Vaksinering

Vaksinering Covid-19 2022

Drop-in for koronavaksinasjon

Mandag 23.05 kl 14.30-15.30
Tirsdag 07.06  kl  16.00-17.00

Sted: Os legekontor

Hvem kan få vaksine:

  • Dose 1 til alle uvaksinerte fra 12 år og oppover, i følge med voksen og samtykkeskjema.  (Alle foreldre med foreldrerett må gi samtykke)
  • Dose 2 til alle delvaksinerte fra 12 år, i følge med voksen og samtykkeskjema. Dose 2 kan gis 8-12 uker etter første dose. (Alle foreldre med foreldrerett må gi nytt samtykke)
  • Dose 2 til alle delvaksinerte fra 16 år.
  • For pasienter med alvorlig svekket immunforsvar oppfordres det til å ta oppfriskningsdose , dose 4. Oppfriskningsdosen krever framvisning av dokumentasjon fra spesialisthelsetjeneste, fastlege eller resept på medikamentell behandling mot immunsupprimerende sykdom.  Den dokumentasjonen du benyttet ved dose 3, gjelder fortsatt.  Det må ha gått 3 måneder fra 3. dose til 4. dose kan gis.
  • Dose 3 til alle over 18 år.
  • Minimumsintervall mellom dose 2 og 3 er nå 4,5 måneder for alle som kan få dose 3 (dette kan du sjekke på HelseNorge.no). 
  • Hvis du har vært smittet med Covid 19, anbefales det å vente tre måneder før oppfriskningsdose. Dette for å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger. Vaksinen kan gis tre uker etter infeksjon hvis dette er nødvendig for å oppdatere koronasertifikat.
    EU har innført en standard for gyldighet av koronasertifikat som gjør sertifikatet gyldig 270 dager etter grunnvaksinering. EU har i tillegg besluttet at påvist covid 19 ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet.

Les for øvrig om Covid 19 og vaksinering på fhi.no

Hvem får tilbud om vaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle, tilbud blir gitt etter FHIs prioriteringsrekkefølge.

 

>> Klikk her for å komme til FHIs side om prioriteringsrekkefølge!

Informasjon om koronavaksinering barn og unge

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

 5-11 år

Det tilbys nå koronavaksine til alle barn i alderen 5-11 år, dersom foresatte ønsker det.

Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. Les mer i nyhetssak fra FHIDet er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den vil bli spesielt dosert for barn.Ønsker du vaksine for ditt barn i denne aldersgruppen så ta kontakt på tlf. 95266520/40447129 for avtale.

Barn under 16 år skal ha skriftlig samtykke fra begge foreldre; https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

Dette gjelder også hvis barnet skal ha dose 2 eller 3!

12-15 år

Alle som er i alderen 12-15 år får tilbud om å ta andre dose med BioNTech/Pfizer-vaksinen, dersom de og foresatte ønsker det. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Enkelte i denne aldersgruppen kan også etter vurdering av lege tilbys to vaksinedoser, for eksempel de som bor sammen med spesielt sårbare personer eller som selv har alvorlig sykdom.

 16-17 år

Alle som er i alderen 16-17 år anbefales å ta to doser med BioNTech/Pfizer-vaksinen. Det bør være 12 ukers mellomrom mellom dosene. De som tidligere har hatt covid-19 anbefales bare én vaksinedose.

Hvordan settes vaksinen?

Vaksinen settes i overarmen. Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 6 ukers mellomrom om du er frisk. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Kan jeg bestille time eller får jeg beskjed?

Vaksinering foregår ved drop-in i Oshallen. Følg med på kalender øverst på sida for planlagt vaksinasjonsdager. Vi ber om at du selv har oversikt over når du har fått første og andre dose. Dette kan du sjekke ved å logge inn på Helsenorge.no

Foresatte til barn 5-11 år som ønsker vaksine tar kontakt på tlf 95266520/40447129 for avtale.

Hva hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, du skal vaksinere deg, men det anbefales å vente minst 3 måneder etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen. Har man hatt korona skal man ha bare en dose med vaksine.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.  Les om mulige bivirkninger/symptomer etter vaksine  på Folkehelseinstituttets hjemmeside
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet:

Os legekontor tilbyr ikke tjenesten etterregistrering grunnet kapasitetsutfordringer. Ta kontakt med private helseaktører for bistand til din etterregistrering. Eksempler på private aktører er for eksempel Volvat eller Dr.Dropin.

⇒ Les mer om etterregistrering ved å klikke her!

Vaksinering

Innholdet på denne siden gjelder i hovedsak vaksinering tilknyttet koronaviruset i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 18.05. 2022 - 13:13
X