JOIN – aktivitetskort for barn og unge : join

JOIN er en ordning som gir barn og unge mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Ordningen er beregna på lavinntektsfamilier. Barn og unge kan få gratis deltagelse i svømmehaller, kulturskoler, alpinanlegg med mer, og administreres på en enkel måte i en egen app. Os, Røros og Holtålem samarbeider om ordningen. Ta kontakt med […]

Continue Reading

Utstyrssentral Os og Røros kommuner og frivilligsentralene samarbeider nå om felles utstyrssentral. Utstyrssentralen har allerede vært i drift ei stund i Reiselivets hus på Røros. Her kan alle låne gratis utstyr til idrett og friluftsliv. Dette er del i BUA-nettverket som er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få […]

Continue Reading

X