Aktuelt

Fristen for å sende inn listeforslag til årets kommunevalg er nå gått ut.  Til kommunevalget i Os har det kommet inn fire listeforslag: Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV har levert inn listeforslag.  Disse ligger nå til gjennomsyn på kommunens valgside.  På denne sida vil vi legge ut mer valginformasjon etter hvert.

Continue Reading

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eks på tiltak kan være istandsetting av verneverdige bygninger, skjøtsel av gammel kulturmark, etablering av fangdammer, avskjæringsgrøfter m.m. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det […]

Continue Reading

UngINN gir rabatt på kulturtilbud i Innlandet, og er gratis for alle ungdommer fra og med 13 til og med 21 år. Med kortet kan du benytte deg av mange forskjellige kulturtilbud og fritidstilbud i hele fylket til redusert pris. Oversikt over alle tilbudene og informasjon du her. I Fjellregionen får du rabatt her: Folldal […]

Continue Reading

Lørdag kveld tildelte ordfører Runa Finborud og kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal årets Ungdommens kulturpris til Andreas Galaaen Bredalslien. Ungdommens kulturpris har blitt delt ut ni ganger tidligere. Prisen deles ut til ungdom, enkeltpersoner eller grupper, som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder for andre ungdommer og som har gjort seg bemerket […]

Continue Reading

Samarbeidsavtaler for større prosjekter, arrangementer eller med enkeltutøvere innen kunst, kultur og idrett har søknadsfrist to ganger i året – 1. mai og 1. oktober. Os kommunes kulturmidler har søknadsfrist 1. april. Retningslinjer og søknadsskjemaer finner du her. Kontaktperson er kultur- og biblioteksjef Anne Kristin Rødal, mobil 97 65 32 19.

Continue Reading

Ledig fast 100% stilling som landbruksrådgiver / konsulent i Røros, Os og Holtålen kommuner. I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbruksrådgiver / konsulent. Avdelingen har kontorsted i Os kommune, som er vertskommunen for denne fellestjenesten. Landbruksavdelingen for disse tre kommunene består av 6,7 årsverk der landbruksrådgiveren inngår. […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 26.01. er nå publisert. Direktesendinga ble sett av 238 personer. ⇒ Klikk her for å komme til direktesendinga! Du kan navigere mellom sakene ved hjelp av bokmerkene. I følge reglene for universell utforming skal alle offentlig tilgjengelige videoer tekstes. Dette gjelder videoer som skal være tilgjengelige over tid. Regelen […]

Continue Reading

⇒ Klikk her for direktesending fra kommunestyremøtet!

Continue Reading

Klikk her for direktesending fra kommunestyremøtet

Continue Reading

Os kommune søker inntil 3 nye lærlinger innen følgende fagområder: Helsearbeiderfaget – inntil 2 stillinger Kokk – inntil 1 stilling Alle tre lærlingeplassene er innen virksomhet Helse og omsorg i Os kommune. Helse og omsorgstjenesten i kommunen er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenesten. Avdelingene har egne avdelingsledere […]

Continue Reading

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i helse- og omsorgstjenesten? Vi vil gjerne ha deg med på laget vårt😊 ⇒ Klikk her for å lese mer!  

Continue Reading

Har du forslag til kandidater til Ungdommens kulturpris 2023? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen søndag 29. januar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku. Statutter for Ungdommens kulturpris Prisen utdeles til ungdom i kommunen, enkeltpersoner eller grupper, som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder […]

Continue Reading

Vi søker to allmennleger med tiltredelse f.o.m. ca. 01.05.23 – 07.04.24 og f.o.m. 01.06.23 -30.04.24 Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.13 delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres. Det gis […]

Continue Reading

Os kommune har i formannskap vedtatt samarbeidsavtaler med unge idrettsutøvere. Denne førsjulsvinteren har ordfører signert avtaler med skiskytter Vetle Meli Narjord, friidrettsutøver Ingeborg Østgård, kombinertløper Gyda Westvold Hansen og friskikjører Even Alme Loftås. Fire talentfulle og dyktige ungdommer som profilerer Os på utmerket vis, og som kommunen er stolt over å kunne støtte og samarbeide […]

Continue Reading

Opptaket av kommunestyremøtet den 15.12.22 på Rønningslemmen i Dalsbygda er nå publisert. Du kan “navigere” mellom de forskjellige sakene ved hjelp av bokmerkene i menyen. ⇒ Klikk her for å se opptaket!  

Continue Reading

Vi er på vei inn i julehøytiden. Det gir grunn for refleksjon. Endringer i verden slår for fullt inn i kommunal sektor og Os kommune er en del av disse endringene. Nå handler det om å lede stødig i usikkert farvann framover. Vi nevner Internasjonale endringer FNs bærekraftmål Krigen i Ukraina og bosetting flyktninger CV19 […]

Continue Reading

Utmarksbeite for kommende generasjoner! Hvordan ta vare på det? Yngve Rekdal står midt i et område av særdeles god kvalitet, der beitedyrene kan høste betydelige fórenheter av denne ressursen. Yngve Rekdal fra Norsk institutt for bioøkonomi er en av Norges fremste eksperter på beitelandskap og beiteressurser. I denne videoen gir Yngve oss en grunnleggende innsikt […]

Continue Reading

Røros, Os og Holtålen kommuner søker etter en erfaren prosjektleder. Røros, Os og Holtålen har et omfattende interkommunalt samarbeid på mange fagområder. Vi søker etter en prosjektleder i 100% engasjement over to år, med mulighet til forlengelse. Prosjektlederen skal koordinere og utvikle det interkommunale samarbeidet med mål om å rigge en fremtidsrettet samarbeidsmodell, som er […]

Continue Reading

I følge kommunelovens § 14-3 om behandling av økonomiplan og årsbudsjett står det: “Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.” Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2023 til 2026 er nå klar. Du kan lese innstillingen ved å følge linken […]

Continue Reading

Os kommune har ledig fast 100 % stilling som byggdrifter/vaktmester tilknyttet kommunens bygg, anlegg og eiendommer. Stillingen inngår i kommunens driftsavdeling i virksomhet for kommunalteknikk. Vi søker etter service-, og resultatorientert byggdrifter/vaktmester for å ivareta drifts og vedlikeholdsoppgaver i kommunens eiendom. Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: Drift av varme og ventilasjonsanlegg, automasjon. Drift- […]

Continue Reading

X