Aktuelt

På 200 års-dagen for innflytting på Klokkervangen lanserte Per Harald Grue boka “Klokkervang 1822-2022”. Boka er eit omfattande verk der forfattaren hadde tre hovudmål: Å ajourføre og korrigere slektsregistre Å publisere eit rikt bildemateriale Å få med historien om forfattaren, hans generasjon og fedre-generasjonen – d.v.s. tidsperioden frå 1890-2000. Å skrive artiklar om spesielle tema […]

Continue Reading

Os kommune søker engasjerte og positive sykepleiere/vernepleiere, vi har for tiden 4 ledige stillinger, med snarlig tiltredelse: 3 stk – 100 % faste stillinger 3-delt turnus, med arbeid hver 3. helg. 80 % vikariat 3-delt turnus, med arbeid hver 3. helg t.o.m mars 2023 ⇒ Klikk her for å lese mer om stillingene og for […]

Continue Reading

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september. Frivillige organisasjoner som er registrerte […]

Continue Reading

Drop-in vaksinering på Os legekontor: Tirsdag 28/6 kl 16:00 – 17:00 Tirsdag 19/7 kl 14:00 – 15:00 Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter anbefales dose 4. Det er ikke en generell anbefaling fra FHI, men det åpnes opp for at de  over 80 år som har fått 3 dose […]

Continue Reading

Os kirkelige fellesråd har vedtatt forslag til nye vedtekter for gravplassene i Os kommune.  Forslaget legges ut på høring med høringsfrist 1. august 2022. Vedtektene finner du her: ⇒ Forskrift om gravplasser Innspill sendes skriftlig til Kirkekontoret, Rytrøa 14, 2550 Os eller på e-post til  kirkekontoret@os.kirken.no

Continue Reading

Os kommune søker etter en fagarbeider til vikariat i 100% stilling innen IKT for perioden 01.08.2022 til og med 31.07.2025. Stillingen ligger til kommunedirektørens stab, avd. IKT og sikkerhet. Daglig IKT- support til ansatte i Os kommune Være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare kommunen benytter seg av Bidra til å […]

Continue Reading

Innlandet fylkeskommune lanserer rabattkortet UngINN. UngINN er gratis for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året det er 21 år. Med kortet kan du benytte deg av mange forskjellige kulturtilbud og fritidstilbud i hele fylket til redusert pris. Oversikt over alle tilbudene finner du på www.unginn.no. I Fjellregionen […]

Continue Reading

16. juni signerte Os kommune og Telenor avtale om utbygging av bredbånd i området Narjordet – Narbuvoll – Tufsingdalen.  Viktig informasjon til alle berørte grunneiere ligger her: ⇒Informasjon til grunneierne

Continue Reading

I skoleferien, fra 20. juni til og med 12. august, har kommunehuset og sentralbordet åpent fra klokka 09.00-14.00 Legekontoret har i samme periode åpent fra klokka 8-15.  Legekontoret oppfordrer til å ta kontakt i god tid ved reseptbestillinger. Biblioteket har følgende sommeråpningstider i perioden 4. juli-11 august: Mandag 12-15:30 Tirsdag 12-15:30 Onsdag 12-15:30 Torsdag 12-18:30 […]

Continue Reading

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os kommune lager nå en felles klima- og energiplan, og vi i prosjektet ønsker å høre din mening om hvordan vi kan redusere utslipp av CO2 og andre klimagasser i vår region. Med dette digitale “gjestebudet” kan du gi dine innspill til videre arbeid. Du kan svare alene, eller […]

Continue Reading

Os kommune inviterte til næringskaffe på Trollkroa 9. juni.  Her fikk deltakerne høre Deniz Celik fortelle om Trollkroas flotte utvikling.  Ny vinterhage har allerede blitt en suksess, og Deniz har flere planer for vekst og utvikling.  Kristin Bendixvold fra Rørosregionen Næringshage fortalte om høstens etablererkurs og om arbeidet næringshagen nå driver for å knytte kontakter […]

Continue Reading

Våre nyankomne flyktninger trenger sykler!  Har du en sykkel eller fire i god stand som passer til jenter mellom 11 og 17 år, så ta kontakt med Anna Nøren, tlf. 45343047  

Continue Reading

Til husdyrbrukere i Os og Tolga kommuner Vi må meddele at det ikke har lykkes kommunene og veterinærer i vårt vaktdistrikt å få fylt alle vakter i sommermånedene. Dette gjelder tidsrom utenom ordinær arbeidstid. Det jobbes fortløpende for å fylle vakter, og det vil legges ut løpende informasjon om situasjonen på kommunens hjemmeside. Det vil […]

Continue Reading

Dalsbygda friskole AS har søkt om å få etablere privatskole i Dalsbygda. Os kommune er bedt om  å uttale seg i saken innen 28.mai. Administrasjonen har  skrevet høringsuttalelsen med bakgrunn  i kommunestyrets  behandling og vedtak i saken, samt  de eksisterende dokumenter som kan leses under Framtidas skole. Høringsuttalelsens konklusjon: En mulig etablering av en privatskole […]

Continue Reading

På Tynset byfest arrangeres Nord-Østerdalens første markering for mangfold og inkludering lørdag 2. juli fra kl 11 – 16. Dette er en viktig markering for hele Fjellregionen og flest mulig øsnkes velkommen til å møte opp for å feire kjærlighet og mangfold. Program for lørdag 2. juli: Paroleveksted, ansiktsmaling og kulturelle innslag ved Bortistu kl. […]

Continue Reading

Det vil i løpet av 2022 og 2023 blir gjennomført jordsmonnkartlegging i Os kommune. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtyper i landbruksområdene.

Continue Reading

Årets stolpejakt tilbyr litterære skatter i Holtålen, Røros, Os og Rendalen Stolpejakt har blitt et attraktivt og artig folkehelse-tilbud i mange kommuner, organisert av idrettslag og orienteringsgrupper. I år er det første gang Holtålen kommune har stolpejakta. Her engasjerte biblioteket seg, og foreslo en litterær stolpejakt. Det vil si at på en del av stolpene […]

Continue Reading

Os kommune har samarbeidsavtaler med skiskytterne Maren Bakken og Jørgen Solhaug Sæter. De har begge gjennomført gode sesonger med imponerende resultater, og er i disse dager i gang med trening for neste sesong. Os kommune ønsker lykke til med oppkjøring til ny sesong, og ser fram til videre samarbeid. Her forteller de to litt om […]

Continue Reading

Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre og har litt tid hver uke, kan oppdrag som støttekontakt være noe for deg. Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe barn eller voksne til fritidsaktivitet og sosialt liv. Normalt omfang er 2-4 timer per uke. Sjansen er stor for at du vil oppleve […]

Continue Reading

Opptaket fra direktesendinga fra kommunestyremøtet den 31.03. er nå publisert. Det var 76 personer som så på direkteseninga. I skrivende stund kan man ikke bytte til presentasjoner, men vi arbeider med saken. Du kan navigere mellom de ulike sakene ved å klikke på tilsvarende “bokmerke” i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til avspillingsside […]

Continue Reading

X