Blog

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø, Os kommune – varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram.

Kommunedelplan for kulturminner er en tematisk plan som skal ivareta lokalmiljøenes og kommunens interesser, så vel som regionale og nasjonale interesser og mål knyttet til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

» Se forslag til plan her

I forbindelse med dette planarbeidet ønsker kommunen forslag og innspill på viktige temaer, kulturminner og kulturmiljøer som bør inngå i planen. Forslag til planprogrammet for kulturminneplanen sendes også ut på høring. I planprogrammet står det mer om formålet med planarbeidet, hvilke temaer som skal vurderes og hvordan prosessen skal gjennomføres.

Merknader/innspill til planoppstart og/eller planprogram sendes elektronisk til: aor@feste.no, eller ved brev til Feste NordØst as v/Anja Ø. Ryen, Postboks 33, 2541 Tolga.

Frist for merknader/innspill er 10. april 2019.

13. mars 2019 kl. 19.30-22.00 blir det folkemøte angående kulturminneplanen på Os. Møtet holdes på Os bibliotek. Her vil det bli orientert om det igangsatte planarbeidet. Jon Holm Lillegjelten vil vise gamle historiske bilder fra hele Os kommune,Kulturminnefondet vil orientere om sin tilskudd, og vi vil starte innsamling av informasjon omkring kulturminner i Os kommune. Det blir kaffe og biteti. Velkommen til en trivelig kveld!

X