Blog

Os kommune arealdel

Vedtekter for kommunalt næringsfond Os kommune

Vedtekter for kommunalt næringsfond Os kommune- ble vedtatt av Os kommunestyre i sak 25.mars 2021. Vedtektene er gjeldende fra vedtaksdato.

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er: “Å fremme etablering av nye arbeidsplasser i kommunen.”

Tilskudd fra fondet skal bidra til

  • økt sysselsetting, 
  • nyetableringer, 
  • økt kompetanse spesielt innenfor vedtatte satsningsområder,  
  • videreutvikling av eksisterende næringsliv (dvs. nye produkter/markeder). 

Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også nyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid samt kunnskapsrettet og fysisk infrastruktur. 

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter/tiltak som kan sannsynliggjøre distrikt- og regionalpolitisk virkning. Prosjektet/tiltaket skal ha høy kvalitet og søker skal ha god gjennomføringsevne. Tilskuddet skal ha utløsende effekt, det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

⇒ Klikk her for å komme til vedtektsdokumentet!

 

X