Gebyrer og avgifter

gebyrer

Kommunale gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt

Kommunale gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt vurderes og vedtas årlig enten politisk eller administrativt. Virkningstidspunkt for eventuelle endringer er normalt den 1. januar hvert år.

Os kommunes grafiske profil med symboler for kontakt

KONTAKTINFORMASJON

Økonomiavdelingen

Økonomisjef
Grete Gåsbakk Nesset
Tlf. 976 46 342
E-post: grete.nesset@os.kommune.no

Besøksadresse:
Os kommunehus
Rytrøa 14

X