Helseplattformen i Os kommune

Helseplattformen i Os kommune

Helseplattformen er et pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Vi tok i bruk løsningen 12. november 2022 i Os kommune.

Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger- én journal». For helse- og omsorgssektoren i Os kommune betyr det at vi har faset ut fire journalsystemer som erstattes av Helseplattformen.

På denne siden kan du finne informasjon om  Helseplattformen og HelsaMi.

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

Hvorfor Helseplattformen?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. Tidligere ble opplysningene om deg og din behandling lagret i flere ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset der du hadde vært til behandling. Når informasjonen om deg ble lagret i ulike systemer hadde ikke helsepersonell tilgang til all informasjon som de trengte for å gi deg riktig helsetjeneste.

Med Helseplattformen har vi fått et felles journalsystem for hele helsetjenesten. Vi har nå en felles løsning der vi kan samhandle på tvers av helsetjenestene, og vi slipper å bruke tid på å lete etter og oppsummere informasjon om deg som pasient.

 

Hva betyr dette for deg?

I tillegg til at du som innbygger har fått tilgang til HelsaMi , vil du også oppleve at helsetjenesten har blitt mer sømløs, fordi behandleren din nå har nødvendig og relevant informasjon om deg tilgjengelig når de trenger den.

 

Personvernerklæring Helseplattformen

Les mer om helseplattformen her

HelsaMi er din digitale innbyggerportal, der du finner timeavtaler, prøvesvar og notater fra
helsetjenestene i kommunen og St. Olavs Hospital, unntatt legekontoret.
Fastlegene og legevakten skal ta i bruk systemet senere.

Dette kan du gjøre i HelsaMi nå:

  • Søke om kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Få oversikt over timeavtaler hos kommunale tjenester og St.Olavs hospital
  • Kontakte dine behandlere i helsetjenestene gjennom HelsaMi
  • Se timer, prøvesvar og notater fra besøk som du har hos St. Olavs Hospital
  • Legge inn hvem du ønsker skal være din pårørende, og oppdatere din kontaktinformasjon
  • Lese notater og besøkssammendrag fra din kontakt med helsetjenestene hvis de er delt med deg
  • Dele tilgang med pårørende slik at de har tilgang til journalen din, eller pårørende kan søke om tilgang.
  • Be om å få tilgang til dine barns opplysninger (opp til 16 år)

 

Slik logger du inn på HelsaMi
På app’en HelsaMi eller nettsiden helsami.no
Du logger på med sikker innlogging med ID-porten (for eksempel Bank-ID).

 

Kontakt og brukerstøtte
Har du spørsmål om hvordan du bruker HelsaMi, oppretter brukertilgang til deg selv og andre, finner journalinfo eller trenger annen hjelp?

Da kan du ringe telefon 72 88 37 97 hverdager, klokken 9–15.

Nyttige lenker HelsaMi

Forskjellen på Helsenorge.no og HelsaMi

HelsaMi er bare knyttet til journalsystemet Helseplattformen og nasjonale registre, men viser til gjengjeld relativt utfyllende informasjon. Som besøksinstruksjoner, besøkssammendrag, prøvesvar, vekstkurver, spørreskjema og andre ting som handler spesifikt om pasient. Pasient kan også sende og motta meldinger fra spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og fastleger samt legge inn og kommentere på egne legemidler, lage seg egne notater og oppgaver med mer.

 

Helsenorge er en samling integrasjoner mot andre systemer som viser noen av dataelementene fra systemene de er integrert mot. For eksempel viser de navn på behandler, tidspunkt og oppmøtested for timer, men ikke besøksinstruksjoner eller spørreskjema knyttet til timen. Tenk litt på det som streaming – helsenorge streamer fra andre systemer og registre, men har ikke en egen database der dataene er lagret. Helsenorge er også en generell informasjonskanal til innbyggere om sykdommer / diagnoser og rettigheter. 

Superbrukerne har en viktig funksjon i innføringen og etter innføring av helseplattformen i Os.  Bli med superbruker Øyvind på jobb!

X