Aktuelt

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det: “Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.” Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2023 til 2026 er nå klar. Du kan lese innstillingen ved å følge linken […]

Continue Reading

Årets Hembygda er nå til salgs på kommunehuset, Joker Dalsbygda, Spar Os, Tolga-Os sparebank, Mauritz landhandel, Tynset bokhandel og Norli Amneus bokhandel Den fine framsida er tegna av Fred Broen. Redaksjonen takker alle skribenter for varierte og interessante bidrag til årets julehefte. Du kan bl.a. lese om utfordringene med å være moped-kjørende avisbud i -40 […]

Continue Reading

Os kommune har ledig fast 100 % stilling som byggdrifter/vaktmester tilknyttet kommunens bygg, anlegg og eiendommer. Stillingen inngår i kommunens driftsavdeling i virksomhet for kommunalteknikk. Vi søker etter service-, og resultatorientert byggdrifter/vaktmester for å ivareta drifts og vedlikeholdsoppgaver i kommunens eiendom. Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: Drift av varme og ventilasjonsanlegg, automasjon. Drift- […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 24.11. er nå publisert. Sendinga ble fulgt av 90 personer, hvorav 33 var her i regionen og 47 i Oslo-området. Du kan navigere mellom sakene ved hjelp av bokmerkene i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket!    

Continue Reading

Superbrukerne var en av suksessoppskriftene da Os kommune innførte Helseplattformen i omsorgstjenesten. Lurer du på hva en superbruker er, og hva de gjør, se denne filmen der du  møter superbruker Øyvind på jobb.

Continue Reading

Os kommune har fått tildelt nærmere 6 millioner  kroner fra Enova til energisparetiltak i kommunale boliger.  Det betyr at 40 kommunale leiligheter blir oppgradert med ulike tiltak som varmepumper, jordvarme, solfangere og etterisolering.  Planene ble presentert for formannskapet torsdag. En fornøyd kommunedirektør takket gutta på teknisk for godt utførte søknader  med bra uttelling og  sier […]

Continue Reading

Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut på høring med høringsfrist 14. desember. Arealplanen er kommunens viktigste verktøy for å styre utbygging og bruk av arealene i årene framover.  Hvor skal vi legge til rette for boliger, hytter, næringsområder og hva er viktig å bevare av landbruks-, natur og friluftsområder?   Jordvernet er av nasjonal interesse og dyrka […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 27.10. er nå publisert. Sendinga på hjemmesida ble sett av 30 personer fordelt på Os, Røros, Oslo, Tynset, Lillestrøm og Kongsberg. På Facebook var det 180 personer innom sendinga. Klikk på linken under for å komme til opptaket! Du kan “navigere” mellom saken ve å bruke bokmerkene i menyen. […]

Continue Reading

Seks osinger fikk lørdag overrakt beviset på at de er norske statsborgere. Sammen med familiene og ordfører Runa Finborud deltok de på statsforvalterens høytidelige statsborgerseremoni i Elverum.  Ordfører Runa Finborud er både stolt og rørt. – Jeg ser at både barn og voksne trives i Os, og mange har blitt godt integrert i lokalsamfunnet både […]

Continue Reading

Spillemiddelordningen omfatter idrettsanlegg, friluftsanlegg inkludert stier og løyper, nærmiljøanlegg og kulturbygg. Lokal søknadsfrist for nye og fornya søknader er 16. november. Anleggene må stå i kommunens plan for idrett og friluftsliv. Det er ikke lengre nødvendig med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søknad leveres elektronisk. I lenken nedenfor ligger søknads- og regnskapsskjema, opplysninger om hva det kan søkes […]

Continue Reading

Os kommune har nå flyttet alle arealplaner til den skybaserte tjenesten arealplaner.no. Her finnes alle kommunens arealplaner.  Du kan bruke planregisteret for å søke opp hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din egen eiendom, eller for andre områder du er interessert i.   I planregisteret finner du både plankart og bestemmelser. Planregisteret finner du her: ⇒ […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 22.09. er nå publisert. Det var 92 personer som fulgte sendinga på hjemmesida til kommunen og 399 var innom sendinga som gikk på Facebook. Opptaket er uten opphold og pauser. ⇒ Klikk her for å komme til opptaket! Du kan navigere mellom sakene ved å klikke på aktuelt menypunkt. […]

Continue Reading

Se kommunestyremøtet direkte i kveld, 22.09., kl. 19.00 ved å klikke her!  

Continue Reading

NY TILDELINGSRUNDE LEIEKJØRINGSLØYVER Os kommune vil med dette informere om at det blir en ny tildelingsrunde for leiekjøringsløyver med snøscooter i Os kommune for sesongene 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Søknadsfristen er satt til den 12. september 2022. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet. Søknader kan sendes på tre måter: 1: epost: […]

Continue Reading

Innlandet fylkeskommune lanserer rabattkortet UngINN. UngINN er gratis for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året det er 21 år. Med kortet kan du benytte deg av mange forskjellige kulturtilbud og fritidstilbud i hele fylket til redusert pris. Oversikt over alle tilbudene finner du på www.unginn.no. I Fjellregionen […]

Continue Reading

16. juni signerte Os kommune og Telenor avtale om utbygging av bredbånd i området Narjordet – Narbuvoll – Tufsingdalen.  Viktig informasjon til alle berørte grunneiere ligger her: ⇒Informasjon til grunneierne

Continue Reading

Dalsbygda friskole AS har søkt om å få etablere privatskole i Dalsbygda. Os kommune er bedt om  å uttale seg i saken innen 28.mai. Administrasjonen har  skrevet høringsuttalelsen med bakgrunn  i kommunestyrets  behandling og vedtak i saken, samt  de eksisterende dokumenter som kan leses under Framtidas skole. Høringsuttalelsens konklusjon: En mulig etablering av en privatskole […]

Continue Reading

Det vil i løpet av 2022 og 2023 blir gjennomført jordsmonnkartlegging i Os kommune. Formålet med en slik kartlegging er å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtyper i landbruksområdene.

Continue Reading

Er du sosialt engasjert, liker å gjøre noe for andre og har litt tid hver uke, kan oppdrag som støttekontakt være noe for deg. Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe barn eller voksne til fritidsaktivitet og sosialt liv. Normalt omfang er 2-4 timer per uke. Sjansen er stor for at du vil oppleve […]

Continue Reading

Opptaket fra direktesendinga fra kommunestyremøtet den 31.03. er nå publisert. Det var 76 personer som så på direkteseninga. I skrivende stund kan man ikke bytte til presentasjoner, men vi arbeider med saken. Du kan navigere mellom de ulike sakene ved å klikke på tilsvarende “bokmerke” i menyen. ⇒ Klikk her for å komme til avspillingsside […]

Continue Reading

X