Borgerlig vielse i Os kommune

Borgerlig vielse

Vil du ha bryllupet ditt på Os? Her finner du informasjon om borgerlig vielse i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 23.04. 2018 - 13:07
[easy-social-share]

Vil dere gifte dere på Os?

Fra 1.1.2018 er det Os kommunene som har ansvaret for borgerlige vielser, da overføres vigselsmyndigheten fra tingretten til kommunene.

Os kommune vil foreta vielser i kommunehuset på Os, Rytrøa 14.

Før dere kan gifte dere
Dere må begge fylle ut en egenerklæring og forloverne fyller ut hver sin forlovererklæring. Erklæringene skal sendes til ditt/deres lokale skattekontor. Skatteetaten sender dere en prøvingsattest hvis vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, dere må sende attesten til kommunen i forkant av vielsen. Attesten er gyldig i 4 måneder.

Skal du/dere endre navn fyller dere ut melding om endring av navn. Har du/dere vært gift tidligere fylles det ut en erklæring om skifte. Begge disse skjemaene må også sendes til ditt/deres lokale skattekontor.

Husk at det må være to vitner til stede under seremonien, forloverne kan være vitner.

Retningslinjer for borgerlig vielse i Os kommune

1. Hvem vier?
Ordfører og varaordfører har vigselmyndighet i Os kommune.

2. Hvem kan vies?
Alle med gyldig egenerklæring kan vies i Os kommune.

3. Hvor foregår vielsen?
Vielsen gjennomføres i hovedregel i kantina på kommunehuset. Vielser på andre steder enn i kommunens lokale må avklares med vigsler på forhånd.

4. Tidspunkt?
Vielsen må bestilles minimum 6 uker i forkant. Tidspunkt for vielse er fredag i tidsrommet 13:00 – 15:00. Tidspunkt utover dette avtales på forhånd. Vielser utføres ikke på søn- og helligdager.

5. Seremonien
Os kommune har ansvar for selve vielsesritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller annet organiseres av brudeparet sjøl.

6. Kostnader
a) Vielsen er gratis for par hvor en eller begge brudefolk er innbyggere i Os kommune.
b) For innbyggere fra andre kommuner betales kr. 2.000,- for vigsler og kr. 750,- for leie av kantina.
c) For vigsler utenom kommunens lokale betales transportkostnader i hht. statens satser.

7. Informasjon eller spørsmål
Informasjon om vielse i Os kommune publiseres på kommunens nettsider. Eventuelle spørsmål rettes til kommunens servicetorg (tlf. 62 47 03 00).

Rådmann og ordfører fastsetter og endrer retningslinjene for vielse i Os kommune.

Kommunehuset i Os

Kontaktinformasjon

Vielsen bestilles hos kommunen minimum 6 uker i forkant via postmottak@os.kommune.no eller på telefon 62 47 03 00.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med servicetorget på e-post postmottak@os.kommune.no eller på telefon 62 47 03 00.

Ta kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål om dokumentasjon eller regelverk.

X