Aktuelt

Os kommune har lagt forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer ut på høring, med frist for uttalelse den 09.11.2023. Høringsbrev Forskrift Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester. Papirversjoner av dokumenter er lagt ut i kommunehusets servicetorg. Vi ber at merknader til […]

Continue Reading

Røros, Os og Holtålenkommuner viderefører aktivitetskort for barn og unge. Aktivitetskortet gir barn og unge mulighet til å delta i aktiviteter og opplevelser uavhengig av familiens inntektsnivå. Bedrifter og foreninger gir bort et visst antall besøk eller opplevelser, i en felles dugnad for unge innbyggere. Aktivitetskortet gir barn og unge som av økonomiske årsaker ikke […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet 21.09.23 er nå publisert! ⇒ Klikk her for å se opptaket av kommunestyremøtet!

Continue Reading

I to dager har 26 saksbehandlere i Helse og omsorg fått faglig påfyll fra den erfarne kursholderen Per Gammelseter. Arrangør er Os kommune i samarbeid med Røros kommune, og deltagerne er fra kommuner i hele Fjellregionen. Kurset følger saksbehandlingsprosessen, og de reglene som gjelder i ulike faser av prosessen gjennomgås, fra behov blir meldt, saken […]

Continue Reading

⇒ Klikk her for å se og høre ordfører Runa Finborud, snakke om kveldens, og periodens siste, kommunestyremøte!  

Continue Reading

Senterpartiet:           46,3% av stemmene Arbeiderpartiet:       38,4% av stemmene SV:                                    8% av stemmene Kr.f:                                 7,2% av stemmene Her […]

Continue Reading

I dag er tilskuddsordningen Kulturarv Hedmark åpnet for søknader. I samarbeid med Sparebankstiftelsen har Fortidsminneforeningen etablert et 3- årig prosjekt hvor eiere av verneverdige bygninger og kulturminner lokalisert i tidligere Hedmark fylke kan søke om midler til istandsetting. Prosjektet har som mål å løfte kulturarven og gi et viktig initiativ for å ivareta bygningsarven i […]

Continue Reading

Årets vaksinering mot influensa og Covid 19 er under planlegging, og nærmere informasjon vil komme etter hvert.  Alle bes følge med på hjemmesider, og i Arbeidets Rett. Vennlig hilsen  Os legekontor.

Continue Reading

Psykisk helse og rustjeneste har flyttet til Søstergata 9. Dette i forbindelse med bygging av helsehus.

Continue Reading

Redaksjonen for Hembygda er i full gang med innsamling av stoff til årets julehefte. Har du lyst til å bidra? Det kan være artikler – lange eller korte, lokalhistorisk stoff, barndomsminner, fortellinger, småstubber, tegninger eller bilder. Send stoffet til Anne Kristin Rødal, tlf 97 65 32 19 innen 15. oktober. Du kan kontakte alle i […]

Continue Reading

Går du gjennom en lukket grind, så må du lukke grinda etter deg! ⇒ Klikk her for å se flere videoer! Videoen er laget i samarbeid med Heliks. Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen kommuner.  

Continue Reading

Foto: Meteorologisk Institutt 07.08.23 Veg og stikkrenner. Veieiere er selv ansvarlige for sine veier og må særlig passe på at stikkrenner er åpne for å forebygge skade på vei. Det er ventet økning i mengde regn gjennom mandag kveld/ natt til tirsdag. 07.08.23 Varsling av innbyggere Innbyggere i Os kommune har fått tilsendt varsel på […]

Continue Reading

Husk båndtvangen – selv om hunden er snill, er dette svært viktig! Landbruksforvaltningen for Røros, Os og Holtålen kommuner  

Continue Reading

I uke 31 vil NAV Røros, Os og Holtålen endre åpningsdag for publikumsmottak.  Det er åpent for drop-in torsdag 3. august (ikke fredag) kl 12.00-14.00. Mandag 31.juli er publilkumsmottaket åpent som vanlig mellom kl 12.00-14.00

Continue Reading

Fredag 23, juni kom Marit Dølgaard med en staselig gave til Os kommune – høgsetet fra Dølgaard. Høgsetet sto i pensjonatet til Berte Dølgaard fra ca 1921 til 1948. Det ble utlånt til brylluper i Fensal, og det er mange Os-brudepar fra denne perioden som har sittet i det. Høgsetet ble nokså sikkert laget av […]

Continue Reading

Opptaket av direktesendinga fra kommunestyremøtet den 22.06.23 er nå publisert! ⇒ Klikk her for å se opptaket av kommunestyremøtet!

Continue Reading

Ordføreren omtaler kveldens kommunestyremøte i denne videoen. ⇒ Klikk her for å komme til denne videoen!

Continue Reading

Stolt fagansvarlig Anne Grete Gjelten informerer om to lærlinger som har bestått fagprøve som helsefagarbeider: Hussain Hussein Ahmad og Nirtatchada Fredheim. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre ! ⇒ Klikk her for å lese mer om helse og omsorg i Os kommune!  

Continue Reading

Vikariat som barnehagelærer / pedagogisk leder. Fra og med 01.08.2023 er virksomhet Oppvekst i Os kommune delt inn i tre avdelinger. Os kulturskole, Os skole og Os kommunale barnehage. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har Os kommunale barnehage tre underavdelinger, Os barnehage, Dalsbygda barnehage og Tufsingdal barnehage. Vi søker for tiden […]

Continue Reading

Os kommune søker etter helsesykepleier i 100 % fast stilling. Til stillingen er det knyttet fagansvar for Helsestasjon, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorg. Stillingen inneholder ikke personal og økonomiansvar. Helsestasjon og skolehelsetjeneste er underlagt virksomhet helse og omsorg, og er organisert i avdeling helse sammen med fysioterapitjenesten, legetjenesten og psykisk helse og rustjenesten. Jordmortjeneste ytes i samarbeid […]

Continue Reading

X