Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

To aktuelle tilskuddsordinger: Stiftelsen Dam (folkehelse) og “Ta et tak” Norsk kulturarv

Stiftelsen Dam støtter helseprosjekter og -forskning gjennom frivillige organsiasjoner.

Det betyr blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

Søkere må være tilknytta en av de mange godkjente organisasjonene. Det er flere programmer med ulike tema og målgrupper.

⇒ Les mer her!

Ta et tak fra Norsk kulturarv
“Ta et tak” fra Norsk kulturarv er kjent for mange.  Nå lanserer Norsk kulturarv og stiftelsen UNI en ny aksjon. Det kan søkes om tilskudd på kr 30 000 – 40 000. Fortløpende søknadsbehandling.

⇒ Les mer her!

 

X