Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Denne siden gir en oversikt over ansatte i Os kommune fordelt på stab, virksomheter og avdelinger.

SIST OPPDATERT: 20.05. 2022 - 14:24

Oversikt over ansatte i Os kommune med kontaktinformasjon

Nedenfor ligger oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) . For å gjøre det enklere å finne fram til den enkelte ansatte er de fordelt på stab/avdelinger i stab og virksomheter/avdelinger.

E-postadressen finner en ved å klikke på den ansattes navn.

Kommunedirektør og kommunedirektørens stab

Kommunedirektør

95162946

digitaliseringsansvarlig

41603533

Økonomisjef

97646342

Personalsjef

95061698

Leder IKT og sikkerhet

92856409

IKT Fagarbeider

48896717

Leder felles lønnsavdeling

92859113

Konsulent – felles lønnsavdeling

47794790

Konsulent – felles lønnsavdeling

45330170

Konsulent – felles lønnsavdeling  (permisjon)

99544264

Servicetorget

Leder servicetorget

62470325 / 41608843

konsulent

62470322/95059272

Konsulent

62470324

Oppvekst

Oppvekstsjef

48251402

Os kommunale barnehage

Styrer

97674700

Assisterende styrer

90637640

Pedagogisk leder Dalsbygda barnehage

48893260

Pedagogisk leder –  avdeling Askeladden

95266519

Pedagogisk leder – avdeling Rødhette

40428764

Pedagogisk leder avdeling Veslefrikk

95266515

Pedagogisk leder – avdeling Knerten

40434919

Os skole

Rektor

95266518

Rektor Os kulturskole

47383111

Sekretær og leder SFO

62470400

Dalsbygda skole

Rektor

96626130

Sekretær

96626130

Helse og omsorgstjenesten

Malin Floor

Kommuneoverlege

62470355

Helsesykepleier

95266520

Helsesykepleier

95266520

Psykiatrisk sjukepleier

95266514

Kreftsykepleier i psykisk helsetjeneste

47473150

Fysioterapeut

48957609

Fysioterapeut (permisjon til 26/5)

99086940

Fysioterapeut

47331352

Flyktningekonsulent

459 75 985

Helse og omsorgstjenesten

Konst. Helse og omsorgsleder

95088883

Avdelingsleder Tjeneste for funksjonshemmede

48892692

Avdelingsleder – Verjåtunet

458 74 717

Avdelingsleder – hjemmetjenesten

48955255

Halbjørg Jordet

Saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten

45330320

Terese Bye Lillevik

Lokal innføringsleder helseplattformen

48497200

Ergoterapeut

47794832

Konsulent

40413475

Kultur

Virksomhetsleder (kultur- og biblioteksjef)

97653219

Bibliotekar

62470420

Klubbleder – fritidsklubben

91564372

Daglig leder i Os frivilligsentral

99536454

Landbruk (felles avdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner) kontortelefon 62470300

Landbrukssjef

95295955

Skogbruksrådgiver

97493266

Landbruksrådgiver

Landbruksrådgiver

Landbrukskonsulent

Teknisk og plan

Virksomhetsleder

952 66 503

Kommunale prosjekter

952 66 513

Araelplan, byggesaker, eiendomskatt

969 40 335

Driftsleder

952 66 507

Renholdsleder  (permisjon)

957 30 228

Renholdsleder  (vikar)

Vaktmester

474 58 970

Vaktmester

952 66 509

Vaktmester

48480844

Vaktmester

48480720

Vaktmester

952 66 511

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

952 66 525

X