JOIN – aktivitetskort for barn og unge : lavinntekt

JOIN er en ordning som gir barn og unge mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Ordningen er beregna på lavinntektsfamilier. Barn og unge kan få gratis deltagelse i svømmehaller, kulturskoler, alpinanlegg med mer, og administreres på en enkel måte i en egen app. Os, Røros og Holtålem samarbeider om ordningen. Ta kontakt med […]

Continue Reading

X