Organisasjon / Administrasjon

Organisasjon / Administrasjon

Os kommunes organisasjon er en blanding av 2-nivå  og 3-nivå modell der alle virksomhetsledere og stabsledere har rådmannen som sin nærmeste leder. Vi har 6 virksomheter i kommuneorganisasjonen. Hele administrasjonen er samlet i kommunehuset.

SIST OPPDATERT: 20.10. 2021 - 13:38

Kommunedirektør og stab

Kommunedirektøren har 6 stabsledere; personalsjef, leder for felles lønnsavdeling, leder for servicetorg, økonomisjef, leder for IKT og sikkerhet og digitaliseringsansvarlig.

Kommunedirektør og stabsledere har alle sine kontorer i kommunehuset.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren i Os heter Marit Gilleberg.

KONTAKT

Marit Gilleberg

Tlf.95162946

Personalsjef

Personalsjef er Nina Dalløkken.

KONTAKT

Nina Kjellesvig Dalløkken

Tlf. 95061698

Leder IKT og sikkerhet

Leder for IKT og sikkerhet er Jukka Peramaa

KONTAKT
Jukka Peramaa

Tlf. 92856409

Digitalisering

Ansvarlig for digitalisering er Arvid Keskitalo.

Han er også personvernombud for kommunens organisasjon

KONTAKT
Arvid Keskitalo

Tlf. 41603533

Leder servicetorg

Leder for servicetorget er Liv Tollan Ryen

KONTAKT
Liv Tollan Ryen

Tlf. 62470325

Leder felles lønnsavdeling

Leder for felles lønnsavdeling for Os, Røros og Holtålen kommuner er Bjørg Unni Berg Stenvoll

KONTAKT
Bjørg Unni Berg Stenvoll

Tlf. 92859113

Økonomisjef

Økonomisjef i Os kommune er Grete Gåsbakk Nesset

KONTAKT
Grete Gåsbakk Nesset

Tlf. 62470301

Virksomheter i Os kommune

Os kommunes organisasjon består av 6 virksomheter. Virksomhetene er oppvekst, helse og omsorg, kommunalteknikk og plan og kultur.

I tillegg er Os kommune vertskommune for felles landbruksavdeling og felles lønnskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen.

Kommunehuset i Os

Organisasjon

Os kommune er organisert i 2 nivåer. Alle virksomhetslederne og stabslederne har kommunedirektøren som sin nærmeste overordnede. Dette gjelder også lederne i de tjenestene som Os kommune er vertskommune for.

X