Blog

Endelige anbefalinger (målgrupper) for høst- og vintersesongen 2024/2025 er ikke bestemt. Det forventes ikke at det blir behov for å anbefale en ny oppfriskningsdose for risikogruppene i løpet av våren eller sommeren 2024.

Det kan imidlertid være aktuelt å tilby en oppfriskningsdose til følgende grupper de nærmeste månedene:

– Tidligere friske personer som nylig har blitt del av en risikogruppe som omfattes av FHIs anbefalinger, med unntak av gruppen 65 år og eldre. Dette kan f.eks. gjelde personer som nylig er satt på immundempende behandling.

– Gravide i 2. og 3. trimester.

Aktuelle pasienter kan kontakte jordmor eller legekontoret for timeavtale.

Helsestasjonen (for å gjøre avtale med jordmor): 404 47 129 / 952 66 520

Legekontoret: 62 47 03 55

X