Ukrainakrisen

🇺🇦 Informasjon om Ukraina-krisen

Jodtabletter til barn i skole og barnehager

I tilfelle stråling fra radioaktivt nedfall vil kommunen sørge for utlevering til barn og elever 0-18 år som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte. Ved behov i helger/ferier vil kommunen lage ordninger for utlevering.

FLYKTNINGER I OS KOMMUNE

Sist oppdatert 16.05.22

Os kommune svarte IMDI 4. mars om at  kommunen har kapasitet til å bosette 70 flyktninger i et samarbeid med private og idrettslaget.

6.mai fikk vi forespørsel fra IMDI om å bosette 10 flyktninger og det har vi sagt ja til.

Nå venter vi bare på at disse kommer.

Kommuner  i hele Norge har rigga seg for mottak av flyktninger, men det er tydelig at antall flyktninger til Norge er langt mindre enn først antatt.

Os sentrum

KONTAKTINFORMASJON

Er det noe du lurer på eller har lyst til å bidra med kan du kontakte Os kommunes servicetorg på telefon 62470300 eller sende en e-post til postmottak@os.kommune.no

X