Daily Archives: 10. februar 2021

Os kommune mottok i ettermiddag bekreftelse på at en person i kommunen har testet positivt for Covid-19. Alle nærkontakter har testet negativt, og er nå i karantene. Smittekilden er ikke kjent, og derfor er smittesituasjonen i vårt område uavklart. Arbeidet med smittesporing pågår. Med bakgrunn i smittevernloven og faren for eskalerende utbrudd, har Os kommune […]

Continue Reading

Det er smitte av covid-19 i kommunen og 1 person er så langt påvist smittet. Det er bekreftet at 1 person er smittet av covid-19, men smittekilden er fortsatt ukjent. Nærkontakter er testet og bekreftet at de ikke er smittet. Os kommune ved kriseledelsen jobber nå med å  få kontroll på situasjonen. Smittevernoverlegen har ansvar […]

Continue Reading

Kommunedelpan for kulturminner og kulturmiljøer i Os kommune er nå ferdig og vedtatt i Os kommunestyre. Planen er et omfattende dokument med samling, beskrivelse og kartlegging av utvalgte kulturminner innen forskjellige temaer. Dette er en første-generasjonsplan som skal utvikles og bearbeides videre, med rullering hvert fjerde år. Bakerst er det en handlingsplan med konkrete tiltak […]

Continue Reading

Vintervukku 7.-14. mars 2021 Det blir Vintervukku – om enn i ei anna form enn vanleg, grunna Koronna-situasjonen. Tradisjonsmat, feiring av Kvinnedagen, konsertar og andre arrangement innandørs går ut i år. Ei ivrig styringsgruppe har settt saman eit fint program tilpassa situasjonen: Digital quizkveld (Dalsbygda samfunnshus), digitalt UKM – både kunstutstilling og forestilling med Ungdommes […]

Continue Reading

X