Blog

Drop-in vaksinering på Os legekontor:

Tirsdag 28/6 kl 16:00 – 17:00

Tirsdag 19/7 kl 14:00 – 15:00

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter anbefales dose 4. Det er ikke en generell anbefaling fra FHI, men det åpnes opp for at de  over 80 år som har fått 3 dose og ikke gjennomgått koronasykdom etter dette kan om  de selv ønsker det  få en oppfriskningsdose . Det må ha gått minst 4 måneder etter 3 dose.

 

 

 

X