Aktuelt

Kølbrennardagan – kølbrennning gjennom histore, miljø, litteratur og musikk Mange har spurt om billetter til arrangementene. Billetter til Hembygda torsdag kveld, Kølbrennarpuben fredag kveld og konsertene med Erik Lukashaugen og Sønvis lørdag kveld kan kjøpes på Ticketmaster og ved inngangen.  Oppdatert program, lenker til billettkjøp og informasjon finner du her.  Det er jubileumsår for Verdensarven […]

Continue Reading

Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljø 2020-2034 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er seks uker. ⇒ Følg denne linken for å komme til høringssiden!

Continue Reading

Det er ikke vedtaksmøte i kommunestyret den 11.september, men et budsjett- og økonomimøte. Organ: Kommunestyret Møtedato: 11.09.2020 Klokka: 08:00 – 15.30 Sted: Klubblokalet i TOS Arena   Budsjett- og økonomimøte med KOSTRA-presentasjon v/Håvard Moe fra KS Kl. 08.00-10.00: Dialogmøte med oppvekstområdet (årlig med kommunestyret) Kl. 10.00-10.15: Pause Kl. 10.15-12.00: Gjennomgang av Håvard Moe Kl. 12.00-12.30: […]

Continue Reading

Invitasjon til andre samling i arbeidet med strategisk næringsplan skal være tirsdag 22. september. Nå også med tid og sted! ⇒ Følg denne linken for å komme til invitasjonen for 2. samling! ⇒ Følg denne linken for å komme til oppsummeringen av første samling! ⇒ Følg denne linken for å komme til invitasjonen som var […]

Continue Reading

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har mandag 7. sept. befaring i Endalen og Budalen landskapsvernområder for å bli kjent i verneområdene i Forollhogna i Midtre Gauldal kommune. Befaringen avsluttes med styremøte ca. kl. 16.30 på garden Nyrønningen i Storbudalen. ⇒ Her er link til møteinnkalling med saksdokumenter!  

Continue Reading

Jaktinstruks for storviltjakta 2020 i Røros, Os og Holtålen kommuner er nå lagt ut. ⇒ Følg denne linken for å komme til dokumentet!    

Continue Reading

Os kommunes utviklingsstipend kan søkes av ungdom fra 18 til 25 år som er registrert som innbygger i Os kommune. Stipendet kan deles ut én gang pr år. Søknadsfristen 1. oktober.

Continue Reading

Hembygda-komiteen har begynt arbeidet med årets julehefte. Hembygda har mye og interessant stoff, er en fin julegave og viktig dokumentasjon av lokal historie og folkeliv. I pågående arbeid med Kulturminneplan for Os kommune, har vi STOR nytte av artikler i Hembygda. Har du bidrag – langt eller kort, alvorlig eller artig, tegninger, bilder, dikt, minner […]

Continue Reading

Oppdatering etter sommerferien: 0 smittetilfeller i Os kommune, oppdaterte testkriterier finner dere på Folkehelseinstituttets nettsider. Det er gratis å teste seg for de som omfattes av testkriteriene, og vi har god testkapasitet. Gå gjerne inn og ta koronasjekken på helsenorge.no. Velkommen til nytt barnehage- og skoleår  Vi fortsetter på samme nivå som der vi var […]

Continue Reading

Forskrift om bruk av motorfartøy på innsjøer og elvestrekninger i Os kommune ligger nå tilgjengelig på Lovdata. ⇒ Klikk her for å komme til Lovdata og forskriften! ⇒ Klikk her for å komme til kommunens nettside om motorferdsel i utmark og på vassdrag!    

Continue Reading

Regjeringen innfører nasjonalt forbud mot servering av alkohol etter midnatt. Forbudet gjelder fra kl. 24.00 natt til søndag 09.08. Dette for å forhindre smitteoppblomstring.

Continue Reading

Det er redusert åpningstid på landbrukskontoret i sommerukene 28 – 33: kl. 10 – 14  

Continue Reading

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være […]

Continue Reading

Informasjon fra kommuneoverlege Sofie H. Utne: Testing • Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legekontoret i åpningstida på telefon 62470355 eller legevakt på 116 117 for testing. Hvis du har bekreftet smitte med covid-19 • Dersom du får bekreftet smitte med […]

Continue Reading

Åpningstid for Os kommunehus i sommer: I perioden fra og med mandag  6. juli – til og med fredag 31.juli vil vi ha flg.  åpningstid:   kl 10.00-14.00 Eventuelle avtaler utenom dette, gjøres med den enkelte saksbehandler . Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Continue Reading

Stiftelsen Tynset Folkehøgskule deler hvert år ut stipend til ungdom fra Nord-Østerdalen (Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os) som har gjennomført et år på folkehøyskole med minst 90 % frammøte. Fram til 30. juli er det mulighet til å søke stipend for skoleåret 2019/20. Send søknad på epost til tynsetfolkehogskole (at) gmail.com med navn, adresse, kontonummer, […]

Continue Reading

Fagmøte – Os biovarme Onsdag 1. juli inviterer Landbrukskontoret til et oppfølgings møte om satsingen på etableringen av Os biovarme. Fokuset på møtet er å informere om mulighetene landbruket har ved etableringene av et biovarmeanlegg. Det blir befaring på gårdsvarmeanlegget til Osgarden biovarme v/Lars Inge Ytterhaug og Beate Ramlo og vi får besøk av Energigården […]

Continue Reading

Torsdag 25.juni skal Os kommunestyre behandle ansettelsen av kommunedirektør.  Formannskapet sammen med hovedtillitsvalgt har en enstemmig innstilling klar til kommunestyret.

Continue Reading

Formannskapet vedtok i sak 37/20 den 11.juni å legge ut planstrategi for Os kommune ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 01. september 2020. Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta ny kommunal planstrategi. Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens behov for planlegging. Dette vil bidra […]

Continue Reading

Rørosmuseet inviterer til vandringer på Oddentunet i Narjordet. Det blir også guiding tirsdager og lørdager i sommer. Oddentunet er et godt bevart, freda gardsanlegg, vakkert beliggende på sin opprinnelige plass i Narjordet. Hovedbygningen er fra tidlig på 1800-tallet, og er særlig kjent for sjelden, innvendig dekorasjonsmaling og snekkerkunst. Velkommen til å oppleve det unike bygget […]

Continue Reading

X