Aktuelt

Hedmark Kunnskapspark ønsker gründere, inkubatorbedrifter og næringsliv velkommen til inspirasjonskveld med Kristian Bakke Haugen.

Klikk her for å lese videre

Som mange allerede er kjent med vil den største militærøvelsen i Norge siden 80-tallet bli gjennomført i perioden 25. oktober til 7.november.

Klikk her for å lese videre

Geir Moseng (53) konstitueres som rektor ved Dalsbygda skole fra og med 1. august, i første omgang fram til nyttår.

Klikk her for å lese videre

Det er skolestart mandag 20. august både for Dalsbygda skole og for Os skole. Barnehagene starter opp torsdag 16. august.  

Klikk her for å lese videre

OM KURSET: Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Kurset gir deg som forelder kunnskap om verktøyet Psykologisk førstehjelp slik at du kan hjelpe barna med […]

Klikk her for å lese videre

Fra mandag 16. juli var flere brannvesen fra Trøndelag i Jämtland i et samlet krafttak mot skogbrannene som herjet midt i Sverige.

Klikk her for å lese videre

Det viser seg at det likevel var en lekkasje på kommunens vannledning.  Den er nå under reparasjon. Vi har dermed kontroll på vannforsyningen igjen, og går inn i en normalsituasjon.  Det vil si at det ikke er noen spesielle restriksjoner på vannforbruket. Vi kan også opplyse om at vi i løpet av noen uker får på […]

Klikk her for å lese videre

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 får gutter tilbud om HPV-vaksine. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV (Humant papillomavirus). Les mer om HPV-vaksinen ved å klikke her…

Klikk her for å lese videre

Seterveien Røros – Alvdal er blant de 100 nominerte turrutene som konkurrerer om å bli kåret til Norges beste turrute.  Her er en oppdatering per 31. juli: Avstemmingen har pågått en stund og i skrivende stund ligger vi på 11. plass med 220 stemmer, et godt stykke bak lederen som har fått 1629 stemmer.  Det […]

Klikk her for å lese videre

Fôrkrisen, med alle de ringvirkninger det kan ha, kan bli en stor psykisk belastning for svært mange bønder i Hedmark og Oppland.

Klikk her for å lese videre

  Informasjon om kommende NATO-øvelse (Trident Juncture) I forbindelse med den store militære øvelsen, Trident Juncture til høsten, vil det være risiko for at ulike skader kan oppstå. Ta kontakt med Forsvarets egen skade- og miljøgruppe, som kan svare på spørsmål, gi nødvendig informasjon til den enkelte samt erstatningsspørsmål. Kan nås på tlf. 400 38 526 eller […]

Klikk her for å lese videre

Mer penger til kultur og frivillighet i Hedmark

Klikk her for å lese videre

Os kommune har 4 bensindrevne vannpumper til utlån til gårdbrukere/grender som trenger å pumpe vann fra elv/innsjø.

Klikk her for å lese videre

På grunn av tørken har fôrsituasjonen blitt prekær flere steder i Fjellregionen. Det oppfordres til å nytte alt av dyrkaareal til vinterfôrråd for å berge dyrebesetninger gjennom kommende høst/vinter.

Klikk her for å lese videre

Øvelsen «Trident Juncture» nærmer seg. Her har vi samlet informasjon om hvordan dette vil påvirke innbyggerne i Os kommune.

Klikk her for å lese videre

En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør har igjen medført meget stor fare for skogbrann/brann i utmark i hele vår region. 

Klikk her for å lese videre

Med mål om styrking og utvikling av elevers og ansattes digitale ferdigheter, innføres Chromebooks i skolene i Os kommune. 

Klikk her for å lese videre

De ansatte ved omsorgstjenesten i Os kommune har flittig tatt i bruk tilbudet om e-læringskurs. 

Klikk her for å lese videre

Ida Ousten Johnsen har valgt å gå av med pensjon for å bli mere aktiv sammen med barn, barnebarn og foreningsarbeid i Dalsbygda. Denne dama vil ikke sitte stille selv om hun nå går av med pensjon i Nav Os!

Klikk her for å lese videre

Fylkesmannen informerer 2018: Et informasjonsblad til beitebrukere og rovviltkontakter

Klikk her for å lese videre

X