Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Denne siden gir en oversikt over ansatte i Os kommune fordelt på stab, virksomheter og avdelinger.

SIST OPPDATERT: 27.05. 2019 - 09:24

Oversikt over ansatte i Os kommune med kontaktinformasjon

Nedenfor ligger oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) . For å gjøre det enklere å finne fram til den enkelte ansatte er de fordelt på stab/avdelinger i stab og virksomheter/avdelinger.

E-postadressen finner en ved å klikke på den ansattes navn.

Rådmann og rådmannens stab

Rådmann

95266502

digitaliseringsansvarlig
rådmannens stedfortreder

41603533

Økonomisjef

62470301 / 97646342

Personalsjef

95061698

Leder IKT og sikkerhet

92856409

Leder felles lønnsavdeling

92859113

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470307

Konsulent – felles lønnsavdeling

477 94 790

IKT Fagarbeider

48896717

Servicetorget

Leder servicetorget

62470325 / 41608843

Saksbehandler

62470322

Saksbehandler

62470324

Informasjonskonsulent

92261618

Oppvekst

Martin Løvø                     Oppvekstsjef                                                             482 51 402

Os kommunale barnehage

Styrer

62470204 / 97674700

Assisterende styrer

62470205

Pedagogisk leder –  avdeling Askeladden

62470206 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Rødhette

62470210 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Knerten

40434919

Pedagogisk leder/Styrer – avdeling Dalsbygda

62470208 / 48893260

Os skole

Rektor

62470401 / 95266518

Inspektør

62470402

Faglig leder – Os kulturskole

62470403

Sekretær og leder SFO

62470404

Dalsbygda skole

Konst. Rektor

62470202 / 91765056

Sekretær

62470201

Helsetjenesten

Virksomhetsleder (kommuneoverlege)

62470355

Helsesøster

62470357

Psykiatrisk sjukepleier

95266514

Psykiatrisk sjukepleier

47473150

Fysioterapeut

48957609

Fysioterapeut

99086940

Flyktningekonsulent

459 75 985

Omsorgstjenesten

Virksomhetsleder

95088883

Fung. Nestleder

48892692

Avdelingsleder – Verjåtunet

458 74 717

Avdelingsleder – hjemmetjenesten

48955255

Fung. Avdelingsleder – TFF

91722808

Ergoterapeut

95266528

Konsulent

62470431

Kultur

Virksomhetsleder (kultur- og biblioteksjef)

97653219

Bibliotekar

62470420

Haldor Bromstad

Klubbleder – fritidsklubben

99559914

Landbruk (felles avdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner)

Virksomhetsleder

Landbruksrådgiver

Rådgiver – naturforvaltning

93087688

Skogbrukskonsulent

62470316/94127547

Landbruksrådgiver

Landbrukskonsulent

Landbrukskonsulent

Teknisk og plan

Virksomhetsleder

95266503

Avdelingsingeniør

95266513

Ledende vaktmester

95266507

Vaktmester

95266506

Vaktmester

95266510

Vaktmester

95266511

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

95266525

X