Koronaviruset

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.  5-11 år Det tilbys nå koronavaksine til alle barn i alderen 5-11 år, dersom foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde […]

Continue Reading

Smarttelefon og nettbrett egner seg ikke for alle Nedstengning, isolasjon og besøksrestriksjoner har gjort at mange har mindre bevegelsesfrihet enn før, og det har vært vanskeligere å besøke hverandre. Her kommer informasjon om en datamaskin med kun én knapp å skru på, og som er koblet opp til en app på telefonen til eierens venner […]

Continue Reading

X