Vaksinering

Vaksinering

Innholdet på denne siden gjelder i hovedsak vaksinering tilknyttet koronaviruset i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 09.09. 2021 - 10:40

Vaksinering Os kommune

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Hvem får tilbud om vaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle, tilbud blir gitt etter FHIs prioriteringsrekkefølge.

 

>> Klikk her for å komme til FHIs side om prioriteringsrekkefølge!

Hvordan settes vaksinen?

Vaksinen settes i overarmen. Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 6 ukers mellomrom om du er frisk. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Kan jeg bestille time eller får jeg beskjed?

Foreløpig er det få doser og du vil bli kontaktet når det er din tur.

Vi ber deg ta standpunkt til om du vil ta denne eller ikke, slik at du er klar når vi kontakter deg. 

Hva hvis jeg ikke kan komme til avtalt time?

Er du syk og derfor ikke kan komme til avtalt time må du snarest gi beskjed til vaksinekoordinator på telefonnr. 966 34 466 eller  e-post til Ingrid Lillebakken.

Da vil vaksinen gå til neste person på prioriteringslisten og du vil få ny time ved neste anledning.

Hva hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, du skal vaksinere deg, men det anbefales å vente minst 3 måneder etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen. Har man hatt korona skal man ha bare en dose med vaksine.

Hva hvis jeg har fastlege i annen kommune?

Fastlegene har gjennomgått sine pasientlister og videreformidlet til de aktuelle kommunene hvor pasientene i risikogrupper bor. Har du spørsmål ang. dette ta kontakt med vår vaksinekoordinator Ingrid Lillebakken på Mob: 966 34 466 eller epost: ingrid.lillebakken@os.kommune.no

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Vaksinasjon i Os kommune. Banner

KONTAKT

Oliver Langen
Vaksinekoordinator

Telefon: 99086940

VAKSINEINFO UKE 36 OG 37

Innbyggere 16-17 år:

Det har nå gått ut tilbud om Koronavaksine dose 1 til alle født i 2004 og 2005, sms er sendt ut til ungdommene. Vi har fått mange svar, men mangler tilbakemelding fra noen. Vi oppfordrer foreldre til å hjelpe sine ungdommer med å gi vaksineteamet en tilbakemelding på sms de har fått.  Dersom melding ikke er mottatt ta kontakt på telefon 91722808, gjerne bruk sms. Har ikke ungdommen fylt 16 år, må det foreligge samtykkeskjema fra begge foreldre før vaksinen blir satt. Ta med skjema i Oshallen.

⇒ Link til skjema ligger i SMS, men finnes også ved å klikke her!

Innbyggere 12-15 år:

Tilbud om vaksine og informasjon til elever og foreldre blir ivaretatt av skolehelsetjenesten og skolen, i samarbeid med vaksinasjonsteamet i uke 37 og 38.

Innbyggere over 18 år:
Vaksinasjonsteamet tar kontakt med deg via sms med tilbud om time for vaksinering av både dose 1 og dose 2. Vi fremskynder timer til dose 2 der det er mulig. Følg også med på hjemmeside og sosiale medier for informasjon.

 

STATUS PR. 03.09.21

Pr 03.09.21 har vi satt 1354 1. doser og 1196 2.doser. Alle kommunens innbygger over 18 år skal ha fått tilbud om 1. dose. Dersom du ikke har blitt innkalt, men ønsker vaksine ber vi deg ta kontakt med oss i vaksinasjonsteamet for bestilling av time.

16 og 17 åringene, årskull 2005 og 2004 vil få tilbud om vaksine i uke 36.

All vaksinering foregår i Oshallen.

OBS! Os kommune har fått ny vaksinekoordinator: Oliver Langen, tlf. 990 86 940, oliver.langen@os.kommune.no

X