Vaksinering

Vaksinering

Innholdet på denne siden gjelder i hovedsak vaksinering tilknyttet koronaviruset i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 02.12. 2021 - 12:07

Vaksinering Os kommune

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Hvem får tilbud om vaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle, tilbud blir gitt etter FHIs prioriteringsrekkefølge.

 

>> Klikk her for å komme til FHIs side om prioriteringsrekkefølge!

Hvem kan få dose nr. 3?

Dose 3 er forbeholdt pasientgrupper med alvorlig nedsatt immunforsvar, se informasjon på FHI: her.

Informasjon fra Os kommune om dose 3 finner dere her.

Hvordan settes vaksinen?

Vaksinen settes i overarmen. Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 6 ukers mellomrom om du er frisk. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Kan jeg bestille time eller får jeg beskjed?

Foreløpig er det få doser og du vil bli kontaktet når det er din tur.

Vi ber deg ta standpunkt til om du vil ta denne eller ikke, slik at du er klar når vi kontakter deg. 

Hva hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, du skal vaksinere deg, men det anbefales å vente minst 3 måneder etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen. Har man hatt korona skal man ha bare en dose med vaksine.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet:

Os legekontor tilbyr ikke tjenesten etterregistrering grunnet kapasitetsutfordringer. Ta kontakt med private helseaktører for bistand til din etterregistrering. Eksempler på private aktører er for eksempel Volvat eller Dr.Dropin.

⇒ Les mer om etterregistrering ved å klikke her!

Vaksinasjon i Os kommune. Banner

KONTAKT

Oliver Langen
Vaksinekoordinator

Telefon: 99086940

Vaksineplan 2021-2022

Vaksineringskalender Covid-19 november 2021 – mars 2022

«Drop-in for koronavaksinasjon»

Uke 48, fredag 3. desember 2021:

Sted: Oshallen
Tid: 09:00 – 12:00

Hvem kan få vaksine:

  • Dose 1 til alle uvaksinerte fra 12 år og oppover.
  • Dose 2 til alle delvaksinerte fra 16 år.
  • Dose 3 til de med svekket immunforsvar (dokumentasjon må fremlegges).
  • Dose 3 til alle over 65 år og helsepersonell.
  • For alle over 65 år, skal det gå minimum 5 måneder mellom dose 2 og 3.
  • For helsepersonell skal det gå minimum 6 måneder mellom dose 2 og 3.
  • Sesonginfluensavaksine til definerte risikogrupper og helsepersonell.
  • Oppfriskningsdose 3 tilbys alle innbyggere 45 år og eldre. Vi øker kapasitet på vaksinering, og åpner for drop-in i Oshallen 10.12.21 mellom 09-12. Det blir i tillegg til 03.12 og 17.12, samme tidspunkt. Det må gå 6 mnd mellom dose 2 og 3 for aldersgruppen 45 – 64, og 5 mnd mellom dose 2 og 3 for aldersgruppen 65 år og eldre. Se kommunens hjemmeside for øvrige drop-in datoer i 2022!

 

Videre datoer for drop-in vaksinering 2021-2022:

Uke 48, fredag 03.desember 2021

Uke 50, fredag 17.desember 2021

Uke 1, fredag 07. januar 2022

Uke 4, fredag 28. januar 2022

Uke 7, fredag 18. februar 2022

Uke 10, fredag 11. mars 2022

Uke 13, fredag 1. april 2022

Info om intervaller mellom vaksiner:

 

Gruppe Mellom doser Anbefalt intervall Minimumsintervall
Alle Covid 19 og øvrige vaksiner 1 uke
12-15 år Får bare en dose
16-17 år Dose 1 og 2 8-12 uker 8 uker
>18 år Dose 1 og 2 6 uker 3 uker
>65 år Dose 2 og 3 5 måneder 5 måneder
Helsepersonell Dose 2 og 3 6 måneder 6 måneder
Immunsvekkede Dose 2 og 3 4 uker
Gjennomgått Covid 19 Smitte og øvrige doser 3-6 måneder.

 

Om du er usikker på hvor lang tid det er siden ulike doser kan du logge inn din side på helsenorge.no (vaksiner) eller kontakte vaksinasjonsteam  tlf 99086940 på fredager mellom 13-14

Les for øvrig om Covid 19 og vaksinering på fhi.no

X