Aktuelt

Os Legekontor blir uten bemanning TORSDAG 27/1-22 FRA KL 15.00 , grunnet kurs. Ved behov for legehjelp RING 116117. Mvh Os legekontor

Continue Reading

Os, Røros og Holtålen kommuner inviterer til informasjonsmøte om selvhjelpsgrupper.  Storstuggu, Røros 27/1 klokka 18.30

Continue Reading

Klikk på bildet over for å komme til innlegget på Folkehelseinstituttets Facbookside!

Continue Reading

Har du lyst til å bidra til at alle barn og unge blir inkludert i idrett, kultur og aktivitet? Bli med i ordningen JOIN! Røros, Holtålen og Os kommuner samarbeider i 2022 om JOIN, en løsning som skal gi flere barn og ungdommer mulighet til å delta i aktivitet og ulike opplevelser uavhengig av familiens […]

Continue Reading

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.  5-11 år Det tilbys nå koronavaksine til alle barn i alderen 5-11 år, dersom foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde […]

Continue Reading

Vi søker etter ergoterapeut for et vikariat i 50% turnusstilling fra dags dato til og med 31.12.2022. Stillingen er et vikariat tilknyttet hjemmetjenesten og med arbeid dag/kveld og hver 3. helg Ansvar og arbeidsoppgaver: Pådriver for hverdagsmestring Arbeide for å fremme ergonomiske arbeidsstillinger Veileder i forflytning Bindeledd til den øvrige ergoterapitjenesten Listen er ikke utfyllende, […]

Continue Reading

Fra 10.-17. februar gjennomføres den rådgivende folkeavstemningen om hvorvidt Innlandet Fylkeskommune skal bestå, eller splittes opp.  På fylkeskommunens nettside kan du lese om hvordan folkeavstemningen skal gjennomføres, og hva du må gjøre for å kunne stemme. https://innlandetfylke.no/politikk/folkeavstemning-om-innlandet/

Continue Reading

Verjåtunet sykehjem: pleie, turnus; dag/kveld/natt og helg kjøkken, dagarbeid Hjemmetjenesten: hjemmesykepleie, turnus; dag/kveld og helg. Rytrøa: tjeneste for funksjonshemmede avlastningsbolig for familier med funksjonshemmede barn, som innebærer turnusarbeid; dag/kveld/natt og helg. Os legekontor: sykepl. student/helsesekretær Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lovverk og avtaleverk. Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat. Alle må […]

Continue Reading

Os kommune åpner svømmehallen for publikum f.o.m. tirsdag 18. januar 2022, med vanlige åpningstider.   Vi kommer til å følge smittevernfaglige råd fra smitteveileder for bade- og svømmeanlegg. Dette innebærer bla. antallsbegrensinger for å kunne opprettholde minimum 1 meters avstand mellom de badende.

Continue Reading

Covid-19 -Selvtester kan  hentes ved psykisk helse og rustjeneste på tirsdager og torsdager ,mellom kl 10:00– 11:00. Mandag – onsdag   –  fredag hentes det på Teststasjonen som er åpen fra kl 10:00 – 11:00. 1.Prioriterte grupper er ansatte i helse og omsorgsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner. 2.Personer med symptomer på Covid-19. Ta kontakt […]

Continue Reading

Informasjonsmøtet om selvhjelpsgrupper som skulle vært avholdt 13. januar, blir avlyst på grunn av værforholdene.  Nytt informasjonsmøte blir 27. januar kl 18.30 på Storstuggu. Ved spørsmål ta kontakt med: Rita Strand: 952 66 514 Arrangører: Os- Holtålen- og Røros kommune i samarbeid med Selvhjelp Norge

Continue Reading

  Os kommunestyre behandlet sak om scooterleder i Os kommune den 16. desember i fjor og vedtok å sende saksfremlegget på høring i 6 uker. Fokus på potensialet for næringsutvikling og hvilke traseer som er aktuelle må belyses i høringsprosessen. Innbyggere, næringsliv hytteeiere og regionale myndigheter inviteres til å gi høringsuttalelse. Høringsfristen er 22. februar. […]

Continue Reading

2 faste stillinger: 85% stilling som helsefagarbeider pr. tiden i 2-delt turnus dag/kveld og arbeid hver 3. helg. ca 81% stilling som helsefagarbeider pr. tiden natt, med arbeid hver 3. helg. Arbeidssted er pr. tiden Tjenesten for funksjonshemmede. 2 følgende vikariater: 2 stk vikariat i 100% stilling som helsefagarbeider pr. tiden i 2-delt turnus og […]

Continue Reading

Gyda Westvold Hansen fikk i fjor Ungdommens kulturpris. Har du forslag til hvem som skal få Os kommunes kulturpris 2022? Send/lever ditt forslag til servicekontoret innen 1. februar (postmottak@os.kommune.no). Formannskapet avgjør om / hvem som får prisen, og den deles ut i Vintervukku. Statutter for kulturprisen: Prisen går til personer, lag eller foreninger som har […]

Continue Reading

Teststasjonen ved kommunehuset er åpen hver mandag, onsdag og fredag fra 10-11.  Her kan du ta PCR- test etter avtale med legekontoret, samt hente hurtigtest etter en vurdering av helsepersonell på teststasjon. De som  trenger dokumentasjon på gjennomført test før utenlandsreiser , vil kunne få utført dette på teststasjonen.  Test med godkjent dokumentasjon koster 500 […]

Continue Reading

Denne tilskuddsordningen fra Miljødirektoratet skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Søknadsfrist 1. februar 2022. Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv Mer om ordningen her

Continue Reading

Onsdag signerte skiskytter Jørgen Solhaug Sæter og varaordfører Per Ousten samarbeidsavtale for sesongene 2021-22 og 2022-23. Jørgen er 21 år og bor til daglig på Lillehammer der han er på U23-landslaget samtidig som han tar bachelor i idrettsfag som deltidssudium.  Jørgen er fra Narjordet og går for Os IL.  Sesongen har starta bra med gode […]

Continue Reading

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM – DETALJREGULERING VINTERLEDEN FJELLGÅRD – OS KOMMUNE Med hjemmel i §§ 12-8 og 4-1 i plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av detaljregulering for Vinterleden fjellgård i Os kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut på høring, jf. § 12-9. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag […]

Continue Reading

Ledig 80% vikariat som fysioterapeut fra og med 17.01.22 til og med 08.05.22. Fysioterapitjenesten i Os kommune består av en kommunal fysioterapistilling og en driftstilskuddstilling. Tjenesten har tilholdssted midt i Os sentrum. Vi kan tilby en svært variert arbeidshverdag med alt fra gruppetreninger i treningssal og basseng, individuell behandling, og opptrening i sykehjem. Vi har […]

Continue Reading

Nå er det åpnet for vaksinering av barn i alder 5-11 år med underliggende sykdommer. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om hvilke sykdommer det gjelder (link under teksten her). Dersom du tror ditt barn burde vaksineres mot Covid 19, vennligst ta kontakt med barnets fastlege. ⇒ Klikk her for å komme til kommunens temaside […]

Continue Reading

X