Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Denne siden gir en oversikt over ansatte i Os kommune fordelt på stab, virksomheter og avdelinger.

SIST OPPDATERT: 04.03. 2019 - 13:30

Oversikt over ansatte i Os kommune med kontaktinformasjon

Nedenfor ligger oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) . For å gjøre det enklere å finne fram til den enkelte ansatte er de fordelt på stab/avdelinger i stab og virksomheter/avdelinger.

E-postadressen finner en ved å klikke på den ansattes navn.

Rådmann og rådmannens stab

Rådmann

95266502

digitaliseringsansvarlig
rådmannens stedfortreder

41603533

Økonomisjef

62470301 / 97646342

Personalsjef

95061698

Leder IKT og sikkerhet

92856409

Leder felles lønnsavdeling

92859113

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470307

Konsulent – felles lønnsavdeling

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470310

477 94 790

Servicetorget

Leder servicetorget

62470325 / 41608843

Saksbehandler

62470322

Saksbehandler

62470324

Informasjonskonsulent

92261618

Oppvekst

Martin Løvø                     Oppvekstsjef                                                             482 51 402

Os kommunale barnehage

Styrer

62470204 / 97674700

Assisterende styrer

62470205

Pedagogisk leder –  avdeling Askeladden

62470206 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Rødhette

62470210 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Knerten

40434919

Pedagogisk leder/Styrer – avdeling Dalsbygda

62470208 / 48893260

Os skole

Rektor

62470401 / 95266518

Inspektør

62470402

Faglig leder – Os kulturskole

62470403

Sekretær og leder SFO

62470404

IKT – fagarbeider

93010792

Dalsbygda skole

Konst. Rektor

62470202 / 91765056

Sekretær

62470201

Helsetjenesten

Virksomhetsleder (kommuneoverlege)

62470355

Helsesøster

62470357

Psykiatrisk sjukepleier

95266514

Psykiatrisk sjukepleier

47473150

Fysioterapeut

48957609

Fysioterapeut

99086940

Ruskonsulent

456 33 158

Flyktningekonsulent

459 75 985

Omsorgstjenesten

Virksomhetsleder

95088883

Fung. Nestleder

48892692

Avdelingsleder – Verjåtunet

458 74 717

Avdelingsleder – hjemmetjenesten

48955255

Fung. Avdelingsleder – TFF

91722808

Ergoterapeut

95266528

Konsulent

62470431

Kultur

Virksomhetsleder (kultur- og biblioteksjef)

97653219

Bibliotekar

62470420

Haldor Bromstad

Klubbleder – fritidsklubben

99559914

Landbruk (felles avdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner)

Virksomhetsleder

Landbruksrådgiver

Rådgiver – naturforvaltning

93087688

Skogbrukskonsulent

62470316/94127547

Landbruksrådgiver

Landbrukskonsulent

Landbrukskonsulent

Teknisk og plan

Virksomhetsleder

95266503

Avdelingsingeniør

95266513

Ledende vaktmester

95266507

Vaktmester

95266505

Vaktmester

95266506

Vaktmester

95266510

Vaktmester

95266511

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

95266525

X