttes til fellesprosjekter med utgangspunkt i landbrukets ressurser.
Retningslinjer for utrednings- og tilretteleggingsmidlene samt lenke til søknadsskjema finner du på fylkesmennenes sider om BU-midler.

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Søknads- og meldeplikt ved tiltak

Ved nybygg og tilbygg vil tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Tiltaket kan også kreve godkjenning og/eller være meldepliktig etter andre lover og forskrifter. Søker plikter å sette seg inn i, og følge de lover og forskrifter som gjelder tiltaket.

Informasjon om byggesøknad:
Os kommune, Røros kommune, Holtålen kommune.

Nytt/endret dyrehold skal meldes til Mattilsynet.

Ved nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomføres.
Forskrift om godkjenning av gjødsellager

Næring i Os kommune - Hedmark

Kontaktinformasjon

Berit Siksjø
Tlf: 62 47 03 20
E-post: berit.siksjø@os.kommune.no

X