Barnehage

Barnehagene i Os kommune

Velkommen til barnehagene i Os! Her finner du praktisk informasjon og får et innblikk i hverdagen til barna. I Os satser vi på oppvekst og vil vil være en god bostedskommune. Derfor har vi flotte moderne lokaler med gode fasiliteter. Barnehagene er et viktig ledd i Os kommunes satsing på barn og unge. Vi bygger for framtida, det er plass til flere unger i barnehagen. Den er og en viktig del av totaltilbudet på Sundmoen; med skole, Oshallen, idrettsanlegg, friluftsområde og et framtidig boligområde.

I Os kommune har vi fra høsten 2022 tre barnehager, der alle ligger nær flotte uteområder. Os barnehage, Dalsbygda barnehage og Tufsingdalen barnehage. Os barnehage  åpnet høsten 2017. Også i Dalsbygda er det moderne og gode fasiliteter.  Tufsingdalen barnehage gjenåpner i august 2022

Barnehagene er sammen med skolene våre samlet under paraplyen «Oppvekst». Vi har full barnehagedekning i Os kommune.

Søknader og informasjon

Her søker du barnehageplass i Os kommune. Du søker elektronisk og for å få tilgang til skjemaene må du godta samtykkeerklæringen på skjemastartsiden. For hjelp følg veiledningen på skjemasidene.

Samlokalisering for bedre utnytting av ressurser

Barnehagen har nå fått egen personalfløy med kontorer og møterom til de ansatte og et stort aktivitetsrom som passer for mer aktiv lek og fellessamlinger. To og to avdelinger deler kjøkken og et ekstrarom de selv bestemmer hva det skal brukes til. Rommet kan for eksempel bli brukt som temarom, eller hvilerom om det er mange barn som skal hvile innendørs.

Ved å samlokalisere blir det lettere å benytte ressursene man har blant personale, turområder og nærliggende lokaler som Oshallen og biblioteket. I Dalsbygda er det også topp moderne fasiliteter både inne og ute, og dette bygget sto ferdig i 2010.

Priser og redusert betaling

BETALINGSSATSER BARNEHAGE:  Her finner du alle kommunale betalingsatser.

Fra og med 1. august 2019 har alle 2-, 3-. 4-, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Redusert foreldrebetaling: Dette søkes om inne på foreldreportalen Visma. Du finner innlogging under “Søk barnehageplass”.

Vi vil ha flere innbyggere i Os!

I Os satser vi på å være en god bo-kommune, og oppvekst blir derfor en avgjørende faktor. Med nye lokaler og god kompetanse vil vi være et godt alternativ til å bosette seg for eksempel på Tynset eller Røros. Os ligger fint plassert med 15 minutter til Røros og en drøy halvtime til Tynset, og er derfor strategisk sett godt plassert for barnefamilier.

barnehageplass_os_kommune_2020

Hvorfor velge barnehage i Os?

  • Full barnehagedekning, både i Os sentrum, Dalsbygda og Tufsingdalen
  • Helt ny barnehage på Os
  • Dalsbygda barnehage stod ferdig bygd i 2010
  • Gjennåpnet og nyoppusset barnehage i Tufsingdalen
  • Pedagoger med lang erfaring
  • Kort avstand fra hjem til barnehage til jobb

Kontaktinformasjon

Lene Westvold Eggen
Styrer for barnehagene i Os
lene.eggen@os.kommune.no
Tlf. 976 74 700

Besøksadresse
Sundmoen 9
2550 Os i Østerdalen

DALSBYGDA BARNEHAGE

Ellen Østgård
Ass. styrer i Dalsbygda barnehage
ellen.ostgard@os.kommune.no
Tlf. 906 37 640

Besøksadresse
Langegga 40, Dalsbygda

TUFSINGDAL BARNEHAGE

Sara Thomasdatter Engåvoll
Ass. styrer i Tufsingdal barnehage
Sara.engavoll@os.kommune.no
Tlf. 453 16 560

Besøksadresse:
Kopparleden 6009,

Åpningstider i barnehagene i Os

  • Os barnehage, mandag – fredag 07.00 – 16.30
  • Dalsbygda barnehage, mandag -fredag – 07.00 – 16.30
  • Tufsingdal barnehage,

Planleggingsdager banrnehageåret 23/24

Os barnehage: 15. august, 16. august, 24. november, 2. februar og 10. mai

Dalsbygda barnehage: 15. august, 16. august, 24. november, 2. februar og

8. mai

Tufsingdal barnehage: 15. august, 16. august, 24. november, 2. februar og 10. mai

X