Barnehage

Barnehage

Velkommen til barnehagene i Os! Her finner du praktisk informasjon og får et innblikk i hverdagen til barna. I Os satser vi på oppvekst og vil vil være en god bostedskommune. Derfor har vi flotte moderne lokaler med gode fasiliteter.

SIST OPPDATERT: 03.07. 2019 - 14:04

Barnehagene i Os kommune

I Os har vi to moderne barnehager i kommunen, der begge ligger nære skole og flotte uteområder. Os barnehage og Dalsbygda barnehage. Barnehagen på Os er helt ny, og åpnet høsten 2017. Også i Dalsbygda er det moderne og gode fasiliteter.

Barnehagene er sammen med skolene våre samlet under paraplyen «Oppvekst».

NB: Vi har full barnehagedekning.

SØK PLASS

Her søker du barnehageplass i Os kommune. Du søker elektronisk og for å få tilgang til skjemaene må du godta samtykkeerklæringen på skjemastartsiden. For hjelp følg veiledningen på skjemasidene.

BARNA GIR OMVISNING I BARNEHAGEN

Se video fra den nye barnehagen på Os som åpnet i august 2017.

Vi satser på barn og unge!

Barnehagene er et viktig ledd i kommunens satsing på barn og unge. Vi bygger for framtida, det er plass til flere unger i barnehagen. Den er og en viktig del av totaltilbudet på Sundmoen; med skole, Oshallen, idrettsanlegg, friluftsområde og et framtidig boligområde.

Glade barn og voksne i barnehagen

VIRKSOMHETSPLAN

Her finner du virksomhetsplan for barnehagene i Os. Dette er generell informasjon som deles ut i første møte med barnehagen.

Samlokalisering for bedre utnytting av ressurser

Barnehagen har nå fått egen personalfløy med kontorer og møterom til de ansatte og et stort aktivitetsrom som passer for mer aktiv lek og fellessamlinger. To og to avdelinger deler kjøkken og et ekstrarom de selv bestemmer hva det skal brukes til. Rommet kan for eksempel bli brukt som temarom, eller hvilerom om det er mange barn som skal hvile innendørs.

Ved å samlokalisere blir det lettere å benytte ressursene man har blant personale, turområder og nærliggende lokaler som Oshallen og biblioteket. I Dalsbygda er det også topp moderne fasiliteter både inne og ute, og dette bygget sto ferdig i 2010.

barnehage_os_kommune

BOSTEDSKOMMUNE

Vi vil ha flere innbyggere i Os!

I Os satser vi på å være en god bo-kommune, og oppvekst blir derfor en avgjørende faktor. Med nye lokaler og god kompetanse vil vi være et godt alternativ til å bosette seg for eksempel på Tynset eller Røros. Os ligger fint plassert med 15 minutter til Røros og 30 minutter til Tynset, og er derfor strategisk sett godt plassert for barnefamilier.

PRAKTISK INFORMASJON

Åpningstider

Åpningstider i barnehagene i Os

Os barnehage, mandag – fredag 07.00 – 16.30

Dalsbygda barnehage, mandag -fredag – 07.00 – 16.30

 

Priser og gratis kjernetid

Priser i barnehagene i Os 2018

Full plass (inntil 45 timer) kr 2 500
1 dag tilsv. 20% av full sats kr 500
Matpenger full sats (5 dager) kr 320
Matpenger 1 dag tilsv. 20% av full sats kr 63
4 dager pr uke, kostpenger 250,- kr 2 500
3 dager pr uke, kostpenger 200,- kr 2 050
2 dager pr uke, kostpenger 135,- kr 1 450
Kjøp av enkeltdag, kostpenger 25,- kr 340
Søskenmoderasjon, 30% for 2. barn og 50% for 3. barn og evt. flere
Betaling – 11 måneder, juli 1/2 og august 1/2 sats. NB: Juli er betalingsfri. 
Redusert betaling – må søkes på eget skjema
For sen henting – kr 210 (fra 2019)

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage

Har du lav inntekt?

Fra og med 1. august 2019 har alle 2-, 3-. 4-, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ansatte i Os barnehage

Oversikt over avdelinger og telefonnummer

Styrer Lene Westvold Eggen Tlf. 976 74 700 /62 47 02 04

Ass.styrer Birte Djernæs Tlf. 906 37 640/62 47 02 05

Dalsbygda ped.leder/styrer Ellen Østgård Johnsen Tlf. 488 93 260 /62 47 02 08

AVDELINGSLEDERE

Os avd Knerten Therese Røsten/Marianne Røsten – Tlf. 404 34 919/Tlf. 952 66 515
Os avd Askeladden Marit Westmo – Tlf. 952 66 519
Os avd Rødhette Bente Solhaug Sæter – Tlf. 404 28 764

os_barnehage_hedmark

HVORFOR VELGE BARNEHAGE I OS?

  • Full barnehagedekning, både i Os sentrum og i Dalsbygda
  • Vi setter ned satsene i 2018 til kr 2500 for fulltidsplass
  • Helt ny barnehage på Os
  • Dalsbygda barnehage stod ferdig bygd i 2010
  • Pedagoger med lang erfaring
  • Kort avstand fra hjem til barnehage til jobb

KONTAKTINFORMASJON

Lene Westvold Eggen
Virksomhetsleder for barnehagene i Os
lene.eggen@os.kommune.no
Tlf. 976 74 700

Besøksadresse
Sundmoen 9
2550 Os i Østerdalen

DALSBYGDA BARNEHAGE

Ellen Østgård Johnsen
Styrer i Dalsbygda barnehage
ellen.ostgard@os.kommune.no
Tlf. 62 47 02 08

Besøksadresse
Langegga 40, Dalsbygda

X