Blog

Kommunedelpan for kulturminner og kulturmiljøer i Os kommune er nå ferdig og vedtatt i Os kommunestyre.

Planen er et omfattende dokument med samling, beskrivelse og kartlegging av utvalgte kulturminner innen forskjellige temaer. Dette er en første-generasjonsplan som skal utvikles og bearbeides videre, med rullering hvert fjerde år. Bakerst er det en handlingsplan med konkrete tiltak som skal iverksettes. Temaer og objekter som ikke ble med i denne omgang er tatt vare på, og behandles ved førstkommende rullering.

Det er Feste Nord-Øst ved Anja Ryen som har utført arbeidet i samarbeid med en arbeidsgruppe fra administrasjon og frivillige: Berit Siksjø (landbruk), Anne Kristin Rødal (kultur), Jenny Fjeldheim (Rørosmuseet), Mattis Danielsen (arkeolog) og Jon Holm Lillegjelten (Os historielag og Os museumsstyre).

Planen er inndelt i følgende kapitler:
1. De verdifulle kulturminnene
2. Bakgrunn og formål
3. Kulturminnevern – begreper og forvaltning
4. Arkeologiske kulturminner
5. Samiske kulturminner
6. Landbrukets kulturminner
7. Fiske og fangst
8. Bygninger og bygningsmiljø
9. Verdensarven og Circumferensen
10.Samferdsel
11.Krig og forsvar
12.Oversiktskart
13.Bestemmelser og retningslinger
14.Handlingsprogram 2020-2024
15.Litteraturliste

Arbeidet med planen har vært omfattende og grundig. Det har vært godt engasjement både i utarbeidelse av planen og i høringsrunden. Kulturminneplanen blir et avgjørende redskap i kommunens arbeid med kulturminner og vår plass i Verdensarven Røros og Circumferensen. Planen er oversiktlig og informativ, og med den konkrete handlingsplanen vil den være et godt grunnlag for en helhetlig kulturminneforvaltning.

Os kommune retter en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet, og ser fram til det videre arbeidet med kulturminneforvaltning i kommunen.

>> Planen kan leses ved å klikke her.

Vi vil lage noen eksemplarer i papirformat som kan fåes ved henvendelse til Servicekontoret. Disse vil bli klare i løpet av februar.

X