Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Denne siden gir en oversikt over ansatte i Os kommune fordelt på stab, virksomheter og avdelinger.

SIST OPPDATERT: 19.05. 2020 - 10:11

Oversikt over ansatte i Os kommune med kontaktinformasjon

Nedenfor ligger oversikt over ansatte med kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) . For å gjøre det enklere å finne fram til den enkelte ansatte er de fordelt på stab/avdelinger i stab og virksomheter/avdelinger.

E-postadressen finner en ved å klikke på den ansattes navn.

Rådmann og rådmannens stab

Rådmann

95266502

digitaliseringsansvarlig
rådmannens stedfortreder

41603533

Informasjonskonsulent

92261618

Økonomisjef

62470301 / 97646342

Personalsjef

95061698

Leder IKT og sikkerhet

92856409

Leder felles lønnsavdeling

92859113

Konsulent – felles lønnsavdeling

62470307

Konsulent – felles lønnsavdeling

477 94 790

IKT Fagarbeider

48896717

Servicetorget

Leder servicetorget

62470325 / 41608843

Saksbehandler

62470322

Saksbehandler

62470324

Oppvekst

Martin Løvø                     Oppvekstsjef                                                             482 51 402

Os kommunale barnehage

Styrer

62470204 / 97674700

Assisterende styrer

Pedagogisk leder Dalsbygda Barnehage

62470205

48893260

Pedagogisk leder –  avdeling Askeladden

62470206 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Rødhette

62470210 / 95266519

Pedagogisk leder – avdeling Knerten

40434919

Os skole

Rektor

95266518

Rektor Os kulturskole

47383111

Sekretær og leder SFO

62470400

Dalsbygda skole

Rektor

96626130

Sekretær

96626130

Helse og omsorgstjenesten

Kommuneoverlege

62470355

Helsesøster

62470357

Psykiatrisk sjukepleier

95266514

Kreftsykepleier i psykisk helsetjeneste

47473150

Fysioterapeut

48957609

Fysioterapeut

99086940

Flyktningekonsulent

459 75 985

Helse og omsorgstjenesten

Konst. Helse og omsorgsleder

95088883

Avdelingsleder TFF

48892692

Avdelingsleder – Verjåtunet

458 74 717

Avdelingsleder – hjemmetjenesten

48955255

Konst. nestleder i helse og omsorgstjenesten

Avdelingsleder Helse

91722808

Ergoterapeut

95266528

Konsulent

62470431

Kultur

Virksomhetsleder (kultur- og biblioteksjef)

97653219

Bibliotekar

62470420

Dan Folde

Klubbleder – fritidsklubben

91564372

Landbruk (felles avdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner)

Virksomhetsleder

Landbruksrådgiver

Rådgiver – naturforvaltning

93087688

Skogbrukskonsulent

62470316/94127547

Landbruksrådgiver

Landbrukskonsulent

Landbrukskonsulent

Teknisk og plan

Virksomhetsleder

95266503

Kommunale prosjekter

95266513

Araelplan, byggesaker, eiendomskatt

969 40 335

Ledende vaktmester

952 66 507

Per Jostein Nygaard

Vaktmester

474 58 970

Vaktmester

952 66 509

Vaktmester

95266506

Vaktmester

952 66 505

Vaktmester

95266510

Vaktmester

95266511

Vakttelefon – vaktmestre

Fredag kl. 15.30 – mandag kl 08.00

95266525

X