Ukrainakrisen

🇺🇦 Informasjon om Ukraina-krisen

Jodtabletter til barn i skole og barnehager
I tilfelle stråling fra radioaktivt nedfall vil kommunen sørge for utlevering til barn og elever 0-18 år som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte. Ved behov i helger/ferier vil kommunen lage ordninger for utlevering.

Йодні таблетки для дітей у школі та дитячих садках.
У разі радіаційного опромінення від випадкової ядерної пилу міська рада забезпечить дітей та учнів (віком від 0 до 18 років), які перебувають у школі або дитячому садку, захисними засобами та повідомить батьків про це. У необхідних випадках у вихідні та святкові дні міська рада організує видачу захисних засобів.

Iodine tablets for children in schools and daycare centers.
In the event of radiation exposure from radioactive fallout, the municipality will provide protective measures for children and students aged 0-18 who are present at school or daycare, and notify parents. If necessary, the municipality will make arrangements for the distribution of protective measures on weekends or holidays.

FLYKTNINGER I OS KOMMUNE

Sist oppdatert 21.11.22

Nå har vi bosatt 31 flyktninger. Oppdatert 07.08.23

Har du mulighet til å innlosjere noen?
Ta kontakt med Servicetorget i Os kommune!

Os sentrum

KONTAKTINFORMASJON

Er det noe du lurer på eller har lyst til å bidra med kan du kontakte Os kommunes servicetorg på telefon 62470300 eller sende en e-post til postmottak@os.kommune.no

X