Blog

hunder i vinterlandskap

Årets folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet er publisert, og her kan vi lese hvordan det står til med folkehelsa i Os sammenlignet med resten av fylket og landet.  At vi skårer høyt på frisk og ren luft, bør ikke overraske noen. I tillegg har vi svært godt drikkevann.  Vi lever omtrent like lenge som resten av befolkningen, men vi har litt færre psykiske plager og litt mer overvekt og fedme enn landsgjennomsnittet.  Antall uføretrygdede er godt under landsgjennomsnittet, og enda lenger under gjennomsnittet i fylket.  Les hele rapporten her: ⇒ Folkehelseprofil Os kommune 2022

X