Blog

Ungdommens kulturpris 2019 gikk til DALSBYGDA UNGDOMSLAG

Ordfører Runa Finborud og kultursjef Anne Kristin Rødal overrakte prisen på UKM i Os samfunnshus i går kveld. Her er formannskapets begrunnelse for prisen:

Ungdommens kulturpris gis til ungdom, enkeltpersoner eller grupper som gjennom sin innsats har bidratt som positive forbilder for andre ungdommer og som har gjort seg bemerket innenfor det kulturområdet de har valgt å satse på. Kandidatene vurderes innenfor hele kulturområdet, som sang- og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, film og idrett. Ungdommens kulturpris er på kr 10.000 med diplom. Det er formannskapet som bestemmer hvem som skal få prisen. I år har formannskapet bestemt at prisen skal deles ut til ei gruppe.

Årets prisvinner har drevet et jevnt arbeid i mange, mange år, og selv om aktiviteten har gått i bølgedaler opp gjennom åra, har laget vært- og er en betydelig kulturinstitusjon i bygda si og i kommunen. Laget har hatt kulturframføringer både i og utenfor regionen. Og det har vært et mangfold av aktiviteter i laget med medlemsmøter og årlige utflukter, noe som har bidratt til ei bred kulturforståelse. Laget var for eksempel i landsfinalen i en form for quiz et par ganger på 70- og 80-tallet, den gangen kalt «Kven veit».

Men det er spesielt to aktiviteter som har utmerket seg i laget og det er dans og teater. Laget har et eget teaterråd. Aktiviteten på teaterfronten de siste åra har dreid seg om skuespill og revyer, spesielt i romjula og rundt Såmmårmoro. Årets prisvinner har skapt mye latter opp gjennom åra og kan vise til kreativitet og gode skuespillerprestasjoner.

Årets prisvinner viser viktigheten av det lokale, frivillig drevne kulturlivet. Kultur har en egenverdi, og det å ta del i og utøve kulturaktiviteter gir mening i seg selv, for den enkelte og for fellesskapet. Laget som tildeles årets pris drives av ungdommene selv der dee tar initiativ og ansvar. Det kan også være ei god skole når en skal videre inn i voksenlivet.

Laget tar samfunnsansvar. Det ga penger til Kalvkroken og viser et stort engasjement for lokalmiljøet. Frivilligheta er en viktig ressurs for kommunen og lokalsamfunnet, og vil ikke bli mindre viktig framover! Frivilligheta er også demokratibyggende!

Årets prisvinner er en av de første organisasjonene som ble stifta i Os kommune, laget er hele 135 år nå i 2019. Og uttaler selv på egen Facebookside at laget skal markere jubileet med en jubileumsrevy i sommer.

Os kommune gratulerer en meget verdig vinner i jubileumsåret!

X