Status for næringslivet i Os

Koronaviruset_Status for_bedrifter_i_Os_kommune

Koronaviruset: status for bedrifter og næringsliv i Os

Runa tok en videoprat med Morten Sandbakken om en status for virksomheter i Os kommune etter koronavirusutbruddet. Her får du en status for ulike bransjer.

Politisk diskusjon om tiltak i Os kommune 16. april

Den krevende situasjonen og konsekvensene for næringslivet, vil bli behandlet politisk i formannskapsmøte den 16. april. Vi ser både på statlige og fylkeskommunale tiltakspakker, og hvordan kommunen kan bidra inn i en krevende situasjon.

Vedtok krisepakke til næringslivet

Etter en lang debatt i fylkesutvalgets møte tirsdag, ble politikerne enige om en krisepakke til næringslivet i Innlandet.

Dialog med Abakus

Det oppfordres til mer innkjøp lokalt. Det er opprettet dialog med Abakus om hvilke muligheter har vi i den situasjonen vi står i.

Bedriftsintern opplæring innlandet

Gjennom ordningen bedriftsintern opplæring kan bedrifter i Innlandet fylke søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. Fylkeskommunen vil prioritere bedrifter som har problem på grunn av tiltaka mot korona. Søknadsfristen er 23. april.

X