Vaksinering

Vaksinering Covid-19 2022

Oppfriskningsdose

Sted: Oshallen

Dato: Fredag 30.09.  klokka 09.00-12.00 (drop in)

  • Aldersgruppe 65 og eldre
  • 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdom 
  • Ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Gravide

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose til disse gruppene.  For de fleste vil dette være dose 4. For personer med alvorlig nedsatt immunforsvar som allerede har fått 4. dose,  vil dette være dose 5.  Ta med tidligere dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste.

Har du gjennomgått koronasykdom bør det gå minimum 3 måneder før oppfriskningsdose.  Ved behov kan oppfriskningsdose gis 3 uker etter tilfriskning.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

NB: Barn under 16 år må ha med samtykke fra foresatte: SAMTYKKESKJEMA

Litt venting må påregnes.

Har du spørsmål? – ring 95266514

Ordinær influensavaksine vil bli tilbudt senere i høst, trolig i månedsskiftet oktober/november. Vi kommer tilbake med vaksinedatoer.

Les for øvrig om Covid 19 og vaksinering på fhi.no

Hvordan settes vaksinen?

Vaksinen settes i overarmen. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Drop-in vaksinering

Vaksinering foregår ved drop-in i Oshallen. Følg med på kalender øverst på sida for planlagt vaksinasjonsdager. Vi ber om at du selv har oversikt over når du har fått første og andre dose. Dette kan du sjekke ved å logge inn på Helsenorge.no

Foresatte til barn 5-11 år som ønsker vaksine tar kontakt  med helsestasjonen på tlf 95266520/40447129 for avtale.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.  Les om mulige bivirkninger/symptomer etter vaksine  på Folkehelseinstituttets hjemmeside
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Vaksinering

Innholdet på denne siden gjelder i hovedsak vaksinering tilknyttet koronaviruset i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 19.09. 2022 - 13:41
X