Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Riksantikvaren bevilger 1,8 millioner til verdensarven i Os kommune

Bilde av Oddentunet, Narjordet

Os kommune søkte om støtte til tre prosjekter innen verdensarven, og Riksantikvaren har innvilga alle tre prosjekter.
Kr 300 000,- til verneverdige bygg i Narjordet. Det er tredje året vi får tilskuddsmidler her, og pengene fordeles etter søknad nå i vår. Pengene går til istandsetting og vedlikeholdsarbeider der antikvariske løsninger fører til merkostnader.

Gruvåsen har fått overført kr 60 000,- fra i fjor til nødvendige tiltak for å forbedre skjøtsel og videreutvikle området som formidlings- og besøksmål. Arbeidet med dette er i gang.

Oddentunet har fått kr 1 500 000,- til å begynne arbeidet med rekonstruksjon av driftsbygningen. Stallen skal restaureres, og et nytt bygg – i tråd med det gamle fjøset – skal settes opp. Bygget skal ha nødvendige fasiliteter som publikumstoalett, enkel serveringsmulighet, utstillingsplass, og et mindre foredrags/arrangementslokale. Dette er svært nødvendig for å utvikle formidlingen av Oddentunets historie. Anlegget står i en særstilling blant ferdasgårdene i Circumferensen, er unikt i sin autensitet, og meget viktig i formidlingen av transportsystemet knyttet til Rørors kobberverk.

Fotografiet av Anja Ryen viser den gamle stallen og den tomme tomta der den rekonstruerte driftsbygningen skal stå.

 

X