Vaksinering

Vaksinering

Innholdet på denne siden gjelder i hovedsak vaksinering tilknyttet koronaviruset i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 09.04. 2021 - 12:45

Vaksinering Os kommune

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Hvem får tilbud om vaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle, tilbud blir gitt etter FHIs prioriteringsrekkefølge.

 

>> Klikk her for å komme til FHIs side om prioriteringsrekkefølge!

Hvem bør vaksinere seg?
  • De som er 65 år og eldre.
  • Personer i alderen 18 til 64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt 
risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene).
  • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie.

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Når blir det min tur til å få vaksine?

Hvis ikke du er på FHI sin prioriteringsliste vil du sansynligvis ikke få tilbud om vaksine før tidligst våren 2021. Dette avhenger av hvor mange vaksiner Os kommune får tilgang til. Vi startet vaksineringen i uke 1 og fortsetter fortløpende etterhvert som vi får utlevert et antall doser. Foreløpig har det vært beskjedne mengder i leveransene.

Vi sørger for at alle som skal få tilbud om vaksine får god informasjon i forkant. Vi begynner med de eldtse innbyggerne. De blir innkalt og trenger ikke bestille time selv.

Når du innkalles avtaler vi tid og sted for vaksinasjon.

Hvordan settes vaksinen?

Vaksinen settes i overarmen. Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid, og alle skal ha to doser av samme varemerke.

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Kan jeg bestille time eller får jeg beskjed?

Foreløpig er det få doser og du vil bli kontaktet når det er din tur.

Vi ber deg ta standpunkt til om du vil ta denne eller ikke, slik at du er klar når vi kontakter deg. 

Hva hvis jeg ikke kan komme til avtalt time?

Er du syk og derfor ikke kan komme til avtalt time må du snarest gi beskjed til vaksinekoordinator på telefonnr. 966 34 466 eller  e-post til Ingrid Lillebakken.

Da vil vaksinen gå til neste person på prioriteringslisten og du vil få ny time ved neste anledning.

Hva hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, du skal vaksinere deg, men det anbefales å vente minst 3-4 uker etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen.

Hva hvis jeg har fastlege i annen kommune?

Hvis du har fastlege i annen kommune enn din bostedskommune, må du få en bekreftelse på at du er i risikogruppen.

Ta deretter kontakt med vår vaksinekoordinator Ingrid Lillebakken på Mob: 966 34 466 og epost: ingrid.lillebakken@os.kommune.no , slik at hun får registrert inn bekreftelsen.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Koronaviruset

KONTAKT

Ingrid Lillebakken
Vaksinekoordinator

Telefon: 966 34 466
E-post: Ingrid Lillebakken

Vaksinefakta i Os kommune per 8. april, 2021

Nye tall til ang. vaksinering – 282 1. doser og 132 2. doser.

I uke 14 har vi vaksinert personer i alderen 77 – 76 – 75 år – født 1944, 1945 og 1946

X